Mayo County Council logo

Gaeilge Gan Streo le Géaga na Gaeltachta!

Géaga na Gaeltachta 

Is cumann nua é Géaga na Gaeltachta atá dírithe ar dhaoine óga atá os cionn 18, chun iad a spreagadh chun úsáid a bhaint as a dteanga dúchais, cibé leibhéal Gaeilge atá acu.

Chun tús a chur leis an gcumann nua seo, tá deireadh seachtaine á eagrú againn i gcoláiste Acla ón 18ú go 19ú Deireadh Fómhair. Deireadh seachtaine lán de chraic, ceol agus spórt a bhéas ann, agus uilig trí mheáin na Gaeilge! Costas €50 a bhéas ar an turas; bia, lóistín, agus imeachtaí san áireamh.

Tá fáilte chuig gach duine atá os cionn 18 freastal ar an deireadh seachtaine spleodrach seo. Deis iontach a bhéas ann do Ghaeilgeoirí óige bualadh le daoine a bhfuil an suim céanna acu sa teanga. Tá súil ag Géaga na Gaeltachta go n-eagrófar trí mhór-imeachtaí sa bhliain i dTuar Mhic Éadaigh, Acaill agus Iorras.

Má tá suim ag aon duine dul ar an turas seo cur ríomhphost chuig geaganagaeltachta@gmail.com agus sheolfaidh muid an t-eolas uilig ar aghaidh chugaibh. Is féidir imeachtaí Ghéaga uilig a leanúint ar Facebook chomh maith ag www.facebook.com/geaganagaeltachta

Is í cur chun cinn na Gaeilge i measc an lucht óig i mbealach sóisialta an phríomh chuspóir atá ag Géaga na Gaeltachta. Tá súil ag Géaga nascadh a dhéanamh idir Ghaeltachtaí Mhaigh Eo, ionas go mbeidh na daoine seo in ann a gcuid Ghaeilge a úsáid amuigh go sóisialta.

Tugadh tacaíocht don tionscadal seo ó Chomhlacht Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo faoin gClár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail. Posted: 10/10/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites