Mayo County Council logo

Cumann Merriman - 45ú Scoil Gheimhridh, Cathair na Mart, 1-3 Feabhra

Tionólfar 45ú Scoil Gheimhridh Chumann Merriman in Óstán Westport, Cathair na Mart, an deireadh seachtaine 1-3 Feabhra. Téama na bliana seo: ‘An Cultúr Dúchair – ó thinteáin go hilmheáin’ agus is iad Máire Ní Neachtain (Ceann Roinne na Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach) agus Liam Ó Dochartaigh (Cathaoirleach Chumann Merriman) stiúrthóirí na Scoile.

Is dóigh leis an lucht eagraithe go mbaineann an téama i mbliana le hábhar ar mhórán slite in Éirinn an lae inniu. Dar linn féin, tír agus pobal muid ar mór agus ar luachmhar againn an talmhaíocht ‘ghlas’ agus caomhnú na timpeallachta. Mórán mar an gcéanna, meastar coitianta go bhfuil cultúr dúchais an-saibhir againn in Éirinn atá caomhnaithe, nó á chaomhnú, do na glúnta atá le teacht. Níl aon amhras ná gur éirigh thar barr linn dhá ghné den chultúr dúchais a thabhairt slán isteach sa nua-aois, na cluichí gaelacha agus an ceol agus an rinnce gaelach, ach tá gnéithe eile den traidisiún béaloidis nár éirigh baileach chomh maith linn leo.

Tá an saol athraithe go mór, saol na tuaithe go speisialta, agus fágann seo go bhfuil dúshláin faoi leith ag baint leis in gcultúr dúchais a chur i láthair san oideachas, sna meáin, sna hinstitiúidí cultúrtha, i réimse na hoidhreachta i gcoitinne nó fiú i ngnáthshaol laethúil na muintire. Gné thábhachtach i dtairgí turasóireachta é an cultúr dúchais chomh maith. Ceist atá le cur agus le plé: cé na slite a ndéanfar an cultúr dúchais a chur i láthair nó fiú teacht air in Éirinn nua seo an athrú saoil, nó an mbaineann sé le hábhar beag ná mór? Céard tá i ndán do na healaíona béil amach anseo?

I measc na gcainteoirí ag Scoil Gheimhridh 2013, beidh údair iomráiteacha i réimsé an bhéaloidis agus an chultúr dúchais: an tOllamh emeritus Séamas Ó Catháin (COBÁC),fear a bhfuil aithne mhaith air i gContae Mhaigh Eo, an Dr Pádraig Ó Héalaí (OÉ Gaillimh), an Dr Lillis Ó Laoire (OÉ Gailimh), Nicholas Carolan (Taisce Cheol Dúchais Éireann), an Dr Stiofán Ó Cadhla (CO Corcaigh), agus an scríbhneoir agus an scoláire aitheanta, an Dr Éilís Ní Dhuibhne Almqvist.

Beidh léachtaí, siompóisiam, seoltaí leabhar agus comhluadar geanúil ag an Scoil Gheimhridh agus tabharfar cuairt ar Mhúsaem Shaol na Tuaithe, gar do Chaisleán an Bharraigh, ar iarnóin an tSathairn.  Beidh Club Merriman ann dhá oíche na Scoile (Aoine agus Satharn); Máirtín Mac Donnchadha (RTÉ RnaG) fear an tí agus is iad ‘Gráinne Mhaol’ na ceoltóirí. Cuirfidh an Maigheoach Tadhg Mac Dhonnagáinclabhsúr ar imeachtaí na Scoile le cur i láthair pléisiúrtha na mbeidh sé ag tarraingt as tobar an tseanchais, an tsean nóis, agus gnéithe eile de na healaíona dúchais béil.

Tá an clár iomlán le fáil anseo: Cumann Merriman - Scoil Gheimhridh 2013 - ClárPosted: 28/01/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites