Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha > Nuachtlitreacha 2010 > Meán Fómhair 2010

Meán Fómhair 2010


Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE NÓ MAIDIN CAIFE | LUNCH AS GAEILGE OR COFFEE MORNING?: This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers in Ballinrobe, Castlebar & Ballina. Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta. CÚPLA FOCAL agus CUPÁN TAE i gCOILTE MACH | KILTIMAGH Everyone is welcome, regardless of what level of Irish they may have. IS LEOR BEIRT | IT TAKES TWO Creideann Conradh na Gaeilge nach bhfuil slua de dhíth le daoine a chur ag labhairt i nGaeilge i ngach cearn den tír - is leor beirt! You can call into the Linenhall, Castlebar every Wednesday morning between 11.00 -12.00 for a cup of tea and a chat as Gaeilge.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance


TIONÓL ACLA as part of the Scoil Acla Summer School Centenary Celebrations, 2010, we are delighted to announce the inaugural Tionól Acla, from Saturday September 24th to Sunday September 26th. RANGANNA RINCE i gCOILTE MACH Beidh ranganna ar siúl gach Déardaoin ag 9 sa Park Hotel, Coilte Mach. Gach sórt damhsa - damhsa ar an sean nós, rince céilí, rince seit. Dancing classes will be held every Thursday at 9 in the Park Hotel Kiltimagh. All kinds of dance - sean nós dancing, céilí dancing, set dancing. RANGANNA DHAMHSA BÁLSEOMRA | BALLROOM DANCE CLASSES i mBéal an Mhuirthead In ancient folklore, there is a magic number, and you can expect the combined talents of Jackie Daly, Matt Cranitch and John Faulkner to let loose the Sliabh Luachra genie from the bottle. Beidh an triúir acu ag casadh in Áras Inis Glauire, Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair ag 8.00in.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance

Turas Siúlóide & Bus | Walking & Bus Tour


LÁ DOMHANDA CHROÍ | WORLD HEART DAY Cuir ort do bhróga, téigh amach ag siúl le haghaidh leath uair a’ chloig, cúig lá na seachtaine, agus déanfaidh tú maitheas do do chroí. Ar mhaith leat bheith amuigh faoin spéir agus turas a thabhairt ar roinnt áiteanna i gceantar Bhéacáin, Bhaile an Daighin agus Tulach Shrutháin? Más maith leat b’fhéidir go mbeadh dúil agat sa turas a bheas ar siúl Dé Sathairn an 4 Meán Fómhair agus Dé Sathairn 18 Meán Fómhair. Bog roads, old routes to school through the fields, an old path connecting neighbouring houses and routes to local wells are just some of the sites which will be visited on the day long tour in the parish of Bekan, Ballindine & Tulrahan, Saturday 4 September and Saturday 18 September TURAS LAE go BAILE CHRUAICH & IORRAS | DAY TOUR TO BALLYCROY & ERRIS Tá turas lae á eagrú ag Muintir Chathair na Mart go Baile Chruaich agus Iorras, Dé Domhnaigh 3ú Deireadh Fómhair. CLUB SIÚLÓIDE THUAR MHIC ÉADAIGH | TOURMAKEADY WALKING CLUB

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turas Siúlóide & Bus | Walking & Bus Tour

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


GIVE IT A GO GAEILGE! An duine óg thú thar dhá bhliain déag d’aois? Buail isteach chuig an NYP Dé Sathairn 11 Meán Fómhair ó 3-6 agus bain triail as Drama, Drumming, Pottery, Karate, Juggling, Animation and lots more... CLUB ÓIGE NUA i mBÉAL EASA | NEW IRISH LANGUAGE YOUTH CLUB IN FOXFORD Óige na Gaeltachta i dTuar Mhic Éadaigh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Tá Ciorcal Comhrá ag tosú i gCathair na Mart tigh Matt Molloy ar an 8ú Meán Fómhair @ 9in, is deis iontach í seo do dhaoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus bualadh le daoine nua. Tá míle fáilte roimh chách. A Ciorcal Comhrá is starting in the McWilliam Park Hotel, Claremorris on the 7th September @ 9pm, it's a great opportunity to practice speaking Irish and to get to know new people. Everyone welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Club Leabhar | Book Club


CLUB LEABHAR | BOOK CLUB Leabhar mhí Mheán Fómhair 2010 - Gluaiseacht le hAlan Titley Shortlisted for the Bisto Children's Book of the Year Award for 2010. Is suíomh úrnua é www.clubleabhar.com a bhfuil sé mar aidhm aige lucht na Gaeilge in Éirinn agus thar lear a spreagadh chun leabhair a léamh agus iad a phlé i bhfóram an tsuímh. www.clubleabhar.com aims to encourage Irish speakers in Ireland and abroad to read books in the language and to discuss them in the site’s discussion forum.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Club Leabhar | Book Club

Taispeántais | Exhibitions


TAISPEÁNTAS 'WESTSCAPES' | 'WESTCAPES' EXHIBITION Beidh taispeántas ealaíne le Annette Gaffney dar teidéal 'Westscapes' á taispeáint in Áras Inis Gluaire go dtí 21 Meán Fómhair 2010. An exhibtion of paintings by Annette Gaffney, titled 'Westscapes' will be on display in Áras Inis Gluaire gallery until September 21. Seolfar taispeántas le Agnes Nyland ó Chaisleán an Bharraigh in Áras Inis Gluaire, Déardaoin 23ú Sathairn. Beidh an taispeántas le feiceáil go dtí 19ú Deireadh Fómhair. Cuirfear fáilte roimh gach éinne chuig an seoladh. An exhibition by Agnes Nyland from Castlebar, will be launched on Thursday, September 23. The works will be on display until October 19. All are welcome to the launch.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Deiseanna | Opportunities


Folúntais i dTuar Mhic Éadaigh...Jobs in Tuar Mhic Éadaigh Tá Féilire Traenála Coláiste UISCE réidh i gcomhair 2010. Tá siad ag glacadh le háirintí do Chúrsaí Traenála 2010 anois. Tá an Féilire thuas ar suíomh UISCE anois. Coláiste UISCE will be running Nationally Recognised & Certified Training Courses in various watersports over the coming few weeks. CEARDLANNA NÁISIÚNTA DO SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE - COMÓRADH 25 BLIAIN CIC TEASTAS i MÚINEADH NA GAEILGE D'AOSAIGH | CERTIFICATE IN TEACHING IRISH TO ADULTS FOLÚNTAS | VACANCY: INTERNET ASSESSOR le GAEILGE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Maoiniú | Funding


FIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo. SCÉIM na bhFÉILTE EALAÍON BEAGA 2011 | SMALL ARTS FESTIVAL SCHEME 2011 SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


ATHBHREITHNIÚ AR AN bPLEAN OIDHREACHTA | HERITAGE PLAN REVIEW Download questionnaire here Heritage Plan Review Questionnaire SUIRBHÉ AR IOMPAR TUAITHE i MAIGH EO | RURAL TRANSPORT SURVEY Is féidir suirbhé ar Iompar Tuaithe a líonadh isteach anseo | The Rural Transport Survey can be completed at this link PLEAN EALAÍON CHONTAE MHAIGH EO 2010-2016 | MAYO COUNTY ARTS PLAN 2010-2016 Tá plean straitéiseach cúig bliana nua, a fhoilseofar níos moille i mbliana, á fhorbairt ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo i láthair na huaire. Tá tuairimí á lorg ó dhaoine a bhfuil baint leis na healaíona sa chontae acu. Mayo County Council's Arts Office is currently developing a new five-year strategic arts plan for the county, which will be produced later this year. We are actively seeking the views of those involved and interested in the arts within the county. FORAS NA GAEILGE - FÓGRA COMHAIRLIÚCHÁIN PHOIBLÍ | PUBLIC CONSULTATION NOTICE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: