Mayo County Council logo

Deontais ar fáil do Phobail chun Lá Mhaigh Eo 2015 a cheiliúradh

CEILIÚRADH LÁ MHAIGH EO 2015 AG POBAIL

Ciste Turasóireachta Pobail an Diaspóra

 

Tá Lá Mhaigh Eo socraithe le bheith ina cheiliúradh ar Chontae Mhaigh Eo agus gach a mbaineann leis i bpobail a bhfuil nasc acu leis an gcontae ar fud an domhain.  Tá sé romhainne an deis uathúil seo a thapú chun na buanna uile atá ag an gContae forásach, cumasach seo againne a thaispeáint don saol mór.

 

Titfidh Lá Mhaigh Eo ar an gcéad Satharn i mí na Bealtaine gach bliain

leis an gcéad Lá Mhaigh Eo le bheith ar siúl ar an Satharn, 2 Bealtaine 2015.

 

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag tabhairt cuiridh do Phobail Mhaigh Eo i gcéin is i gcóngar imeachtaí a reáchtáil ina bpobail féin a thugann aitheantas do agus a dhéanann ceiliúradh ar an gContae .

 

Is féidir le pobail maoiniú a lorg ó Thionscnamh Turasóireachta Pobail an Diaspóra i gcomhair imeachtaí a nascann leis an diaspóra chun tairbhe na turasóireachta áitiúla. Tionscnamh comhpháirtíochta idir Fáilte Ireland, IPB Insurance agus Comhairle Contae Mhaigh Eo is ea seo.

 

Cé go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais ó ghrúpaí pobail i gcomhair imeachtaí a tharlóidh le linn 2015,

tabharfar tús áite d’imeachtaí nuálacha cruthaitheacha a eagraítear do Lá Mhaigh Eo.

 

Chun tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil, seol ríomhphost chuig clynch@mayococo.ie, nó breathnaigh ar www.mayo.ie.

 

IS Í AN AOINE, 20 FEABHRA 2015 AN SPRIOCDHÁTA D'IARRATAIS CHOMHLÁNAITHEPosted: 13/02/2015
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites