Taispeántais | Exhibitions

MAIGH EO I MÍ NA BEALTAINE | MAYO IN MAY
(english version below)
Taispeántas Grianghrafadóireachta i Leabharlann Bhéal an Átha - mí na Bealtaine

Chuir Comhairle Contae Mhaigh Eo comórtas grianghrafadóireachta ar bun deich mbliana ó shin le Maigh Eo i gcaitheamh mí na Bealtaine a thaifeadadh. Chuir na céadta grianghrafadóirí cíocracha ar fud an chontae isteach ar an chomórtas. Bhí an aimsir go hálainn i gcaitheamh na míosa, rud a chuir leis na grainghraif. Bhí chuile ghné de shaol Mhaigh Eo, ó pháistí i gclóis shúgartha go daoine ag snámh ar thránna agus daoine ag siúl faoin tuath, i measc na n-iarrachtaí. Chuir daoine ó gach cearn den chontae, ó Bhéal an Mhuirthead go Struthair, isteach. Mórthaispeántas grianghrafadóireachta a thaistil ar fud an chontae ag an am a cuireadh le chéile dá bharr.

Anois, deich mbliana ina dhiaidh sin, beidh an taispeántas le feiceáil arís i gcaitheamh mhí na Bealtaine 2011. Cén chaoi a raibh an saol i Maigh Eo deich mbliana ó shin? Cé na h-athruithe a tháinig ó shin i leith? Céard atá anois sa chontae díreach mar a bhí ag an am? Buail isteach agus caith súil ar taispeántas álainn seo i Leabharlann Bhéal an Átha i gcaitheamh na Bealtaine 2011.

Photographic Exhibition in Ballina Library - month of May

Ten years ago Mayo County Library held a countywide photography competition to record life in Mayo in the month of May. Hundreds of eager photographers around the county entered the competition. The weather was fortunately beautiful during the month. Entries covered every aspect of Mayo life from children playing in playgrounds, to swimming on beaches and walking in the countryside. All areas of the county were represented from Béal an Mhuirthead to Shrule. A major photography exhibition was produced which toured the county at the time.

Now ten years later the exhibition will go on display again during May 2011. What was life like in Mayo a decade ago? What has changed? What is the same? Come along and view this beautiful exhibition in Ballina library during Bealtaine 2011.

Leabharlann Chontae Mhaigh Eo       T: 096 70833     R: bvarley@mayococo.ie    I: www.mayococo.ie/ga/Baile
MAIGH EO Á LÉIRIÚ LE SEANGHRIANGHRAIF | OLD MAYO IN PHOTOGRAPHS
(english version below)
Maigh Eo á léiriú le seanghrianghraif - taispeántas grianghrafadóireachta an Athar Browne i Leabharlann Chaisleán an Bharraigh le linn mhí na Bealtaine

Rinne an tAthair Francis Browne (1880-1960), Íosánach, turas timpeall na tíre le linn na 1930í agus ghlac sé grianghraif den scoth de dhaoine agus den tírdhreach san aimsir sin. Ba é duine de na grianghrafadóirí faisnéise is tábhachtaí in Éirinn, agus tuairim is 42,000 grianghraf glactha aige le linn a shaoil. Tugann na híomhánna seo léiriú cumhach ar mhuintir Mhaigh Eo agus iad i mbun oibre nó ag ligint scíth sna 1930í.

maigh eo i seanghrianghraif

Castlebar Library is celebrating Bealtaine with an exhibition of photographs from the Father Browne Collection, many of which have never been displayed before. Fr.Francis Browne (1880-1960), a member of the Jesuit order journeyed throughout Ireland in the 1930’s capturing stunning images of the people and landscape at that time. He was one of Ireland’s most important documentary photographers amassing some 42,000 images during his lifetime. Selections from the collection have been displayed previously but Mayo County Library has now acquired reproductions of numerous other photographs which he took while in the county. These images provide a nostalgic portrait of Mayo people at work and at play in the 1930’s. The candid nature of the many portraits adds to their appeal while the black and white format provides for reproductions of exceptional quality. The exhibition which is free to the public will be on display throughout May in Castlebar Library.

Leabharlann Chontae Mhaigh Eo        T: 094 904 7925           R:  librarymayo@mayococo.ie        I: www.mayolibrary.ie/ga/Baile      
AG LORG HUMBERT | IN HUMBERT'S FOOTSTEPS
(english version below)

Ba í Leabharlann Chontae Mhaigh Eo a choimisiúnaigh an taispeántas seo mar chomóradh ar theacht na bhFrancach go Maigh Eo i 1798. 

Ba as tuairimí réabhlóideacha Chumann na nÉireannach Aontaithe a d’eascair Éirí Amach 1798, cumann a bunaíodh mBéal Feirse i 1791 ag dream a raibh dlíodóir óg as Baile Átha Cliath – Theobald Wolfe Tone – ina measc.  Chuaigh smaointe úra an daonlathais mar aon le hidéil an chomhionannais agus an tsaoirse – mar a léirigh na Meiriceánaigh agus na Francaigh – i gcion go mór orthu, agus ba é cumasc idir seo agus an tírghrá a bhí mar bhunús dá gcuid radacachais. Ba i gCúige Uladh agus Cúige Laighean a tharla na chéad cheannaircí, ach tharla siad i bhfad i gcéin óna chéile agus in imthosca iomlán éagsúil.Chuir an t-arm faoi chois iad go brúidiúil sular bhris ceannairc amach i Maigh Eo.

Breathnaigh ar leagan iomlán den taispeántas Ar Lorg Humbert: 1798 & Bliain na bhFrancach ar líne anseo.

***

This exhibition was commissioned by Mayo County Library to commemorate the French Invasion in County Mayo in 1798.

The Rebellion of 1798 originated from the revolutionary ideas of the Society of United Irishmen, established in Belfast in 1791 by a group including the young Dublin lawyer, Theobald Wolfe Tone.  Their radicalism fused the ideas of modern democracy and ideals of equality and liberty, inspired by the Americans and French, with Irish patriotism.   Uprisings first took place in Ulster and Leinster, although they were widely separated by distance and context.  Both were savagely repressed by the military before an outbreak of hostilities occurred in Mayo.

View the complete online version of In Humbert's Footsteps: 1798 & the Year of the French here

Leabharlann Chontae Mhaigh Eo        T: 094 904 7925           R:  librarymayo@mayococo.ie        I: www.mayolibrary.ie/ga/Baile      
AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA | STRAW, HAY & RUSHES EXHIBITION:
(english version below)
Beannú traidisiúnta ab ea Má b’eol dom go raibh tú ag teacht bheadh luachra glasa leata agam romhat a rá le cara nó gaol nár thug cuairt ar do bhaile le tamall fada.

Taispeánfaidh Tuí, Féar & Luachra, chomh seiftiúil is a bhí daoine agus iad ag déanamh nithe le húsáid sa teach agus ar an bhfeirm as ábhair a bhí coitanta mórthimpeall orthu. Creideann coimeádaí an taispeántais, an Dr. Anne O'Dowd, go gcuirfidh an taispeántas i gcuimhne do dhaoine an nath sin a chloistear go minic, "Múineann gá seift", nath a d'fhéadfaimis ar fad leas a bhaint as sa chúlú eacnamaíochta seo.  

Bunábhair laethúla amhail tuí, féar agus luachra a bhíodh i gceist; bhídís ar fad le fáil go flúirseach faoin tuath.  Tráth go raibh na nithe sa taispeántas á ndéanamh bhíodh sé de nós ag breathnadóirí a rá i nglór uasal go híseal gur slí bheatha "cothabhála" a bhí ag cleachtóirí na gceird seo. Ach is amhlaidh go léiríonn an réimse mór nithe, ó chathaoireacha uilleacha go bréagáin do pháistí agus diallaití marcaíochta agus rópaí tuí an chaoi ar chuir daoine na hábhair agus na scileanna a bhí acu chun feidhme san am atá caite.    

Seanmhodh taispeáinte is ea atá in úsáid sa taispeántas seo.  Beidh ‘caibinéad de nithe inspéise’ lán le diallaití, gabhalscarthaí, cathaoireacha, stóil, hataí tuí, neadacha circe, teaghráin, laincisí agus buaracha, ciseáin, coirceoga, mataí, tochtanna, coiléir chapaill agus asail, srianta agus painéil phaca. Gheobhaidh cuairteoirí léargas ar conas mar a bhí sé luí ar thocht tuí, suí ar chathaoir uilleach tuí agus hata tuí a chaitheamh.  Lena chois sin, chífidh cuairteoirí cóip nua-aimseartha de chulaith iomlán tuí a bronnadh ar an Ard-Mhúsaem in 1903 agus féadfaidh siad breathnú isteach sna súile ar an bhfear tuí bunaidh, cara Dorothy ... an taibhse préachán é féin.

Cloistear go leor le blianta beaga anuas mar gheall ar choincheap na hinbhuanaitheachta ó pholaiteoirí, pleanálaithe, eacnamaithe, cleachtóirí glasa agus saoránaigh fhreagracha. Coincheap é atá níos práinní anois ná riamh.

Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe:         T: (094) 9031 755                 R: tpark@museum.ie                I: www.museum.ie
“If I knew you were coming I would have spread green rushes for you" was a traditional greeting to welcome a friend or relative who had not visited your home for a long time.

Straw, Hay & Rushes, shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm.  The exhibition curator, Dr. Anne O’Dowd, believes the exhibition will also call to mind that other oft used phrase, "Necessity is the mother of invention", a phrase which may have particular resonance for us all in today’s difficult economic climate.

These everyday materials were as basic as straw, hay and rushes all of which were available for free in the landscape around us. When the objects in the exhibition were being made observers rather patronisingly described the way of life of the practitioners as "subsistence."  The ingenious use of materials to make a very large range of objects from armchairs to children’s toys and riding saddles to straw ropes shows how people traditionally made the most of materials and skills available to them.  

An older style display method is being used in this exhibition. A cabinet of curiosities is packed with saddles, straddles, chairs, stools, straw hats, hens’ nests, tethers, fetters and spancels, baskets, beehives, mats, mattresses, horse and donkey collars, bridles and pack panels.  Visitors will be able to experience what it was like to lie on a straw mattress, to sit on a straw armchair and to examine a straw bale wall. In addition, visitors will see a modern copy of a complete straw outfit which was donated to the National Museum in 1903 and go up close and personal with the original straw man and Dorothy’s friend…. the Scarecrow himself.

Politicians, planners, economists, green practitioners and responsible citizens regularly have talked about sustainability over the past number of years and it is a concept which has more relevance today than ever before. 

Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe:         T: (094) 9031 755                 R: tpark@museum.ie                I: www.museum.ie