Mayo County Council logo

Comórtas Filíochta Gaeilge (Bunscoileanna amháin)

Gnó Mhaigh Eo                                                                          

Folúntas: Príomhfheidhmeannach

Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine cruthaitheach, réamhghníomhach agus cumasach chun bheith ina P(h)ríomhfheidhmeannach ar an gcuideachta chomhpháirtíochta seo, a bhfuil sé mar aidhm aici obair le lucht gnó an chontae chun tairbhe a bhaint as an nGaeilge mar acmhainn eacnamaíochta.  Dá bhrí sin, beifear ag súil go mbeidh an té a cheapfar cumasach agus muiníneach, agus go mbeidh siad in ann a léiriú go bhfuil taithí gnó agus bainistíochta chomh maith le bua na cumarsáide acu, agus gur féidir leo obair go héifeachtach le daoine eile.

Bheadh na tréithe a leanas ag sár-iarrthóir ar an bpost:

 • Taithí i bhfiontraíocht agus i bhforbairt gnó
 • Taithí i mbainistiú foirne; in ann obair go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann araon
 • Taithí i bpleanáil straitéiseach agus meastóireacht
 • Scileanna i gcúrsaí airgeadais agus in aimsiú foinsí cistiúcháin
 • Scileanna cumarsáide agus gréasánaithe
 • Eolas, tuiscint agus spéis i gcúrsaí Gaeilge
 • Cumasach in éascú grúpaí
 • Scileanna agus taithí i mbainistiú imeachtaí agus tionscadal

 

Buncháilíochtaí

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus taithí chuí san earnáil ghnó, i mbainistiú foirne agus tionscadal
 • Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa
 • Sárscileanna riaracháin, ríomhaireachta, cumarsáide agus tuiscint ar chúrsaí teanga agus gnó

 

Ní mór láncheadúnas glan Éireannach tiomána a bheith ag an té a cheapfar, agus carr ar fáil dóibh le húsáid le haghaidh a gcuid oibre.

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe le CV ar r-phost chuig postgnomhaigheo@gmail.com roimh 26 Feabhra 2015.

Is fostóir comhionannas deiseanna í Gnó Mhaigh Eo.

 

Cuir r-phost chuig postgnomhaigheo@gmail.com chun tuilleadh eolais, sainchuntas poist móide foirm iarratais a fháil.Posted: 02/03/2020

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites