Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Lúnasa 2011


Ceol na Locha 2011 - Tuar Mhic Éadaigh\n\n\n


An príomh aidhm atá ag an bhFéile, ná an Ghaeilge agus cultúr traidisiúnta ceoil agus amhrán ceantar Thuar Mhic Éadaigh a chaomhnú, a fhorbairt agus a chur chun cinn...This unique week long event promotes the learning of musical instruments, dancing and painting through the medium of Irish. There are many activities to choose from such as Set dancing, Sean nos dancing, art, accordion, flute, tin whistle guitar, banjo & mandolin, fiddle, concertina, bodhrán and Comhrá Gaeilge that will help prepare students for the oral Irish Junior and Leaving Cert.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol na Locha 2011 - Tuar Mhic Éadaigh

Féile Lúnasa i gCill Chomáin\n\n


Leanann Féile Lúnasa ar aghaidh an tseachtain seo i bparóiste Chill Chomáin. Beidh taispeántas grianghraif agus ‘slide show’ sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg Dé Máirt an 2ú Lúnasa ag 2.00 i.n. ag léiriú an chaoi a mhair daoine san am a caitheadh. Tar isteach agus taisteal siar ar bhóithrín na smaointe...The Féile Lúnasa festival continues this week in the parish of Cill Chomáin. On Tuesday 2nd August at 2.00 p.m. a photographic exhibition and slide show can be viewed in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg illustrating aspects of a former way of life. Why not drop in and take a trip down memory lane.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Lúnasa i gCill Chomáin

Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Festival\n\n


Ta Cumann Bádóirí Acla ag iarraidh cultúir agus traidisiúin seoltóireachta an yawl a chosaint agus a leanu amach. Beidh beim dhá chur ar labhairt na Gaeilge in sna h-imeachtaí seo...The Achill Yawl Festival (Cruinniú Bádóirí Acla) is an annual series of races involving traditional Achill yawl sailing boats. The races take place at various locations along Achill Sound, the body of Atlantic water that connects Clew Bay with Blacksod Bay on the west coast of County Mayo, Ireland.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cruinniú Bádóirí Acla | Achill Yawl Festival

Lá Oidhreachta Chathair na Mart | Westport Heritage Day\n\n\n


Bí linn ar Lá Oidhreachta na bliana seo, Lá Oidhreachta Chathair na Mart Dé Domhnaigh 7 Lúnasa ó 12-5 agus muid ag dul siar ar bhóithre na smaointe chun léargas a fháil ar an saol in Éirinn fadó. Beidh neart gníomhaíochtaí ar siúl don teaghlach go léir le héagsúlacht leathan siamsóirí ceoil, filíochta agus drámaíochta...Come along and join us on this year's Westport Heritage Day, Lá Oidhreachta Chathair na Mart while we take a look back in time on life in Ireland fadó. On Sunday 7th August from 12-5pm The Mall will come alive.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Oidhreachta Chathair na Mart | Westport Heritage Day

Seachtain Oidhreachta 2011 | Heritage Week 2011\n\n


Tá an dealramh ar an scéal go mbeidh Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2011 ar an gceann is mó fós agus beidh breis is 1300 imeacht ar siúl lena linn ó cheann ceann na tire ón Satharn 20ú – Domhnach 28ú Lúnasa agus táimid fós ag comhaireamh! National Heritage Week 2011 looks set to be the biggest yet with over 1300 events due to take place nationwide from Saturday 20th – Sunday 28th August and we are still counting!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain Oidhreachta 2011 | Heritage Week 2011

Seoladh Leabhar | Book Launch - Teampall Chill Chomáin\n\n\n


Tugann Coiste Teampall Pholl a’ tSómais cuireadh don phobal a bheith ina gcuideachta Dé hAoine, 12ú Lúnasa ag 8.00 i.n. le haghaidh aifreann ag an teampall. Ina dhiaidh sin ag 9.00 i.n. déanfaidh An tAthair Seán Nuadhain seoladh oifigiúil ar an leabhar Teampall Chill Chomáin ag Teach Uí Ghuidhir...The Poll a’ tSómais graveyard committee invites the public to attend a special mass at Poll a’ tSómais / Cill Chomáin graveyard on Friday the 12th August at 8.00 p.m. This will be followed by the official launch of the book Teampall Chill Chomáin by Fr. Séan Noone in Mc Guires at 9.00 p.m.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seoladh Leabhar | Book Launch - Teampall Chill Chomáin

Campaí Samhraidh | Summer Camps\n\n


Campaí Samhraidh in Áras Inis Gluaire, ar Oileán Acla agus in Inbhear...Summer Camps in Áras Inis Gluaire and on Achill

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh | Summer Camps

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh...Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song\n\n\n


The David Munnelly Band | Ceol ar Chliara | Ceolchoirm le Brian Kennedy | Seisiúin Ceoil Samhraidh le Comhaltas Ceoltóirí Éireann in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead...The David Munnelly Band | Music on Clare Island | Brian Kennedy in Concert | Summer Sessions in Áras Inis Gluaire

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

www.mayo.ie | Muintir Mhaigh Eo \n\n\n


Suíomh idirlín úr, nuálach is ea suíomh idirlín Mhuintir Mhaigh Eo...The Mayo Diaspora website is a new and exciting website...check it out now!

Tuilleadh eolais/Read the full story: www.mayo.ie | Muintir Mhaigh Eo

Taispeántais | Exhibitions\n\n


Taispeántas Ealaíne le hEalaíontóirí Iorrais | Tubáiste Kirkintilloch 1937 | Stáisiún Iarnród an Fhóid Dhuibh, 1915 | Ag Lorg Humbert - Ba as tuairimí réabhlóideacha Chumann na nÉireannach Aontaithe a d'eascair Éirí Amach 1798 | Taispeánfaidh Tuí, Féar & Luachra, chomh seiftiúil is a bhí daoine agus iad ag déanamh nithe le húsáid sa teach agus ar an bhfeirm as ábhair a bhí coitanta mórthimpeall orthu...Erris Artists' Exhibition | The Kirkintilloch Tragedy 1937 | Blacksod Railway Station, 1915 | In Humbert's Footsteps - The Rebellion of 1798 originated from the revolutionary ideas of the Society of United Irishmen | Straw, Hay & Rushes, shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Deiseanna Oideachais & Traenála | Educational & Training Opportunities\n


Léiriúchan Ilmheán le Gaeilge i Ros Dumhach | Cúrsa Ríomhaireachta i gCeathrú Thaidhg | Céim nua i nGaeilge Fheidhmeach (ar-líne) | Scoláireachtaí €500 ó UCC | Teastas Náisiúnta i nEalaíon don Aos Óg | Fiontar: Clár Aimhirgín - Sruth Taighde | Taighde ar Shealbhú na Gaeilge i measc Daoine Óga | Teastas i Múineadh na Gaeilge d'Aosaigh.... Multi Media Production with a Specialism in Irish in Ros Dumhach | Computer Course in Ceathrú Thaidhg | Certificate in Youth Arts Practice | New Online Degree in Applied Irish | €500 Scholarships with UCC | 3-year studentship towards a PhD in the UCD School of Psychology

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Oideachais & Traenála | Educational & Training Opportunities

Nocht do Thuairim | Have your Say\n\n


Tá Plean Straitéiseach 2012-2016 á fhorbairt ag an gComhairle Oidhreachta. Táimid ag iarraidh ar an bpobal a dtuairimí ar na nithe is dóigh leo is ceart a bheith ar bun againn féin agus ag ár gcomhpháirtithe sna cúig bliana atá romhainn le haire a thabhairt dár n-oidhreacht a chur in iúl dúinn | Cuireadh ón tSeirbhís Cúirteanna chun Aigheachtaí a dhéanamh...The Heritage Council is developing its Strategic Plan 2012-2016. We are asking the public to send us their ideas on what they think we, and our partners, should do in the next five years to look after our heritage | Courts Service seek Submissions

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Margadh Feirmeoirí Iorrais | Dianchúrsa i scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil | Seimineár Oibre ar Phleanáil sa Phobal | CultureFox.ie | Reel Art 2011 | Oideachas Ceoil na hÉireann | Íoslódáil Closleabhair seor in aisce ón idirlíon | Tréimhse Cónaithe ar fáil i gCill Rialaig | Aonach Ceardaíochta - Cláraigh Anois... Iorras Farmers' Market | Working Seminar on Language Planning | CulutreFox.ie | Reel Art 2011 | Irish Music Education | Download eBooks for Free | Residencies at Cill Rialaig | Register Now for Craft Fair

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories