Meitheamh 2010


Cainteanna | Talks


Caint faoi Ghaeltacht Cheanada le hAralt Mac Giolla Chainnigh ó Chumann na Gaeltachta Cheanad i Leabharlann Chaisleán an Bharraigh, Br. Sheán de Mórdha, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo | A talk on the Canadian Gaeltacht with Aralt Mac Giolla Chainnigh from Cumann na Gaeltachta, Ceanada in Castlebar Library, John Moore Rd., Castlebar, Co. Mayo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cainteanna | Talks

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE: Tá an Lón Gaeilge ar ais i gCaisleán an Bharraigh, Baile an Róba agus Béal an Átha...The Lón Gaeilge is back in Castlebar, Ballina & Ballinrobe!! Is Leor Beirt gach Céadaoin san Linenhall ón 11-00 – 12.00, mile fáilte roimh chách.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAL COMHRÁ GACH LÁ SA tSEACHTAIN i MAIGH EO! Is Leor Beirt in Ionad Deirbhile gach Máirt...Craic agus Comhrá i McCarthy's Chaisleán an Bharraigh gach Céadaoin @ 9...Seanchas Chois Tine i dTuras Siar gach Déardaoin...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


Campaí Samhraidh do pháistí 7-14 i gCaisleán an Bharraigh, i gClár Chlainne Mhuiris agus i mBéal an Átha an Samhradh seo. Summer Camps for children aged 7-14 in Casltebar, Claremorris and Ballina this summer. Ranganna Gaeilge do pháistí bunscoile ag tosú i gCaisleán an Bharraigh. Irish classes for primary school students starting in Castlebar. CLUB ÓIGE san EACHLÉIM

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Leabhair & Litríocht | Books & Literature


NUALA NÍ DHOMHNAILL - SCRÍBHNEOIR CÓNAITHE MHAIGH EO 2010 | MAYO COUNTY COUNCIL WRITER IN RESIDENCE 2010 GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha gach Aoine i dTuras Siar. CLUB LEABHAR | BOOK CLUB Is é Cúpla Focal le hAnna Huessaff leabhar mhí Bhealtaine ar ClubLeabhar.com. Tá an leabhar seo le fáil i Leabharlanna Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Books & Literature

Comórtas Peile na Gaeltachta 2010


Comórtas Peile na Gaeltachta: 4 - 7 Meitheamh 2010 Bhí babhtaí ceannais Comórtas Peile na Gaeltachta CLG Mhaigh Eo ar súil i gCill Chomáin le déanaí. Tá na buaiteoirí sinsearacha Cill tSeadhna agus buaiteoirí sóisearacha CLG Bhaile an Chaisil ag dul ar aghaidh chuig na babhtaí ceannais i mBéal an Mhuirthead anios. Tá CLG Bhéal an Mhuirthead ag eagrú Comórtas Galf(foirne) ar Ghalf Chúrtsa an Chairn, Dé Sathairn 5 Meitheamh. €160 an fhoireann, le 4 i ngach foireann...duaischiste €4,000 le buachaint! GLAO AR AIGHNEACHTAÍ - IMEACHTAÍ SPÓIRT & TÁBHACHT POIBLÍ LEO | CALL FOR SUBMISSIONS - SPORTING EVENTS OF PUBLIC IMPORTANCE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Peile na Gaeltachta 2010

Siúlóidí | Walks


Eagrófar Siúlóid i gCoill Mhuc-Chluana i gcomhair leis an Tochar Valley Rural Community Network Dé Sathairn (26 Meitheamh) ag 10.30r.n. ag tosú ag an gCarrchlós ag Muc-Chluain, Ceathrú na gCon, Clár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo. The Moorehall Woodland Walk will be held in conjunction with the "Tochar Valley Rural Community Network" on Saturday June 25th at 10.30 a.m. starting at the Carpark in Moorehall, Carnacon, Claremorris, Co. Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Language Courses for Adults


Tá Gael Linn ag eagrú cúrsa seachtaine Gaeilge agus Cultúir i nGaeltacht na hEachléime, Co. Mhaigh Eo an samhradh seo. The course will be totally conversational and will cater for intermediate level learners. Participants will be given a taste of the Gaeltacht, its culture and surrounding area through lectures, trips, workshops and social events. RANGANNA GAEILGE TEG: IRISH CLASSES FOR ADULTS.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta | Irish Language Courses for Adults

Deiseanna | Opportunities


TEASTAS na dTAIBH-EALAÍON | CERTIFICATE in PERFORMING ARTS Cúrsa lán-aimseartha 6 mhí ag tosú i lár mhí Mheithimh in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead. MAKING OVERTURES - CÚRSA DO CHEOLTÓIRÍ & CUMADÓIRÍ GAIRMIÚLA Is cúrsa cuimsitheach é ‘Making Overtures’ a díríonn ar cheoltóirí agus ar chumadóirí gairimúla ón tír seo. Díríonn an cúrsa ar cheoltóirí nó ar chumadóirí atá sé ar intinn acu slí maireachtála a bhaint amach in earnáil an cheoil. Deis is a scheme established under the Arts Councils Traditional Arts Initiative, 2005-2008. Deis is a proposal-based scheme which is aimed at encouraging and facilitating the traditional arts community to seek funding from the Arts Council for a range of projects.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Maoiniú | Funding


SCÉIM na nEALAÍONTÓIRÍ sa PHOBAL | ARTIST IN THE COMMUNITY SCHEM The aim of the scheme is to encourage intense collaboration between communities of place and/or interest and artists, culminating in an artwork or a project in which the members of the community group and the artists work together in order to realise an artistic project or an event. SCÉIM UM CHOMHARTHAÍOCHT DHÁTHEANGACH | BILINGUAL SIGNAGE SCHEME MAOINIÚ D'ÁBHAIR DHÁTHEANGACHA | FUNDING FOR BILINGUAL MATERIALS FIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


PLEAN FORBARTHA NA LEABHARLAINNE | LIBRARY DEVELOPMENT PLAN Má tá tuairimí agat i dtaobh thodhchaí na leabharlainne téigh i dteagmháil linn. What is the future of our library service? What are its strengths? Its weaknesses? IOMPAR CHAISLEÁN AN BHARRAIGH! Tá Iompar Chaisleán an Bharraigh ag iarraidh daoine a spreagadh chun a gcaranna a fhágáil sa bhaile agsu triail a bhaint as modhanna iompair inmharthana (siúlóid, rothaíocht, iompar poiblí). AN CHÉAD ATHBHREITHNIÚ AR CHAIGHDEÁN OIFIGIÚIL NA GAEILGE FÓGARTHA An caighdeán scríofa amháin a bheidh mar ábhar aige GLAO AR AIGHNEACHTAÍ - IMEACHTAÍ SPÓIRT & TÁBHACHT POIBLÍ LEO | CALL FOR SUBMISSIONS - SPORTING EVENTS OF PUBLIC IMPORTANCE Tá liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear ar fáil ar www.dcenr.gov.ie. Beartaítear na himeachtaí seo a leanas a chur le liosta reatha na n-imeachtaí a ainmnítear...The current list of designated events is available at www.dcenr.gov.ie. It is proposed to add the following events to the current list of designated events...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Beidh Margadh Feirmeoirí Iorrais ag ath-oscailt arís ar feadh an tSamhraidh. Tá fáilte roimh chuile dhuine teacht, ábhar bácála a bhlaiseadh agus labhairt leis na feirmeoirí agus na táirgeoirí áitiúla. Why not come along, sample the produce on offer and get to know the local farmers and producers. Tá leabhar faoi Inis Gé le Brain Dornan "Mayo's Lost Island" ar fáil ó Ionad Deirbhile, Eachléim. IARRTHÓIRÍ LE GAEILGE AG TEASTÁIL DO CHLÁR NUA AR TG4!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other StoriesOifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: