Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Meitheamh 2011


www.mayo.ie | Muintir Mhaigh Eo\n


Suíomh idirlín úr, nuálach is ea suíomh idirlín Mhuintir Mhaigh Eo...The Mayo Diaspora website is a new and exciting website...check it out now!

Tuilleadh eolais/Read the full story: www.mayo.ie | Muintir Mhaigh Eo

West Fest 2011


Tá West Fest ar siúl in Achadh Mór, míle ón N17 agus thart ar trí mhíle ó Chnoc Mhuire agus ó Bhéal Atha hAmhnais. Deireadh Seachtaine faoi leith a bhéas inti! West Fest will be located just off the main N17 in Aghamore, which is only two miles from both Knock and Ballyhaunis in County Mayo. It promises to be a bank holiday weekend to remember!

Tuilleadh eolais/Read the full story: West Fest 2011

Erris Beo 2011\n


Beidh Féile Erris Beo ar siúl 14-19 Meitheamh i ceantair in iarthuaisceart Mhaigh Eo: Béal an Mhuirthead, an Fód Dubh agus Dumha Thuama go háirithe. Beidh imeachtaí de gach saghas ar siúl le linn na Féile....Erris Beo Festival is taking place in June from Tuesday 14th – Sunday 19th June and promises to be an action packed week of events for all ages. The theme of the event is ‘Live It’ and here in Erris we have plenty of ways to do just that.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Erris Beo 2011

Campaí Samhraidh | Summer Camps


Campaí Samhraidh i gCathair na Mart, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris, Caisleán an Bharraigh agus Dún Éibhir, Acaill | CineClub na nÓg i mBéal an Mhuirthead | Campa Samhraidh na Cille Móire agus Coláiste Néifinn dóibh siúd idir 12-15... Summer Camps in Westport, Ballina, Claremorris, Castlebar and Dún Éibhir, Acaill | CineClub na nÓg in Béal an Mhuirthead | Campa Samhraidh na Cille Móire and Coláiste Néifinn for those aged between 12-15

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh | Summer Camps

Gradam Raiftearaí | Raiftearaí Award\n


Gradam Raiftearaí - Comórtas nua filíochta a eagrófar mar chuid den Fhéile In Sight of Raftery...Raiftearaí Award - a new poetry competition to be held during the festival in November 2011.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Gradam Raiftearaí | Raiftearaí Award

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song\n


Frankie Gavin agus Dé Danann in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead | Ranganna Ceoil in Ionad Deirbhile na hEachléime | Dámhachtán Náisiúnta na gCeoltóirí Óga...Frankie Gavin and Dé Danann in concert in Áras Inis Gluaire | Music classes in Ionad Deirbhile | Young Musicwide 2011

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Siúlóidí | Walks\n


Siúlóid Urraithe 10 KM ar siúl i dTuar Mhic Eadaigh ar an Domhnach 12 Meitheamh 2011 @ 3.00 i.n....Sponsored Walk 10 km will take place in Tourmakeady on Sunday 12th June 2011 at 3.00 p.m

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Drámaíocht | Drama


Clann Lir le Branar: Sa léiriú beoga seo, díríonn Branar ar an seanscéal mar shíscéal. Insítear an scéal draíochta seo le puipéadóireacht, íomhánna fuinniúla agus ceol aoibhinn nua- chumtha...A father’s love for his children is at the heart of this beautiful re-telling of the ancient tale of Clann Lir. In this vivid production Branar focuses on the fairytale elements of the story: a father’s search for his children; magical transformations; the three chances to break a spell; and much more!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá fud fad an Chontae - i gCaisleán an Bharraigh, Béal Átha hÉin, Coillte Mach. Conversation Groups all over the County - Castlebar, Ballyheane, Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Taispeántais | Exhibitions


Stáisiún Iarnród an Fhóid Dhuibh, 1915 | Ag Lorg Humbert - Ba as tuairimí réabhlóideacha Chumann na nÉireannach Aontaithe a d'eascair Éirí Amach 1798 | Taispeánfaidh Tuí, Féar & Luachra, chomh seiftiúil is a bhí daoine agus iad ag déanamh nithe le húsáid sa teach agus ar an bhfeirm as ábhair a bhí coitanta mórthimpeall orthu...Blacksod Railway Station, 1915 | In Humbert's Footsteps - The Rebellion of 1798 originated from the revolutionary ideas of the Society of United Irishmen | Straw, Hay & Rushes, shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Scéalta Eile | Other Stories


Erris Beo Aonach Ceardaíochta & Margadh | CultureFox.ie | App Úr-Nua Raidió Rí Rá | Oideachas Ceoil na hÉireann | Séala Cáilíochta do Chóipeagarthóirí Gaeilge | Stair na Litríochta & Litríocht na Staire - Scoil Samhraidh Éire-Alba in Ómós do Shomhairle MacGill-Eain, 1911-1996 | Pointe Teagmhála Cultúrtha | Seachtain Oidhreachta 2011 - cláraigh imeachtaí | Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta ar Bhóithre - Leabhrán ar fáil... Erris Beo Craft Fair & Market | CulutreFox.ie | Raidió Rí Rá's new App | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | Heritage Week 2011 - register events | Junior Road Safety Officer Booklet Available

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


Deontais faoin Acht Ealaíon | Dámhachtainí Sparánachta | Foras na Gaeilge Scéimeanna Maoinithe | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis - spriocdháta 9 Meitheamh | Deontas Chultúr Éireann | Dámhachtán sa Cheol - Taibhléiriú & Camchuairteanna | Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal... Arts Act Grants | Bursary Awards | Foras na Gaeilge Funding Schemes | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis - deadline 9 June | Culture Ireland Grant | Music Network Performance & Touring Award | Artist in the Community Scheme

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Deiseanna | Opportunities


Folúntas ag FÁS Iorras Domhnann | Léiriúchan Ilmheán le Gaeilge i Ros Dumhach | Dámhachtán Náisiúnta na gCeoltóirí Óga | Deiseanna le Claremorris Community Radio | Ciste Craoltóireachta Gaeilge - Scéimeanna Oiliúna 2011 | Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000 .... Vacancy with FÁS Iorras Domhnann | Multi Media Production with a Specialism in Irish in Ros Dumhach | Young Musicwide 2011 | Opportunities with Claremorris Community Radio | Irish Language Broadcast Fund - Training Schemes 2011 | Údarás na Gaeltachta offer Apprenticeship Scholarships

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities