Mayo County Council logo

Club Leabhar Sheachtain na Gaeilge

Is é an leabhar 'Fánaidheacht i gConndae Mhaigh Eo' le Séamus Mac Dhuibhir a bheas mar ábhar plé ag Club Leabhar na Míosa ag Bailiúchán Sheáin Uí Chléirigh. Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh roimh gach éinne Dé Luain 10ú Márta ag 7in. Tá lúchair orainn go mbeidh Máirín Uí Mhurchú i dteannta linn chun scéal nó dhó a insint dúinn faoina hathair agus an leabhar féin.

I gceantar Ghaoth Sáile a rugadh Séamus Mac Dhuibhir i 1902. Ba é ‘Préachan Néifinne’ an t-ainm cleite aige agus é ag scríobh ins an Western People. D’oibrigh sé mar mhúinteoir fud fad Mhaigh Eo. 

Sholáthair sé nuacht agus aistí faoi Ghaeltacht Mhaigh Eo go rialta sa pháipéar An t–Éireannach. Sraith fhada aistí ba ea ‘Fánaidheacht i gCondae Mhuigheo’. D’fhoilsigh an Gúm leagan ciorraithe di i 1944. Is é an leabhar seo a bheas mar ábhar plé againn ag Club Leabhar na Míosa Dé Luain 10ú Márta ag 7in, i mBailiúchán Sheáin Uí Chléirigh, Sráid an Phiarsaigh, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Má tá cóip den leabhar ar ais, níl le déanamh ach teagmháil a dhéanamh le hOifig na Gaeilge —087 697 2922 nó gaeilge@mayococo.ie, nó is féidir iad a híoslódáil ag an nasc thíos.

 

 

 Posted: 20/02/2014
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites