Mayo County Council logo

eis do Bheirt ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir

Deis do Bheirt ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir ag cur deis ar fáil do bheirt ó Mhaigh Eo, nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, taisteal go Ceanada chun obair mar mhúinteoirí ann le linn an chúrsa samhraidh a bhíonn acu ó 10-16 Lúnasa, íocfar costais taistil agus lóistín.
 
Tá Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir suite in Tamworth Ontario agus osclaíodh í ar 16 Meitheamh 2007 nuair a shocraigh dream a raibh grá ollmhór acu don Ghaeilge talamh a cheannach chun Gaeltacht a bhunú. An phríomhaidhm a bhí acu ná go mbeadh ceantar acu ina labhrófaí an Ghaeilge mar theanga phobail agus go mbeadh na traidisiúin Ghaelacha uilig beo beathach ann.
 
Freastalaíonn gach saghas duine ar an nGaeltacht seo, idir dhaoine arb as Éirinn a sinsir agus dhaoine nach bhfuil baint ar bith acu leis an tír seo ach a bhfuil suim ollmhór acu sa Ghaeilge agus i dtraidisiúin na hÉireann. Déanann Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir iarracht na mic léinn uilig a thumadh i chuile ghné den traidisiún Gaelach: an teanga, cúrsaí spóirt, damhsa, ceol, bia, piseoga, agus solathraíonn siad ranganna agus ceardlanna sna hábhair seo uilig i rith na gcúrsaí samhraidh.
 
Tá naisc láidir idir Maigh Eo agus Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir agus iad ag obair as lámh a chéile le blianta anuas, le múinteoirí as Maigh Eo ag múineadh ann le trí bliana anuas, agus baill den Ghaeltacht ag freastal ar imeachtaí i Maigh Eo. Chaith duine amháin acu sé seachtaine ag foghlaim na Gaeilge i gCeathrú Thaidhg cúpla bliain ó shin, agus chaith duine eile acu trí seachtaine i dTuar Mhic Éadaigh.
 
Má tá tú os cionn 21 bliana d’aois, Gaeilge líofa agat, taithí múinteoireachta agus taithí in eagrú imeachtaí spraíúla agat agus dá mba mhaith leat páirt a ghlacadh i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir 2014, seol do CV mar aon le litir mhínithe ag cur in iúl cén fáth ar chóir tusa a chur chuig Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir i mbliana chuig gaeilge@mayococo.ie roimh 5.00 i.n. ar an Aoine 20 Meitheamh 2014.
 

Tuilleadh eolais:

Marian Uí Mháille

Oifig na Gaeilge

Comhairle Contae Mhaigh Eo
T: 094 9047597
R: gaeilge@mayococo.ie
Tá tuilleadh eolais faoi Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir le fáil ag www.gaeilge.ca agus www.oireachtas.caPosted: 29/07/2016
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites