Mayo County Council logo

Bronnfar Gradam Gnó le Gaeilge ar an 25 Bealtaine i Breaffy House Resort

Gearrliosta - Gradam Gnó le Gaeilge 2013

Tá an obair chrua déanta ag na moltóirí - tá an gearrliosta don Ghradam Gnó le Gaeilge i Maigh Eo curtha le chéile acu, agus iontas orthu faoin líon na ngnóthaí a chuir isteach ar an ngradam agus ar na bealaí éagsúla agus samhlaíochta atá siad ag baint leas as an nGaeilge agus iad i mbun gnó. Bhí an comórtas seo oscailte do ghnólachtaí i Maigh Eo atá ag úsáid Gaeilge agus á cur chun cinn ina ngnó – ina n-ábhair ghnó & phoiblíochta, ina gcomharthaíocht, a bhfuil foireann le Gaeilge acu nó atá ag cur seirbhís ar fáil trí Ghaeilge. Bhí os cionn 80 gnó ainmnithe don chomórtas seo.

Tá dhá chatagóir don Ghradam Gnó le Gaeilge – laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht.

Is iad na gnóthaí a roghnaíodh do ghearrliosta Gnó na Gaeltachta 2013 ná:

Éalú Leisure Centre, Béal an Mhuirthead
Fíor Uisce, Tuar Mhic Éadaigh
Teach Mháire Luke, Tuar Mhic Éadaigh
U.I.S.C.E., Iorras
Óstán Oileán Acla, Acaill

Is iad na gnóthaí taobh amuigh den Ghaeltacht a roghnaíodh don ghearrliosta Gradam Gnó na Gaeilge ná:

A Stór, Caisleán an Bharraigh
An Teanga Bheo, Béal an Átha
Brawn's Flower Shop, Cathair na Mart
Blas Glas, Béal an Átha
Castle Book Shop, Caisleán an Bharraigh
Holly House B&B, Cathair na Mart
The Upper Crust, Caisleán an Bharraigh

Tá an Gradam Gnó le Gaeilge eagraithe ag Gnó Mhaigh Eo agus urraithe ag an Mayo Advertiser, Mid West Radio, Cashin Print, Bord Fiontair Mhaigh Eo, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Gnó Mhaigh Eo. Is duais ar luach €7000 ó na hurraitheoirí seo a roinnfear idir na buaiteoirí.

Bronnfar an Gradam Gnó ar na buaiteoirí ag an Seimineár “Todhchaí na Gaeilge i gContae Mhaigh Eo” a mbeidh ar siúl Dé Sathairn 25ú Bealtaine in Breaffy House, Caisleán an Bharraigh. Beidh an aoi-chainteoir Dr Gearóid Trimble ó Fhoras na Gaeilge, ag caint faoi dhea-chleachtas d’úsáid na Gaeilge i gcúrsaí gnó. Is iad Gearóid Denvir, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Éamonn Ó hArgáin, Foras na Gaeilge, Oonagh Ní Chéileachair, Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Róisín Ní Dhonnacha, Employ Ability Service Galway na cainteoirí a bheidh ar an bpainéal don seimineár. Tosóidh an seimineár ag 10 r.n. agus beidh an bronnadh ar siúl ó 1.30. i.n. Cuirfear fáilte roimh chách.

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo.Posted: 16/05/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites