Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

COMHRÁ GAEILGE i dTUAR MHIC ÉADAIGH | CONVERSATIONAL IRISH CLASSES

Bíonn rang neamhfhoirmiúl ar siúl gach Aoine i Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh do mhuintir an cheantair a theastaíonn uathu an Ghaeilge a fhoghlaim agus í a labhairt. Fáilte roimh gach éinne, gach Aoine @7.

An informal conversational Irish class in Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh for those who want to learn and improve their Irish and for those who wish to converse in Irish. Everyone is welcome to join us, every Friday @ 7.

Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh          T: 094 9544 295           R: eolas@tourmakeady.com          I: www.tuarmhiceadaigh.weebly.com
OÍCHE CÁRTAÍ in IONAD DEIRBHILE | CARD NIGHT in IONAD DEIRBHILE

Bígí linn don oíche chraic seo gach Déardaoin ag 8 nuair a bheas deis agaibh bhur scileanna cártaí.... a tháispeáint, agus tú ag imirt 25 go dtí deireadh na hoíche!

Come along to Ionad Deirbhile every Thursday at 8 where you can hone and show off your card playing skills, playing 25 'till all hours of the night!

Comhar Deirbhile                T: 097 85727                     R: comhardeirbhile@gmail.com 
CIORCAL COMHRÁ i McCARTHY'S, CAISLEÁN AN BHARRAIGH:

‘Séard atá i gceist ná grupa daoine a bhfuil tugthá don teanga, cultúr, ceol is craic!! Bíonn ceol iontach ‘blue grass’ le cloisteáil agus atmaisféar iontach chomh maith. Fáilte roimh chách!

The Ciorcal Comhrá is a group of people who are interested in the Irish language, and also enjoy good music and a good scéal. Excellent blue grass music, and an amazing atmosphere…Come along for the craic!

Tigh McCarthy's, Sráid an Droichid, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo                T: 087 697 2922
SEANCHAS CHOIS TINE i dTURAS SIAR

Beidh Seanchas Gaeilge Chois Tine ar siúl gach Déardaoin ó 8 go dtí 10 i dTuras Siar, Cartúr. Cuirfear an béim ar nósanna agus traidisiúin an cheantair. Míle fáilte roimh gach éinne.

Irish Conversation evenings will be held every Thursday from 8 'till 10 in Turas Siar, Cartúr. The 'Seanchas Chois Tine' evenings have an emphasis on customs and tradtions of the area.

Turas Siar                  T: 097 85011                           R: turas.siar@yahoo.ie   
CIORCAL COMHRÁ GAEILGE TIGH MATT MOLLOY

Tá Ciorcal Comhrá ag tosú i Tigh Matt Molloy i gCathair na Mart ar an 24ú Eanáir 2011 @ 9.00, is deis iontach é seo do dhaoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus bualadh le daoine nua. Tá míle fáilte roimh chách. 

A Ciorcal Comhrá is starting in Matt Molloy's Pub, Westport on 24 January 2011 @ 9.00, this is a great opportunity for people to practice their Irish and to meet new people. Everyone is welcome.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie            
IS LEOR BEIRT sa LINENHALL

Tá tús curtha againn leis an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá faoi theideal an fheachtais Is Leor Beirt i gcomhar le Scéimeanna Phobail Gaeilge timpeall na tíre. Tá sé an-éasca grúpa nua Is Leor Beirt a bhunú - níl ag teastáil ach go mbuailfidh grúpa beag le chéile i gcaife áitiúil nó sa bhialann san ionad oibre le comhrá le chéile i nGaeilge ar bhonn rialta. Cuireann beirt chainteoir Gaeilge fáilte roimh dhaoine eile le spéis sa teanga ag gach ionad a ghlacann páirt i scéim an Chonartha gach seachtain nó gach mí.

Tá grúpa againn cheanna féin i gCaisleán an Bharraigh, tagann muid le chéile gach Céadaoin san Linenhall ó 11.00-12.00. Tá míle fáilte roimh gach éinne.

***

Conradh na Gaeilge has launched the first national network of Irish-language conversation circles by the name of Is Leor Beirt, or it Takes Two,in conjunction with Irish-Language Community Schemes across the country. It is extremely easy to set up a new Is Leor Beirt conversation circle; all you need is for a small group of people to meet in a local café or in your workplace restaurant to chat together in Irish on a regular basis. A minimum of tow Irish speakers will be at each venue partaking in Conradh na Gaeilge's scheme every week or every month, and will welcome new people to the group.

A group has already been set up in Castlebar that comes together every Wednesday in the Linenhall, Castlebnar from 11.00-12.00

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444           R: eolas@conradhmhaigheo.ie            Is Leor Beirt
CÚPLA FOCAL agus CUPÁN TAE i gCOILTE MACH | KILTIMAGH

Is deis mhaith í seo chun do chuid Gaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeilge. Is cúma cén sórt caighdeáin Gaeilge atá agat, cuirfear fáilte romhat chuig Kiltimagh CDP Dé Máirt an 15ú Feabhra @11!

Coillte Mach - Cúpla Focal & Cupán Tae

An opportunity to dust off your cúpla focal and perhaps even learn cúpla focal eile, in Kiltimagh CDP Tuesday, 15 February @ 11. Everyone is welcome, regardless of what level of Irish they may have.

Kiltimagh CDP        T: 094 938 1494            R: ritahopkins2@eircom.net | gaeilge@mayococo.ie