Lúnasa 2010


Féile Lúnasa Chill Chomáin


Féile Lúnasa Chill Chomáin Tionólfar Féile Lúnasa, mórfhéile tuaithe ag comóradh oidhreacht, cultúir agus traidisiúin spóirt Chill Chomáin, in ionaid éagsúla ar fud an pharóiste idir an 30ú Iúil agus an 8ú Lúnasa. Féile Lúnasa, a community festival celebrating the heritage, culture and sporting tradition of Cill Chomáin.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Lúnasa Chill Chomáin

Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh


Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh Ceol, Ealaíon, Damhsa agus Comhrá Gaeilge, 9ú - 13ú Lúnasa 2010

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol na Locha - Tuar Mhic Éadaigh

Féile na hEachléime 2010


Féile na hEachléime 2010 Dé hAoine 6ú Lúnasa - Dé Domhnaigh 15ú Lúnasa | Friday 6 August - Sunday 15 Lúnasa

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile na hEachléime 2010

Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Sailing Festival


The Achill Yawl Festival is an annual series of races involving traditional Achill yawl sailing boats. Tá Cumann Bádóirí Acla ag iarraidh cultúir agus traidisiúin seoltóireachta an yawl a chosaint agus a leanú amach. Beidh béim dhá chur ar labhairt na Gaeilge insna himeachtaí seo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Sailing Festival

Seachtain Oidhreachta | Heritage Week 2010


Seachtain Oidhreachta i gContae Mhaigh Eo 21 - 29 Lúnasa 2010 Clár na nImeachtaí i gContae Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain Oidhreachta | Heritage Week 2010

Lá Oidhreachta Chathair na Mart | Westport Heritage Day


Beidh Lá Oidhreachta Chathair na Mart ar siúl ar an Domhnach an 8ú Lúnasa ón 2- 5in. mar chuid d’ Fhéile Cheoil Chathair na Mart. Cuirfidh sé deireadh beomhar le himeachtaí na seachtaine. Lá Oidhreachta guarantees to be a trip down memory lane with plenty to do and see. Come along and don’t forget those dancing shoes!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Oidhreachta Chathair na Mart | Westport Heritage Day

Lón Gaeilge nó Caife \'s Comhrá?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE: Is deis iontach í seo do chuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar dhaoine eile i mBaile an Róba agus i mBéal an Átha a bhfuil suim acu sa teanga. Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta. CAIFE 's COMHRÁ SA CREEL i gCATHAIR NA MART | COFFEE & CHAT in the CREEL, WESTPORT An opportunity to dust off your cúpla focal and perhaps even learn cúpla focal eile, and get to know other learners and speakers of Irish, all the while enjoying a cup of coffee and maybe even some cake!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Caife 's Comhrá?

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song


FÉILE CEOL INIS BIGIL Merry Monks' Dancing in Ballina...Manach Meidhreach ag rince i mBéal an Átha SEÓ SEAN NÓS DEN CHÉAD SCOTH i mBÉAL AN MHUIRTHEAD | SPECTACULAR SEAN NÓS SHOW IN BELMULLET Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta uair sa choicís gach ré Mháirt (3ú Lúnasa; 17ú Lúnasa; 31ú Lúnasa) ag tosú ag 8. Má tá fonn ort amhráin a fhoghlaim nó a chanadh beidh fíor fáilte romhat. Siad amhráin Acla, amhráin Mhaigh Eo agus amhráin na hÉireann a bhéas i gceist.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


OÍCHE GAEILGE i MELLETT'S, BÉAL ÁTHA NA MUICE: Is deis iontach í an Ciorcal Comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeilge ag an am céanna. Is cuma cén sórt caighdeán Gaeilge atá agat, tá fáilte roimh chách Déardaoin 5ú Lúnasa ag 9:30. The Ciorcal Comhrá is a great opportunity to meet other Irish speakers. It doesn't matter what level of Irish you have, all are welcome, Thursday 5th August, Mellett's Pub, Swineford at 9:30. CIORCAL COMHRÁ i McCARTHY'S, CAISLEÁN AN BHARRAIGH:

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


RAIC & RÍOMHAIRÍ in ACAILL Beidh Campaí Samhraidh do pháistí bunscoile idir 6-12 bliana d'aois ag tosnú in Áras Forbairt Acla. The Course covers Cookery, Pottery, Jewellery Making & Computers.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Language Courses for Adults


Tá Gael Linn ag eagrú cúrsa seachtaine Gaeilge agus Cultúir i nGaeltacht na hEachléime, Co. Mhaigh Eo an samhradh seo. The course will be totally conversational and will cater for intermediate level learners. Participants will be given a taste of the Gaeltacht, its culture and surrounding area through lectures, trips, workshops and social events. RANGANNA GAEILGE TEG: IRISH CLASSES FOR ADULTS.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Language Courses for Adults

Deiseanna | Opportunities


COLÁISTE UISCE CÚRSAÍ TRAENÁLA | COLÁISTE UISCE TRAINING COURSES FOLÚNTAS | VACANCY le FEACHTAS ÓG-GHLUAISEACHT na GAEILGE TEASTAS na dTAIBH-EALAÍON | CERTIFICATE in PERFORMING ARTS Cúrsa lán-aimseartha 6 mhí ag tosú i lár mhí Mheithimh in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead. TEASTAS i MÚINEADH NA GAEILGE D'AOSAIGH | CERTIFICATE IN TEACHING IRISH TO ADULTS Ar mhaith leat cáilíocht a fháil i dteagasc na Gaeigle do dhaoine fásta? Deis d'eagraíochtaí ealaíon & ealaíontóírí: ‘Ag baint feidhm as na hEalaíona leis an tionchar atá ag Gaeilge, Béarla agus Albainis Uladh ar ár bhféiniúlacht chultúrtha a scrúdú agus le meas ar theangacha a mhéadú’. Folúntas: INTERNET ASSESSOR le GAEILGE FOLÚNTAIS ag FIONTAR | VACANCIES with FIONTAR ARDCHÚRSA OILIÚNA in AISTRIÚCHÁN CÁIPÉISÍ DLÍ agus CÁIPÉISÍ STÁIT EILE AN SCRÍOBHLANN | THE WRITING HOUSE Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scéalta Eile | Other Stories


Reilig Pholl a’ tSómais / Graveyard Survey Margadh Feirmeoirí Iorrais | Erris Farmers' Market Beidh MFI ar bun i gCearnóg Chartúir i mBéal an Mhuirthead ó 10-2 gach Satharn ar feadh an tSamhraidh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


SCÉIM na bhFÉILTE EALAÍON BEAGA 2011 | SMALL ARTS FESTIVAL SCHEME 2011 Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí Beaga ar fáil d'eagraíochtaí a eagraíonn agus a chuireann chun cinn féilte nó imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl i rith na bliana 2011. SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS FIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach. Is í cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


PLEAN FORBARTHA NA LEABHARLAINNE | LIBRARY DEVELOPMENT PLAN Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn. What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? AN CHÉAD ATHBHREITHNIÚ AR CHAIGHDEÁN OIFIGIÚIL NA GAEILGE - TUISEAL GINIDEACH Members of the public will be invited to submit their views on the latest batch of recommendations made by the steering group responsible for the review, before the deadline of 27th August 2010. SUIRBHÉ AR IOMPAR TUAITHE | RURAL TRANSPORT SURVEY

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: