Mayo County Council logo

Gradam Gnó le Gaeilge | Mayo Business Award

An bhfuil aithne agat ar aon ghnó i gContae Mhaigh Eo inár féidir seirbhís a fháil trí Ghaeilge? Gnó ina labhraíonn an fhoireann Gaeilge leat? Nó gnó a úsáideann comharthaíocht nó brandáil i nGaeilge?
Má tá, is fiú iad a ainmniú, nó do ghnó féin a ainmniú, do Ghradam Gnó le Gaeilge agus duaischiste de luach €7,000 le buachaint.

Tá sé mar aidhm ag an ngradam seo aitheantas a thabhairt don lucht gnó i Maigh Eo a léiríonn go bhfuil siad ag úsáid agus ag cur chun cinn na Gaeilge ina ngnó. Níl an gradam seo oscailte d’eagraíochtaí a bhfuil cur chun cinn na Gaeilge mar bhun aidhm acu; mar shampla Conradh na Gaeilge. Bronnfar Duais Gradam Ghnó le Gaeilge de luach €7,000 ar an mbuaiteoir mar a leanas:

  • €2000 fógraíocht le Mid West Radio
  • €2500 fógraíocht sa Mayo Advertiser
  • €2000 dearadh agus clódóireacht le Cashin Print
  • Cúrsa Cúirtéis d’fhoireann an bhuaiteora le Gnó Mhaigh Eo
  • Dearbháin Traenála le Bord Fiontar Contae Mhaigh Eo
  • Plaic Gradam Gnó le Gaeilge
Líon isteach an fhoirm iarratais seo  Gradam Gnó le Gaeilge - Foirm Iarratais agus sheol í ar ais chuig Gnó Mhaigh Eo, 1 Sráid an Droichid, Cathair na Mart Co. Mhaigh Eo roimh an 18 Eanáir 2013.


Posted: 10/01/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites