Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Márta 2011


Seachtain na Gaeilge 2011


Tá Seachtain na Gaeilge chugainn arís agus tá súil agam go mbeidh spraoi agus craic ag cách. Tugann Seachtain na Gaeilge deis do dhaoine pé Ghaeilge atá acu a úsáid. Tá an t-uafás ag tarlú i gCo. Mhaigh Eo i mbliana agsu iarrtar ar dhaoine bheith páirteach sna h-imeachtaí sin. There's lots happening in Mayo this year for Seachtain na Gaeilge, so there's no excuse not to use your 'cúpla focal' in the forthcoming weeks!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain na Gaeilge 2011

Lá na Gaeilge 2011 | Lá na Gaeilge Online\n\n


Gaeigle ár linne, Gaeilge ar líne! Glac páirt i 'Lá na Gaeilge ar Líne' ceiliúradh domhanda ar líne, "make friends" with Gaeilge Mhaigh Eo on Facebook or follow GaeilgeMhaighEo on Twitter

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá na Gaeilge 2011 | Lá na Gaeilge Online

Féile Siúlóide Dhúiche Sheoigheach | Joyce Country Walking Festival\n\n


Suite idir Loch Measca, Loch Coirib agus Sliabh Phartraí, fáiltímid roimh an bhféile seo mar chuid d’imeachtaí siúlóide na bliana agus ba chóir go mbeadh sé tarraingteach do gach duine as gach aoisghrúpa. The festival will take place between the 4th-6th March 2011, against the backdrop of the breathtaking mountains and mystical valleys that are found in North County Galway & South Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Siúlóide Dhúiche Sheoigheach | Joyce Country Walking Festival

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ag labhairt Gaeilge i nGan Fhios i mBéal Átha na Muice... Ciorcail Chomhrá i gCaisleán an Bharraigh, An Cartúr, Cathair na Mart, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim, Coillte Mach. Speaking Irish without realising it in Swineford... Conversation Groups in Castlebar, An Cartúr, Westport, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim, Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Clubanna Óige | Youth Clubs


Clubanna Óige i mBéal an Átha, Acaill Caisleán an Bharraigh agus an Eachléim, Cineclub na nÓg i mBéal an Mhuirthead | Cleachtadh cainte don Ardteist... Youth Clubs in Ballina, Acaill, Castlebar, an Eachléim and Béal an Mhuirthead | Practice for the Leaving Cert Irish Oral exam

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus Béal an Mhuirthead...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar,Kiltimagh and Béal an Mhuirthead.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song\n\n


Oíche Ghaelach i Leabharlann Bhaile Chathail | Ceolchoirm sa Leabharlann le Michael Rooney agus June McCormack, beirt de na ceoltóirí is fearr atá againn in iarthar na tíre | Seisiún na nÓg sa Mhúsaem | Message of Peace - Scéal é seo a léiríonn beatha laoich Gaelaigh neamhiomráitigh arbh ainm dó John Boyle O’Reilly... A traditional night of music in the libarary in Charlestown | Michael Rooney and June McCormack, two of the best exponents of the Harp and the Flute will perform in Castlebar Library | Seisiún na nÓg in the Museum | ‘Message of Peace’ tells the amazing story of a lesser-known Irish hero named John Boyle O’Reilly. In this show, Seán Tyrrell effortlessly traces his journey from early childhood set against a backdrop of famine, revolution, Fenianism and penal servitude for life in Australia and his great escape from there to the USA.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Deireadh Seachtaine Gaeilge | Irish Language Weekend\n\n


Residential Weekend 'as Gaeilge' in Léim Siar. Beir leat do ghléas ceoil agus tar linn le haghaidh deireadh seachtaine lán le ceol, craic agus sproai. Tá clár le réimse leathan imeachtaí curtha le chéile againn: bacáil bocstaí, scéalaíocht, turas bus…Bígí linn! Ceol & Craic do Lá Fhéile Pádraig at the Old Deanery Holiday Cottages, Killala

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deireadh Seachtaine Gaeilge | Irish Language Weekend

Siúlóidí | Walks\n\n


Lúb Leitir Chaoin | Letterkeen Loop Walk - If you would like to practice your Irish while enjoying the great outdoors...seo do sheans! Féile Siúlóide Dhúiche Sheoigheach Beidh an fhéile ar siúl idir an 4-6 Márta 2011 le sléibhte áille agus gleannta mistiúla Thuaisceart Cho. na Gaillimhe agus Dheisceart Cho. Mhaigh Eo le feiceáil sa chúlra.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Cainteanna | Talks


Tabharfaidh an tAthair Mícheál Mac Gréil caint 'Is Féidir an Ghaeilge a Athréimiú' in Óstán an Welcome Inn i gCaisleán an Bharraigh ar an Dé Máirt an 15ú Mhárta ag tosú ag 8.30 i.n. | Tabharfaidh Fiachra Mac Gabhann, fear a bhfuil go leor taighde déanta aige ar logainmneacha Mhaigh Eo caint ar logainmneacha an cheantair... Sociologist, former Maynooth Lecturer and community activist Fr. Micheál Mac Gréil will give a talk in the Welcome Inn, Castlebar on Tuesday 15th March at 8.30pm. | Fiachra Mac Gabhann, will give a talk on aspects of our placenames with examples from South Mayo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cainteanna | Talks

Turais | Tours


Turas Oidhreachta go dtí Ceoláras Coleman | Turas Naomh Pádraig | Tóraíocht ar Bheartrach | Turas stairiúl thart ar Chill Ala san oíche... Heritage trip to the Coleman Centre | St. Patrick's Tour | Foraging on Bartragh Island | A nighttime history trail around Killala

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turais | Tours

Deiseanna | Opportunities


Folúntas Bainisteora - Comharchumann Ionad Deirbhile, An Eachléim, Co. Mhaigh Eo | Múinteoirí sna Scoileanna Eorpacha | Deiseanna le Claremorris Community Radio | Folúntas: Iriseoir Táirgthe le Foinse | Aighneachtaí a lorg le haghaidh Taispeántas Físealaíne | Breacadh ag cur painéal de Scríbhneoirí, Aistritheoirí, Eagarthóirí, Ealaíontóirí agus Dearthóirí le chéile | Folúntas: Cirgire Nuatheangacha (Gaeilge)... Vacancy for a Manager in Comharchumann Ionad Deirbhile, An Eachléim, Co. Mayo | Teachers in European Schools | Opportunities with Claremorris Community Radio | Vacancy: Production Journalist with Foinse | Submission sought for open Visual Arts Exhibition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scéalta Eile | Other Stories


Fógra maidir leis an bpróiseas roghnúcháin Ionadaithe Pobail do Choiste Monatóireachta Tionscadail Thionscadal Ghás na Coiribe, de réir Chinneadh 16.GA0004 an Bhoird Pleanála | Déanta in Éirinn - Aonach Ealaín agus Ceardaíochta | Féile Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - tabhair buntáiste don dalta | Oideachas Ceoil na hÉireann 2011 | Pointe teagmhála cultúrtha | Bliain Eorpach na hOibre Deonaí | Beidh lacáiste speisialta ar fáíl do DVD Cré na Cille mar cheiliúradh ar Seachtain na Gaeilge | Scéim Chónaithe Choláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath... Notice of selection process for Community Representation on the Project Monitoring Committee for the Corrib Gas Project in accordance with the An Bord Pleanála Decision 16.GA0004 | Déanta in Éirinn - Art and Crafts Fair | Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - give students an advantage | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | European Year of Volunteering | In celebration of Seachtain na Gaeilge, the DVD of Cré na Cille will be available at a special discounted rate | UCD Irish language student residence scheme...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


Foras na Gaeilge Scéimeanna Maoinithe | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis... Foras na Gaeilge Funding Schemes | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding