Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha > Nuachtlitreacha 2011 > Meán Fómhair 2011

Meán Fómhair 2011


Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead\n\n\n\n


Tá Craobh Chlann Lir, ‘sé sin an craobh áitiúil de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann i mBéal an Mhuirthead, ag reáchtáil Féile an Fhómhair -deireadh seachtaine de ceol traidisiúnta le seisiúin, ceardlanna agus ceolchoirm...The Erris branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chlann Lir, are holding 'Féile an Fhomhair', a weekend of traditional music, featuring sessions, workshops and a concert.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile an Fhómhair 2011 - Béal an Mhuirthead

Ranganna Gaeilge | Irish Langauge Classes\n


Ranganna Gaeilge fud fad an Chontae | Irish Language Classes Countywide

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Langauge Classes

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song\n\n\n


Ranganna Ceoil Gheimhridh | Féile Ceoil ar Chliara | Féile an Fhómhair...Winter Music Lessons | Féile Ceoil on Clare Island

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus Cathair na Mart...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Westport. Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Deiseanna Oideachais & Traenála | Educational & Training Opportunities\n


Taithí Oibre le Gnó Mhaigh Eo | Léiriúchan Ilmheán le Gaeilge i Ros Dumhach | Cúrsa Ríomhaireachta i gCeathrú Thaidhg | Céim nua i nGaeilge Fheidhmeach (ar-líne) - Seisiún Eolais i gCaisléan an Bharraigh | Scoláireachtaí €500 ó UCC | Teastas Náisiúnta i nEalaíon don Aos Óg | Teastas i Múineadh na Gaeilge d'Aosaigh.... Work Placement with Gnó Mhaigh Eo | Multi Media Production with a Specialism in Irish in Ros Dumhach | Computer Course in Ceathrú Thaidhg | Certificate in Youth Arts Practice | New Online Degree in Applied Irish - info night in Castlebar | €500 Scholarships with UCC

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna Oideachais & Traenála | Educational & Training Opportunities

Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List\n\n\n


Ullmhaítear Clár na dtoghthóirí nua gach bliain agus tá tús curtha leis an gClár anois agus beidh sé i bhfeidhm ó 15ú Feabhra, 2012...A new Register of Electors is prepared each year and preparatory work has now commenced on the Register which will come into force on 15th February, 2012.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List

Maoiniú | Funding


Deontais um Fheasacht Frithbhruscair | Scéim Taifid Ceoil | DEIS | Scéim na bhFéilte Beaga 2012 ...Anti-Litter Awareness Grants | Music Recording Scheme | DEIS | Small Festivals Scheme 2012

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have your Say\n\n


Tá Plean Straitéiseach 2012-2016 á fhorbairt ag an gComhairle Oidhreachta | Cuireadh ón tSeirbhís Cúirteanna chun Aigheachtaí a dhéanamh | Caighdeán Uisce Snámha - Aighneachtaí á lorg...The Heritage Council is developing its Strategic Plan 2012-2016 | Courts Service seek Submissions | Bathing Water Quality - Invitation for Comments

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Margadh Feirmeoirí Iorrais | Dianchúrsa i scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil | Seimineár Oibre ar Phleanáil sa Phobal | Club Scannán | Cineclub na nÓg | Deireadh seachtaine Gaeilge agus cultúrtha i nGaeltacht Ráth Chairn | CultureFox.ie | Reel Art 2011 | Oideachas Ceoil na hÉireann | Íoslódáil Closleabhair seor in aisce ón idirlíon | Tréimhse Cónaithe ar fáil i gCill Rialaig | Aonach Ceardaíochta - Cláraigh Anois... Iorras Farmers' Market | Working Seminar on Language Planning | Weekend of Irish Language and Culture in the Ráth Chairn Gaeltacht | CulutreFox.ie | Reel Art 2011 | Irish Music Education | Download eBooks for Free | Residencies at Cill Rialaig | Register Now for Craft Fair

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: