Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Iúil 2011


Féile Sráide - Croí Chaisleán an Bharraigh | Heart of Castlebar Street Festival\n


Beidh siamsaíocht bheo, craic agus ceol mar pháirt lárnach i gCaisleán an Bharraigh ón 21 go dtí 21 Iúil 2011 nuair a reáchtálfaidh trádálaithe Chaisleán an Bharraigh i gcomhar le Visit Castlebar an Fhéile Sráide ‘Croí Chaisleán an Bharraigh – Caisleán bn Bharraigh Beo Arís’...Live entertainment, craic agus ceol will take centre stage at Castlebar from 21 to 23 July 2011 as Castlebar traders in conjunction with Visit Castlebar will host the Heart of Castlebar Street Festival – Castlebar Beo Arís.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Sráide - Croí Chaisleán an Bharraigh | Heart of Castlebar Street Festival

Scoil Acla 2011


Oileán Acla - 25-31 Iúil, Aoibhneas Ceoil - Mórtas Cine. 'Sí an t-amhránaí Treasa Ní Cheanabháin a bheas mar Cheoltóir Cónaitheach i mbliana...Achill Island- 25-31 July Traditional Music and Cultural Summer School - Cúrsa i nGaeilig' Acla, Traditional Music Workshops, Writers' Workshops, Music Recitals, Sean Nós Singing, Readings, Basket Weaving, Dance Workshop.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoil Acla 2011

Féile Bia na Mara | Achill Seafood Festival\n


14-17 Iúil, 'Sí an aidhn atá ag Féile Bia na Mara ná cur chun cinn a dhéanamh ar bia éisc áitiúla, eachtraí na mara agus ceiliúradh a dhéanamh ar ár n-oidhreacht cultúrtha ar Oileán Acla, agus an Ghaeltacht...14-17 July, Féile Bia na Mara is a culinary celebration of Achill's rich heritage with the sea and it showcases the bountiful harvest of the Atlantic Ocean

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Bia na Mara | Achill Seafood Festival

Féile Iorrais 2011


Cuirfear tús le Féile Idirnáisiúnta Ealaíona Tíre 2011, atá sé bliana déag ar an bhfód anois, ar an Aoine 15 Iúil agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 24 Iúil. Mar is gnáth beidh an fhéile mar óstach do réimse imeachtaí éagsúla bhéas feiliúnach do shean agus óg agus do gach saghas toighse...This year’s International Folk Arts Festival, which is in its 16th year, will kick off on Friday, July 15, and will end on July 24. As usual, Féile Iorrais will host a diverse range of events to suit all ages and tastes, in venues all over the Barony of Erris

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Iorrais 2011

Seó Talmhaíochta Thuar Mhic Éadaigh | Tuar Mhic Éadaigh Agricultural Show


Sa bhliain 1988 a bhí an chéad Seó Talmhaíocht ar siúl i dTuar Mhic Éadaighagus i mbliana beidh sé ar siúl Dé Domhnaigh 24ú Iúil...The first agricultural Show took place in Tourmakeady in 1988, this year's Show will be held Sunday 24th July.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seó Talmhaíochta Thuar Mhic Éadaigh | Tuar Mhic Éadaigh Agricultural Show

Sraith Cheoil an tSamhraidh | Summer Music Series\n


Tá lúcháir mhór ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo clár ilghnéitheach d’imeachtaí éagsúla ceoil a chur ar fáil i gcaitheamh mhí Iúil ar fud Mhaigh Eo... Mayo County Council Arts Office is delighted to present an exciting programme of diverse musical events throughout Mayo during July

Tuilleadh eolais/Read the full story: Sraith Cheoil an tSamhraidh | Summer Music Series

Campaí Samhraidh | Summer Camps


Campaí Samhraidh i gCathair na Mart, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris, Caisleán an Bharraigh agus Dún Éibhir, Acaill agus fud fad leithinis an Mhuirthead | Campa Samhraidh na Cille Móire agus Coláiste Néifinn dóibh siúd idir 12-15... Summer Camps in Westport, Ballina, Claremorris, Castlebar and Dún Éibhir, Acaill and across the Mullet peninsula | Campa Samhraidh na Cille Móire and Coláiste Néifinn for those aged between 12-15

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh | Summer Camps

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song\n


Ceol ar Chliara | Seisiúin Ceoil Samhraidh le Comhaltas Ceoltóirí Éireann in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead | Seó sármhaith nua Sean-Nóis ‘Atlantic Steps’ ag an Royal Theatre...Music on Clare Island | Summer Sessions in Áras Inis Gluaire | Superb new Sean Nós show ‘Atlantic Steps’ at the Royal Theatre

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Gradam Raiftearaí | Raiftearaí Award\n


Gradam Raiftearaí - Comórtas nua filíochta a eagrófar mar chuid den Fhéile In Sight of Raftery...Raiftearaí Award - a new poetry competition to be held during the festival in November 2011

Tuilleadh eolais/Read the full story: Gradam Raiftearaí | Raiftearaí Award

Drámaíocht | Drama


Scigdhráma anordúil, leis an aithne chontráilte mar téama aige, is ea Don’t Dress for Dinner – dráma atá chomh casta le caisirnín...Don't Dress for Dinner is a frenetic comedy of mistaken identity with more twists than a corkscrew

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Taispeántais | Exhibitions


Fear ann féin is ea Diarmuid ó thaobh na grianghrafadóireachta de | Stáisiún Iarnród an Fhóid Dhuibh, 1915 | Ag Lorg Humbert - Ba as tuairimí réabhlóideacha Chumann na nÉireannach Aontaithe a d'eascair Éirí Amach 1798 | Taispeánfaidh Tuí, Féar & Luachra, chomh seiftiúil is a bhí daoine agus iad ag déanamh nithe le húsáid sa teach agus ar an bhfeirm as ábhair a bhí coitanta mórthimpeall orthu...His work is young and fresh, yet at the same time mature and vital. It challenges us to do more than see the world. Not casually see it, but really see it | Blacksod Railway Station, 1915 | In Humbert's Footsteps - The Rebellion of 1798 originated from the revolutionary ideas of the Society of United Irishmen | Straw, Hay & Rushes, shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Deiseanna Oideachais | Educational Opportunities


Oíche Eolais faoi Chéim sa Ghaeilge Fheidhmeach (ar-líne) | Léiriúchan Ilmheán le Gaeilge i Ros Dumhach | Iarchéimeanna Fiontar - Scoláireachtaí €2,000 ar fáil | Scolaíreachtaí €500 le fáil ó UCC | Ardchúrsa Oilúna in Aistriúchán Cáipéisí Dlí & Cáipéisí Stáit eile | Fiontar: Clár Aimhirgín - Sruth Taighde Comhaltachtaí Taighde PhD (2011-2014) | Teastas i Múineadh na Gaeilge d'Aosaigh....Information Evening about New Online Degree in Applied Irish in Eachéim | Multi Media Production with a Specialism in Irish in Ros Dumhach | €500 Scholarships from UCC | Scholarships worth €2,000 for Fiontar Postgraduate Courses Vacancy for a Manager in Comharchumann Ionad Deirbhile, An Eachléim, Co. Mayo | Teachers in European Schools | Opportunities with Claremorris Community Radio | Vacancy: Production Journalist with Foinse | Submission sought for open Visual Arts Exhibition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Oideachais | Educational Opportunities

Maoiniú | Funding


Dámhachtainí Sparánachta | Foras na Gaeilge Scéimeanna Maoinithe | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Deontas Chultúr Éireann...Bursary Awards | Foras na Gaeilge Funding Schemes | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Culture Ireland Grant

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding