Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Clubanna Óige | Youth Clubs

CINECLUB na nÓG i mBÉAL AN MHUIRTHEAD
(english version below)

Tá Cineclub na nÓg ar ais linn don bhliain 2011! Club scannán sóisearach do pháistí idir 5 agus 12 bliain d'aois is ea Cineclub na nÓg. 'Sé an aidhm atá ag an gclub seo ná léirthuiscint do scannáin a chothú i measc páistí óga i slí atá spraíúil agus oideachasúil. Beidh siad in ann taitneamh a bhaint as scannáin san amharchlann úrscothach, Áras Inis Gluaire agus tar éis sin beidh caint agus comhrá dhátheangach ar siúl, le héascaitheoir, i dtaobh an scannáin agus beidh seans ag na páistí pictiúir a tharraingt agus dathú a dhéanamh. Beidh na páistí faoi stiúir an t-am ar fad. Deis iontach í seo do ghasúir óga a gcuid tuairimí a nochtadh as Gaeilge agus as Béarla taobh amuigh den scoil i slí neamhfhoirmiúil sultmhar.

Beidh an chéad tionól eile den Cineclub ar siúl ar an Satharn 5 Feabhra ag 1.00pm. Caithfear páistí a bhailiú ag 3.30pm. Cead isteach €10 gach páiste ach tá lascaine clainne de 15% ar fáil.

***

Cineclub na nÓg is back again for 2011! The bilingual, junior film club in Áras Inis Gluaire allows chidlren (aged 5-12) to enjoy a film in our state of the art cinema and, afterwards, discuss the film with facilitators, draw pictures and have fun! This fully supervised club is a great way to encourage children to express themselves as Gaeilge and as Béarla outside of school, in an entertaining and informal environment.

The next Cineclub na nÓg gathering will take place on Saturday, February 5 at 1.00pm. Children must be picked up at 3.30pm sharp. Admission is €10 per child, family discount of 15% applies.

Áras Inis Gluaire        T: 097 81079             R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie            I: www.arasinisgluaire.ie
CLUB ÓGRAS MILLVIEW, BÉAL AN ÁTHA | CLUB ÓGRAS MILLVIEW, BALLINA
Club Óg Ógras (Aoisghrúpa 8-12) Dé Céadaoin ó 4-6 i Millview | Club Óg Ógras (Age Group 8-12) Wednesdays from 4-6 in Millview
Club Ógras (Aoisghrúpa 12-18) Dé Céadaoin ó 6-8 i Millview | Club Ógras (Age Group 12-18) Wednesdays from 6-8 in Millview

Déanann an Club imeachtaí difirúla gach seachtain. Tá siad chun ceardlann damhsa Hip Hop a dhéanamh agus beidh siad ag dul ar turas lae go dtí an Cúirt Babhlála agus an Pictiúrlann.

The Club take part in different activities every week, they will learning some Hip Hop at a Hip Hop dance workshop in a couple of weeks, and they will be going on a day trip to the Bowling Alley and Cinema.

Ógras             T: 091 564 376 nó 087 927 0152          R: gaillimh@ogras.ie          I: www.ogras.ie
CLUB ÓGRAS SAOIRSE, ACAILL
Club Óg Ógras (Aoisghrúpa 8-12) Dé hAoine ó 7-8.30 i nDún Ibhir | Club Óg Ógras (Age Group 12-18) Fridays from 7-8.30 in Dún Ibhir
Club Ógras (Aoisghrúpa 12-18) Dé Sathairn ó 7-8.30 i nDún Ibhir | Club Ógras (Age Group 12-18) Saturdays from 7-8.30 in Dún Ibhir

Déanann siad gach rud ó Dhrámaíocht, Ealaíon, Ceardlanna, Damhsa, Cluichí Spraoi agus Spóirt. Téann siad ar turais lae go dtí Ionad Oideachais Allamuigh Cheapach na gCapall, Ionad Oideachais Allamuigh Acla, agsu Ionad Eachtraíochta an Chaoláire Rua.

The Club take part in lots of different activities - Drama, Art, Workshops, Dance, Sports. They go on day trips to Petersburg Outdoor Education Centre, Achill Outdoor Education Centre, and Killary Adventure Centre.

Ógras             T: 091 564 376 nó 087 927 0152          R: gaillimh@ogras.ie          I: www.ogras.ie
CEOL 'S COMHRÁ - GRÚPA NUA DO DHAOINE ÓGA | A NEW GROUP FOR YOUNG PEOPLE
Ceol 's Comhrá

Are you over the age of 12? Would you like to meet up with other young people and have fun through Irish? Ceol 's Comhrá is a new group of young people interested in creating a space for Irish to be spoken in an informal, friendly and relaxing atmosphere, while trying out different activities at the same time...bígí linn...every Saturday, from 3-5pm.

Am | Time: 3-5 Dé Sathairn
Áit | Venue: NYP, Chapel St., Castlebar
Costas | Cost: €2


An bhfuil níos sine ná 12??? Ar mhaith leat bualadh le daoine óga agus bheith ag spraoi trí mheán na Gaeilge. Is grúpa nua é Ceol 's Comhrá, a thugann seans do dhaoine óga teacht le chéile go neamhfhoirmiúil in atmaisféar cairidiúil agus suaimhneach...bígí linn...gach Satharn ó 3-5in.

Ceol 's Comhrá         T: 087 697 2922              R: gaeilge@mayococo.ie
CLUB ÓIGE san EACHLÉIM

Bíonn Club Óige ar siúl i Halla Bhreandáin san Eachléim gach Déardaoin, bunchlub ó 6.00-7.45in agus club do dhéagóirí ó 8.00-10.00in.

Every Thursday the Youth Club is held in Halla Bhreandáín, an Eachléim, from 6.00-7.00pm and the club for teenagers is held from 8.00-10.00pm.

Comhar Deirbhile                T: 097 85727                     R: comhardeirbhile@gmail.com