Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Feabhra 2011


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i gCaisleán an Bharraigh, An Cartúr, Cathair na Mart, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim... Conversation Groups in Castlebar, An Cartúr, Westport, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Clubanna Óige | Youth Clubs


Clubanna Óige i mBéal an Átha, Acaill Caisleán an Bharraigh agus an Eachléim, Cineclub na nÓg i mBéal an Mhuirthead Youth Clubs in Ballina, Acaill, Castlebar, an Eachléim and Béal an Mhuirthead

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


Ranganna do thuismitheoirí i mBéal an Átha | Comhrá Gaeilge i dTuar Mhic Éadaigh | Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, socláirí bunscoile agus scoláirí meánscoile ar fud Mhaigh Eo | Ranganna Gaeilge do gach leibhéal in Acaill Classes for parents in Ballina...Conversational Irish in Tuar Mhic Éadaigh... Irish classes for adults and primary and secondary school students all over Mayo | Irish classes for all levels in Achill

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo | Mayo School Drama Festival\n\n


Beidh Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo ar siúl ar an 9ú & 10ú Feabhra i Scoil Raifteirí i gCaisleán an Bharraigh ó 10.00-2.00 | Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo will be held on the 9th & 10th February in Scoil Raifteirí in Castlebar from 10.00-2.00.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo | Mayo School Drama Festival

Drámaíocht | Drama


KNOCK, KNOCK agus The Ex Factor in Áras Inis Gluaire

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Turas go hAcaill | Trip to Achill


Más mian leat do chuid Gaeilge a chleachtadh agus píosa craic a bheith agat ag an am céanna...tar linn go hAcaill! If you would like to practice your Irish and have a bit of craic at the same time…come along to Achill!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turas go hAcaill | Trip to Achill

Leabhair & Léitheoireacht | Books & Reading\n\n


Seolfar an leabhar "Cliúsaíocht as Gaeilge - Making out as Gaeilge" le Rossa Ó Snodaigh i Bonner's Pub, Cill Cheallaigh, Dé hAoine 25ú Feabhra...oíche mhór cheol 's craic a bheas ann gan dabht...bígí linn! "Cliúsaíocht as Gaeilge - Making out as Gaeilge" by Rossa Ó Snodaigh will be launched in Bonner's Pub, Kilkelly, Friday 25 Februay...it'll be a great night's ceol and craic...don't miss out! Leabhar mhí na Samhna 2010 - A Thig Ná Tit Orm le Maidhc Dainín Ó Sé...www.clubleabhar.com aims to encourage Irish speakers in Ireland and abroad to read books in the language and to discuss them in the site’s discussion forum.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Léitheoireacht | Books & Reading

Taispeántais | Exhibitions\n\n


Scene Through a Lens - Grainghrafadóireacht Bhaile Chruaich | AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA Beannú traidisiúnta ab ea “Má b’eol dom go raibh tú ag teacht bheadh luachra glasa leata agam romhat” a rá le cara nó gaol nár thug cuairt ar do bhaile le tamall fada. Scene Through a Lens - Photographs of Ballycroy | Straw, Hay & Rushes shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Deiseanna | Opportunities


Deiseanna le Claremorris Community Radio | Scoláireacht Forbartha agus Fiontair le hÚdarás na Gaeltachta | 3 Phost Lánaimseartha in Fiontar | Deiseanna do Ghaeilgeoirí i gCeanada | Aighneachtaí a lorg le haghaidh Taispeántas Físealaíne Opportunities with Claremorris Community Radio | Development & Enterprise Scholarship with Údarás na Gaeltachta | 3 Full Time Jobs in Fiontar | Opportunities for Irish Speakers in Canada | Submission sought for open Visual Arts Exhibition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scéalta Eile | Other Stories


Seachtain na Gaeilge 2011 - Cláraigh d'imeacht anois | Déanta in Éirinn - Aonach Ealaín agus Ceardaíochta | Féile Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - tabhair buntáiste don dalta | Oideachas Ceoil na hÉireann 2011 | Pointe teagmhála cultúrtha | Bliain Eorpach na hOibre Deonaí Seachtain na Gaeilge - Register your event now | Déanta in Éirinn - Art and Crafts Fair | Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - give students an advantage | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | European Year of Volunteering Seachtain na Gaeilge - Register your event now | Conradh na Gaeilge AGM | Merriman Winter School | Fundraising Training for Gaeltacht Arts Organisations | Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - give students an advantage | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | European Year of Volunteering

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


Scéim Forbartha na nEalaíon/Scéim na bhFéilte Ealaíon 2011 | Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Maoiniú d'Aistriúcháin Liteartha Arts Development Scheme/Arts Festivals Scheme 2011 | Small Arts Festivals & Events Scheme | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Literary Translation Funding

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Tá Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais do na scéimeanna seo a leanas: | Foras na Gaeilge is accepting applications for the following schemes:

Tuilleadh eolais/Read the full story: Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes