Iúil 2010


Sraith Cheoil an tSamhraidh | Summer Music Series


Tá lúcháir mhór ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo clár ilghnéitheach d’imeachtaí éagsúla ceoil a chur ar fáil i gcaitheamh mhí Iúil ar fud Mhaigh Eo. Cead isteach saor in aisce chuig na himeachtaí uilig, ach ní mór áit a chur in áirithe. Mayo County Council Arts Office is delighted to present an exciting programme of diverse musical events throughout Mayo during July. Admission to all events is free, booking essential.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Sraith Cheoil an tSamhraidh | Summer Music Series

Féile Bia na Mara Acla | Achill Seafood Festival


Féile Bia na Mara: 15 Iúil - 18 Iúil The Achill Féile Bia na Mara celebrates Achill Island's maritime culture and the rich harvest of its Atlantic waters. Déanfar ceiliúradh ar an 34 speiceas d'éisc atá le fáil ar chósta Acaill. Beidh Jenny Bristow mar aoi-chócaire le linn na féile i mbliana.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Bia na Mara Acla | Achill Seafood Festival

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


Campaí Samhraidh do pháistí 7-14 i gCaisleán an Bharraigh, i gClár Chlainne Mhuiris agus i mBéal an Átha an Samhradh seo. Summer Camps for children aged 7-14 in Casltebar, Claremorris and Ballina this summer. Ranganna Gaeilge do pháistí bunscoile ag tosú i gCaisleán an Bharraigh. Irish classes for primary school students starting in Castlebar. CLUB ÓIGE san EACHLÉIM

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

úrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Language Courses for Adults


Tá Gael Linn ag eagrú cúrsa seachtaine Gaeilge agus Cultúir i nGaeltacht na hEachléime, Co. Mhaigh Eo an samhradh seo. The course will be totally conversational and will cater for intermediate level learners. Participants will be given a taste of the Gaeltacht, its culture and surrounding area through lectures, trips, workshops and social events. RANGANNA GAEILGE TEG: IRISH CLASSES FOR ADULTS.

Tuilleadh eolais/Read the full story: úrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Language Courses for Adults

Deiseanna & Scéalta Eile | Opportunities & Other Stories


TEASTAS na dTAIBH-EALAÍON | CERTIFICATE in PERFORMING ARTS Cúrsa lán-aimseartha 6 mhí ag tosú i lár mhí Mheithimh in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead. FOLÚNTAS le RAIDIÓ na LIFE | VACANCY WITH RAIDIÓ na LIFE Deis is a scheme established under the Arts Councils Traditional Arts Initiative, 2005-2008. Deis is a proposal-based scheme which is aimed at encouraging and facilitating the traditional arts community to seek funding from the Arts Council for a range of projects. Tá leabhar faoi Inis Gé le Brain Dornan "Mayo's Lost Island" ar fáil ó Ionad Deirbhile, Eachléim. IARRTHÓIRÍ LE GAEILGE AG TEASTÁIL DO CHLÁR NUA AR TG4! Tá rannóg nua dar teideal Nuacht seolta ar leathanach baile Insideireland.ie le haghaidh scéalta i nGaeilge. I measc na bhfo-rannóga ar Nuacht tá Gnó, Spórt & Siamsaíocht agus Pobal & Teanga.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna & Scéalta Eile | Opportunities & Other Stories

Maoiniú | Funding


SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS FIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach. This scheme is aimed at festivals' which aim to foster and promote, through Irish or bilingually, Irish language arts, indigenous arts and Irish language heritage as an integral part of the festival, and to provide a stage for the Irish language internationally, at a community level and at an artistic level. SCÉIM NA nIMEACHTAÍ ÓIGE | YOUTH EVENTS SCHEME SCÉIM na nEALAÍONTÓIRÍ sa PHOBAL | ARTIST IN THE COMMUNITY SCHEME

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


PLEAN FORBARTHA NA LEABHARLAINNE | LIBRARY DEVELOPMENT PLAN Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn. What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? AN CHÉAD ATHBHREITHNIÚ AR CHAIGHDEÁN OIFIGIÚIL NA GAEILGE FÓGARTHA An caighdeán scríofa amháin a bheidh mar ábhar aige

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: