Samhain 2010


Deireadh Seachtaine John Healy | The John Healy Weekend


Tionólfar an tríú Deireadh Seachtaine John Healy Dé Céadaoin 3ú Samhain - Dé Sathairn 6ú Samhain san Ionad Ealaíon, Baile Chathail. The third annual John Healy Weekend will be held from Wednesday 3rd November 2010 through until Saturday 6th November 2010 in The Town Hall Arts Centre, Charlestown. COMÓRTAS LOGAINMNEACHA i mBAILE CHATHAIL | PLACENAMES COMPETITION IN CHARLESTOWN

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deireadh Seachtaine John Healy | The John Healy Weekend

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAL COMHRÁ i McCARTHY'S, CAISLEÁN AN BHARRAIGH: 'Séard atá i gceist ná grupa daoine a bhfuil tugthá don teanga, cultuir, ceol is craic!! We meet every Wednesday evening in the McCarthy's Pub, Castlebar at 9:30. Come along and dust off your cúpla focal. Bíonn Ciorcal Comhrá Gaeilge ar siúl gach Máirt i tigh Matt Molloy ag tosú ag 9.00, is deis iontach é seo do dhaoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh, mar sin bígí linn tráthnóna Dé Máirt. CLUICHÍ CÁRTAÍ 25

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance


RANGANNA CEOIL GHEIMHRIDH | WINTER MUSIC CLASSES Tá teagasc den scoth le fáil sa ghiotár, mhéarchlár, fhidil, fheadóg agus sa bhosca ceoil ag 7.00in agus tá ranganna ardleibhéal ag 8.00i.n RANGANNA RINCE i gCOILTE MACH | DANCE CLASSES IN KILTIMAGH All kinds of dance - sean nós dancing, céilí dancing, set dancing

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance

Club Leabhar | Book Club


Leabhar mhí na Samhna 2010 - Ó Chósta go Cósta le Frank Reidy This is a travel book, a history book, a source of information and a book of politics – it is a book that anyone with an interest in Africa will appreciate. CIORCAL LÉITHEOIREACHTA GAEILGE | IRISH READING CIRCLE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Club Leabhar | Book Club

Logainmneacha | Placenames


LOGAINMNEACHA NA CILLE MÓIRE | PLACENAME PROJECT OF KILMORE PARISH Tá Turas Siar ag tabhairt faoi tionscnamh 2 bhliain ag bailiú logainmneacha na Cille Móire, Iorras. Séard atá i gceist ná thart ar 12-15,000 logainmneacha a bhailiú agus a chur ar léarscáil de gach aon cheann de na 60 bailte fearainn sa pharóiste. Beidh beirt saineolaí ag tabhairt comhairle dúinn agus muid i mbun oibre. Beidh comhairle seandálaíochta ag teastáil chomh maith.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Logainmneacha | Placenames

Taispeántais | Exhibitions


In an attempt to find the right words… is teideal do saothar ealaíne poiblí nua leis an ealaíontóir James Hayes in Áras Inis Gluaire, Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead i gContae Mhaigh Eo. The installation consists of over 2,000 bronze cast pencils which appear to have been launched (dart-like) onto the wall. Earlier in the year there was an open invitation to anyone who wanted their own special pencil, which had some significance to them, to donate it to be cast in bronze and included in the final artwork. Seolfar taispeántas péintéireachta le Mary Lavelle-Burke dar teideal A Place in Time in Áras Inis Gluaire ar an 13ú Samhain ag 4.00 i.n. The atmosphere and environment of Achill Island - and the everyday life spent observing and experiencing the landscape and the sea, specifically the shoreline, rocks and pools of Dooega Bay - has inspired the body of works in A Place in Time – her first solo exhibition.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes


Ranganna do Tosaitheorií, Ranganna Comhrá Gaeilge agus Ranganna do na Scoiláirí Dara Leibhéal gach oíche Chéadaoin ag tosnú ag 7.00 in Áras Forbairt Acla. Classes for Beginners, Conversational Classes and Classes for Second Level Students every Wednesday night at 7 in Áras Forbairt Acla. RANGANNA GAEILGE DO SCOLÁIRÍ BUNSCOILE | IRISH CLASSES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS Beidh Togra Mhaigh Eo ag cur Ranganna Gaeilge ar siúl do scoláirí bunscoile ar fud Mhaigh Eo ag tosú i mí na Samhna, is do scoláirí ó rang 1-3 agus 3-6 a bheadh i gceist anseo. Would you like to use your cúpla focal outside the classroom, if so you should get in touch with Conradh na Gaeilge as they will be providing Irish classes for students all over Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

Maoiniú | Funding


Tá sé mar aidhm ag Deis lucht na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú tionscadail a lorg ón gComhairle Ealaíon le haghaidh réimse tionscadal nach n-oireann a gcuid tograí go rómhaith do na cláir mhaoinithe eile atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon. Proposals are accepted from all areas in the traditional arts (traditional music, song, dance, and oral artforms such as storytelling and agallamh beirte). FIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach. TRÉIMHSE CÓNAITHE - EALAÍONTÓIRÍ AGUS AN tAOS ÓG | ARTIST IN YOUTH WORK SCHEME GRADAM AN GOLDEN FLEECE | GOLDEN FLEECE AWARD The Golden Fleece Award is an artistic fund established as a charitable bequest by the late Helen Lillias Mitchell, who died in January 2000.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Deiseanna | Opportunities


FOLÚNTAS: OIFIGEACH MARGAÍOCHTA & CUMARSÁIDE | VACANCY: COMMUNICATIONS & MARKETING OFFICER Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine réamhghníomhach agus cumasach le tabhairt faoi chlár gníomhaíochtaí caidrimh phoiblí, margaíochta agus cumarsáide chun tacaíocht a thabhairt agus cur le príomhfheidhm na heagraíochta. DÁMHACHTAINÍ & GNÍOMHAÍOCHTAÍ GAEILGE CHOIMISIÚN FULBRIGHT | THE FULBRIGHT COMMISSION IRISH LANGUAGE AWARDS & ACTIVITIES Táthar ag glacadh le hiarratais ar Dhámhachtainí Choimisiún Fulbright do Chúntóireacht i Múineadh Teangacha Iasachta (FLTA) agus ar Dhámhachtain Choimisiún Fulbright amháin do Scoláire Gaeilge don tréimhse 2011-2012 ar líne ar www.fulbright.ie faoi láthair. Applications are now being accepted online at www.fulbright.ie for the Fulbright Commission's Foreign Language Teaching Assistantship Awards (FLTA) and Irish Language Scholar Award for 2011-2012. Fáiltíonn Bord Stiúrtha COMHAR roimh iarratais don chúram páirtaimseartha mar Eagarthóir leis an iris COMHAR ó 1 Eanáir 2011 go 31 Nollaig 2 Are you interested in music and the arts? Would you like to improve your Irish? Would you like to work with young people? Have you two hours to spare, one Saturday every month? Tá post ar fáil i nGaelchultúr do dhuine a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge aige, idir labhartha agus scríofa, agus taithí ar an Ghaeilge a mhúineadh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Are you over the age of 12? Would you like to meet up with other young people and have fun through Irish? Ceol \'s Comhrá is a new group of young people interested in creating a space for Irish to be spoken in an informal, friendly and relaxing atmosphere, while trying out different activities at the same time...bígí linn...every Saturday from 3-5.\n\nAm | Time: 3-5 Dé Sathairn\n\nÁit | Venue: NYP, Chapel St., Castlebar\n\nCostas | Cost: €2\n\n\nAn bhfuil níos sine ná 12??? Ar mhaith leat bualadh le daoine óga agus bheith ag spraoi trí mheán na Gaeilge. Is grúpa nua é Ceol \'s Comhrá, a thugann seans do dhaoine óga teacht le chéile go neamhfhoirmiúil in atmaisféar cairidiúil agus suaimhneach...bígí linn...gach Satharn ó 3-5.\n


Are you over the age of 12? Would you like to meet up with other young people and have fun through Irish? Ceol 's Comhrá is a new group of young people interested in creating a space for Irish to be spoken in an informal, friendly and relaxing atmosphere, while trying out different activities at the same time...bígí linn...every Saturday from 3-5. An bhfuil níos sine ná 12??? Ar mhaith leat bualadh le daoine óga agus bheith ag spraoi trí mheán na Gaeilge. Is grúpa nua é Ceol 's Comhrá, a thugann seans do dhaoine óga teacht le chéile go neamhfhoirmiúil in atmaisféar cairidiúil agus suaimhneach...bígí linn...gach Satharn ó 3-5.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Are you over the age of 12? Would you like to meet up with other young people and have fun through Irish? Ceol 's Comhrá is a new group of young people interested in creating a space for Irish to be spoken in an informal, friendly and relaxing atmosphere, while trying out different activities at the same time...bígí linn...every Saturday from 3-5. Am | Time: 3-5 Dé Sathairn Áit | Venue: NYP, Chapel St., Castlebar Costas | Cost: €2 An bhfuil níos sine ná 12??? Ar mhaith leat bualadh le daoine óga agus bheith ag spraoi trí mheán na Gaeilge. Is grúpa nua é Ceol 's Comhrá, a thugann seans do dhaoine óga teacht le chéile go neamhfhoirmiúil in atmaisféar cairidiúil agus suaimhneach...bígí linn...gach Satharn ó 3-5.

Scéalta Eile | Other Stories


WESTPORT SHOP 'n SPRAOI NA NOLLAG Tá cuireadh a thabhairt do tháirgeoirí bia agus ceardaíochta ar fud Mhaigh Eo chun páirt a ghlacadh i Margadh Mór Traidisiúnta na Nollag a bhéas ar siúl i gCathair na Mart ón Aoine 10ú Nollaig go dtí an Domhnach an 12ú Nollaig ó 10r.n. go 7 i.n. gach lá. Ranganna ríomhairí do na 'Silver Sufers' gach Céadaoin idir 3.00i.n. agus 5.00i.n. in Áras Forbairt Acla.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: