Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Aibreán 2011


Féile John McGrath\n


Tionófar Féile ar shaol agus shaothar John McGrath, ceoltóir, múinteoir agus cumadóir ceoil a rugadh i nGaeltacht Iorrais in Iarthuaisceart Mhaigh Eo ar an 15-16 Aibreán i gCathair na Mart...The Cathair na Mart branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann is hosting a two day Féile to commemorate aspects of Mayo's culture and heritage, including music, language and folklore on the 15&16 April.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile John McGrath

Féile na bPáistí 2011\n


Féile na bPáistí in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead. Gach saghas imeacht ó Ealaín, Amhránaíocht go Drámaíocht ón gCéadaoin 27ú Aibreán - Dé hAoine 29ú Aibreán... Féile na bPáistí in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead. All sorts from Art, Song and Drama for children, Wednesday 27 April - Friday 29 April

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile na bPáistí 2011

Féile Chois Cuain


Féile Chois Cuain ó 29 Aibreán -2 Bealtaine 2011 i gCluain Cearbán. Deireadh Seachtaine amhránaíochta, ceoil agus damhsa. Féile Chois Cuain from 29 April - 2 May 2011 in Louisburgh. A celebration of traditional, music, song and dance.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Chois Cuain

Féile Siúlóidí Acla | Achill Walks Festival\n


Bunaíodh Féile Siúlóidí Acla i 2002 agus, tá sé anois mar imeacht socraithe i bhféilire siúlóídí na hÉireann. Established in 2002, Achill's Walks Festival has quickly become a fixture in the Irish walks calendar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Siúlóidí Acla | Achill Walks Festival

Drámaíocht | Drama


Clann Lir le Branar: Sa léiriú beoga seo, díríonn Branar ar an seanscéal mar shíscéal. Insítear an scéal draíochta seo le puipéadóireacht, íomhánna fuinniúla agus ceol aoibhinn nua- chumtha | Tar éis camchuairt rathúil 2010, tá an Compántas Drámaíochta Five Lamps ar ródaíocht arís i mbliana le Dear Frankie agus cuirfear an dráma i láthair in Áras Inis Gluaire ar An Aoine 15 Aibreán, ag 8.00 p.m... A father’s love for his children is at the heart of this beautiful re-telling of the ancient tale of Clann Lir. In this vivid production Branar focuses on the fairytale elements of the story: a father’s search for his children; magical transformations; the three chances to break a spell; and much more! | Following the hugely successful, sell-out tour in 2010, Five Lamps Theatre Company, again present Dear Frankie, and will stage it in Áras Inis Gluaire, Belmullet, on Friday, April 15.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá fud fad an Chontae - i gCaisleán an Bharraigh, Béal Átha hÉin, Cathair na Mart, Coillte Mach. Conversation Groups all over the County - Castlebar, Westport, Ballyheane, Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Clubanna Óige | Youth Clubs


Clubanna Óige i mBéal an Átha, Acaill agus an Eachléim, Cineclub na nÓg Youth Clubs in Ballina, Acaill, and an Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar. Bia Blasta agus Ceol 's Comhrá.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Imeachtaí do Pháistí | Events for Children\n


Cineclub na Cásca i mBéal an Mhurithead | Dé Sathairn seo an 9ú Aibreán ag a 3pm beidh Tóraíocht na Casca ar siúil timpeall an carr clós i Loch Lannach, Caisleáin an Bharraigh | Branar le Clann Lir: Sa léiriú beoga seo, díríonn Branar ar an seanscéal mar shíscéal. Feiceann muid Tóraíocht Lir a pháistí; claochlú draíochta; trí dheis chun an gheis a bhriseadh; agus go leor eile! ...Easter CineClub in Béal an Mhuirthead | There will be an Easter Egg Hunt in Lough Lannagh, Castlebar, this Saturday from 3pm-4pm (meeting at the Car Park at 3pm) | This magical tale is told with puppetry, vivid imagery and enchanting newly-composed live traditional music

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Pháistí | Events for Children

Deiseanna | Opportunities


Scéim Réigiúnach Sparánacht Tyrone Guthrie Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2011 | Aisteoirí á lorg ag Ros na Rún | Deiseanna le Claremorris Community Radio | Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo | Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000... | Saoririseoirí & Iriseoir Ilmheánach á lorg ag Gaelscéal Tyrone Guthrie Bursary Scheme | Ros na Rún Seeks new talent | Opportunities with Claremorris Community RadioVacancy for a Manager in Comharchumann Ionad Deirbhile, An Eachléim, Co. Mayo | Teachers in European Schools | Opportunities with Claremorris Community Radio | Vacancy: Production Journalist with Foinse | Submission sought for open Visual Arts Exhibition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scéalta Eile | Other Stories


An G Team | Seoladh Suíomh Úr Chonradh Mhaigh Eo | Tá Bord Scannán na hÉireann ag lorg iarratais dá scéim 'Short, Shorts' | Nuacht na nÓg - tabhair buntáiste don dalta | Oideachas Ceoil na hÉireann 2011 | Pointe teagmhála cultúrtha | Ciste na nDéanmhas i mBaol 2011 | Scéim Chónaithe Choláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath... An G Team | Launch of Conradh na Gaeilge's new website | Irish Film Board looking for applications for its 'Short Shorts' scheme | Nuacht na nÓg - give students an advantage | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | Structures at Risk Fund 2011 | UCD Irish language student residence scheme...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


Scéim Forbartha na bhFéilte Gaeltachta 2011-2012 & Scéim Turasóireachta - Imeachtaí 2011 | Ciste na nDéanmhas i mBaol 2011 | Short Shorts - Bord Scannán na hÉireann | Foras na Gaeilge Scéimeanna Maoinithe | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis Structures at Risk Form 2011 | Short Shorts - Irish Film Board | Foras na Gaeilge Funding Schemes | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say


Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí le haghaidh “Samhail Nua Mhaoinithe” a fhógairt | Suirbhé maidir le TG4 | Moltaí á lorg ag an mBord Soláthar Leictreachais ó thaobh sholáthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge | Gradam Chumarsáide an Oireachtais 2011...Recommendations sought by ESB regarding the provision of services through

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say