Mayo County Council logo

Nuachtlitreacha | Newsletters

Cláraigh don Nuachtlitir

Is iomaí deis atá ag muintir Mhaigh Eo agus ár gcuid cuairteoirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh, le himeachtaí cultúrtha agus teanga ar siúl ar fud an chontae le linn na bliana; idir chiorcail chomhrá agus seisiún cheoil, idir shiúlóidí faoi threoir agus léiriú scannán, idir champaí samhraidh do pháistí agus chúrsaí Gaeltachta do dhaoine fásta.

Cláraigh anseo don nuachtlitir mhíosúil.

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Ceangail linn ar Twitter Lean muid ar Twitter. & Facebook Tabhair cuairt orainn ar Facebook.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites