Mayo County Council logo

Comórtas - Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge 2019

Mar ullmhúchán do cheiliúradh Lá Mhaigh Eo ar an 4 Bealtaine 2019, tá Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Conradh na Gaeilge - Togra Mhaigh Eo ag tabhairt cuiridh do na Bunscoileanna agus do na Meánscoileanna uile i Maigh Eo cur isteach ar Chomórtas Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge. Is é sprioc an chomórtais teacht ar amhrán nua-chumtha i nGaeilge a bhfuil ‘Contae Mhaigh Eo’ mar théama aige. Fáiltítear roimh iontrálacha i seánra ceoil ar bith, idir cheol traidisiúnta, rac-cheol, popcheol srl. agus is é an t-aon choinníoll atá ann ná gur ceol agus liricí nua-chumtha i nGaeilge a bheidh i gceist. Tá seans go ndéanfar gearrliosta de na hiontrálacha agus beidh deis ag na buaiteoirí an t-amhrán a chasadh beo ag ceiliúradh Lá Mhaigh Eo (The Mayo Word) ag Teach Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh ar an 4 Bealtaine 2019.

 

Sonraí an Chomórtais:

 • An Chéad Duais do Bhunscoileanna - €500.  An Chéad Duais do Mheánscoileanna - €500.
 • Casfaidh na buaiteoirí a gcuid amhrán ag ceiliúradh Lá Mhaigh Eo ar an 4 Bealtaine 2019.
 • Seoltar iontrálacha chuig gaeilge@mayococo.ie mar aon le sonraí faoin Scoil agus faoin Cheoltóir / na Ceoltóirí
 • Is gá iontrálacha a chur isteach mar thaifeadadh MP3 nó CD amháin.
 • Níor cheart go mbeadh na hamhráin níos faide ná 5 nóiméad ar fhad.
 • Is gá gur ceol agus liricí nua-chumtha i nGaeilge a bheidh i gceist.
 • Ba cheart cóip de na liricí a chur isteach leis an taifeadadh MP3 nó CD.
 • Is féidir le ceoltóirí aonair, grúpaí nó cóir cur isteach ar an chomórtas seo.
 • Is é Dé hAoine, 5 Aibreán 2019 ag 5pman dáta deiridh le haghaidh iarratas.
 • Tá tuilleadh eolais le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig gaeilge@mayococo.ie.

 

In the lead up to the Mayo Day celebrations on the 4 May 2019,  Oifig na Gaeilge of Mayo County Council and Conradh na Gaeilge of Togra Mhaigh Eo are inviting all National and Secondary Schools in Mayo to enter Comórtas Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge.  The purpose of the competition is to find a newly composed song in the Irish Language with ‘County Mayo’ as the theme.  Applications are welcome in any genre from traditional, to pop, rock etc. and the only stipulation is that both music and lyrics be newly composed and in the Irish Language.  The entries maybe shortlisted and the winners will perform live at Mayo Day, (The Mayo Word) at Turlough House, Castlebar on the 4 May 2019.

 

Competitions Details:

 • 1st Prize National School €500.  1st Prize Secondary School €500.
 • The Winning Songs will be performed at Mayo Day celebrations on the 4 May 2019.
 • Entries to be made by email to gaeilge@mayococo.ie giving full details of School and Performer/s.
 • Entries to be made by means of MP3 or CD recording only.
 • Performance Piece to be no more that 5 minutes in duration.
 • The music and lyrics must be newly composed and in the Irish Language.
 • A copy of the lyrics must be submitted with the MP3 recording.
 • This competition is open to an individual performer, band, or choir.
 • Closing Date for submission must be no later that 5pm, Friday 5 April 2019.
 • Further information is available by emailing gaeilge@mayococo.ie.

 

Le gach dea-ghuí

Marian Uí Mháille, Oifig na Gaeilge                                                               Brídín Ní Cheallaigh,

Comhairle Contae Mhaigh Eo. 094 9064369                                                Conradh na Gaeilge.  094-90-22444

 Posted: 21/02/2019
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites