Leabhair & Litríocht | Books & Reading

SEOLADH LEABHAR | BOOK LAUNCH

Seolfar leabhar nua Fainic a Fhiachra! le Art Ó Súilleabháin agus Píobaire Hamelin le Colmán Ó Raghallaigh Dé hAoine 2 Nollaig 2011 ag 7.30 in Ionad Oideachais Mhaigh Eo. Fáilte roimh gach éinne - beidh sóláistí ar fáil.

Two new books Fanic a Fhiachra by Art Ó Súilleabháin and Píobaire Hamelin by Colmán Ó Raghallaigh will be launched Friday 2 December at 7.30 in Mayo Education Centre. Fáilte roimh gach éinne - refreshments will be served.

Píobaire Hamelin le Colmán Ó Raghallaigh  Fainic, a Fhiachra

Píobaire Hamelin 

Saol sona sásta a bhí ag muintir Hamelin go dtí gur tháinig na francaigh ina mílte chucu. Ba ghearr go raibh an áit uilig ina cíor thuathail. Ach cé a chabhródh leo chun an scéal a réiteach? Ní raibh tuairim ag éinne. Is ansin a tháinig an strainséir…Insint bhreá nua le Colmán Ó Raghallaigh ar an seanscéal do pháistí, é maisithe go healaíonta ag Martin Fagan.

The gripping tale of the Piper of Hamelin is wonderfully retold in this beautiful picturebook by Colmán Ó Raghallaigh. Illustrated by Martin Fagan.

Fainic, a Fhiachra!

Is breá le Fiachra beag an saol mór millteach atá thart timpeall air. Tá an staighre ann agus an gairdín cúil, an crann mór ard agus go leor leor eile. Ba mhór an peaca gan chuairt a thabhairt orthu go léir. Ach cogar, a Fhiachra, b’fhéidir go gcaithfidh tú a bheith cúramach! Pictiúrleabhar álainn simplí do pháistí óga.

Little Fiachra likes nothing better than exploring the exciting world all around him, the inviting stairs, the mysterious back garden, that tall tree just waiting to be climbed and much more… But watch out, Fiachra, you NEED to be careful! A beautiful, simple picturebook for young (and not so young!) children. Also available in limited hardback edition.

Cló Mhaigh Eo          T: 086 885 9407            R: eolas@leabhar.com     I: www.leabhar.com       

CLUB LEABHAR | BOOK CLUB
(english version below)
Leabhar mhí na Nollag 2011 - Cnuasach nua gearrscéalta le húdar An tAthair Pádraig Ó Duinnín – Bleachtaire, Biddy Jenkinson.

Tugann an saothar seo léargas nua samhailteach ar a thuilleadh d’imeachtaí an bhleachtaire-shagart, an tAthair Pádraig Ó Duinnín. Tá an leabhar seo ar an ngearrliosta do Ghradam Uí Shúilleabháin 2011 (leabhar na bliana do dhaoine fásta).

Is suíomh úrnua é www.clubleabhar.com a bhfuil sé mar aidhm aige lucht na Gaeilge in Éirinn agus thar lear a spreagadh chun leabhair a léamh agus iad a phlé i bhfóram an tsuímh.

   

A new collection of short stories by the author of An tAthair Pádraig Ó Duinnín – Bleachtaire, Biddy Jenkinson.

This work gives us a new imaginary insight into more adventures of the detective-priest, Father Pádraig Ó Duinnín. The book is on the short-list for Gradam Uí Shúilleabháin 2011 (Irish language book of the year for adults).

www.clubleabhar.com aims to encourage Irish speakers in Ireland and abroad to read books in the language and to discuss them in the site’s discussion forum.

Gaelchultúr           T: 01 484 5220             I: www.clubleabhar.com

  TEAMPALL CHILL CHOMÁIN | CILL CHOMÁIN GRAVEYARD BOOK
(english version below)

Tá baile fearainn Poll a' tSómais suite i bparóiste Chill Chomáin, i mBarúntacht Iorrais in iarthuaisceart Contae Mhaigh Eo. Ón bhfocal 'sómas' a chiallaíonn suaimhneas a thagann an t-ainm, a oireann go maith dó mar luíonn an baile go foscúil suaimhneach i mbléin Chnoc a' Chaibín os cionn Sruth Fada Conn.

Tá Seanteampall Chill Chomáin, ceann de chúig theampall sa pharóiste, suite sa chuid thiar den bhaile fearainn agus tá daoine ag baint úsáid as leis na céadta bliain.

Is é cuspóir an thionscadail seo ná:

 • Oidhreacht an teampaill, a shíneann ó luath sa Tréimhse Críostaí síos go dtí an lá atá inniu ann, a chaomhnú don ghlúin reatha agus do na glúine atá le teacht
 • Plean cruinn den teampall a chur ar fáil sa gcaoi is gur féidir le daoine uaigheanna a muintir a aimsiú go réidh
 • An t-ábhar a dhéanamh níos inaimsithe don phobal
 • Eolas a chur ar fáil, chomh fada agus is féidir, ar na daoine atá curtha sna huaigheanna atá gan mharc

Tá an leabhar ‘Teampall Chill Chomáin’ le fáil anois ag Barr na Trá, san oifig an phoist i Ros Dumhach agus ó na daoine seo a leanas:- Treasa 00353 97 88082 / 00353 87 1251642, Bina 00353 87 6925092, Eithne 00353 86 8704386, Paddy 00353 97 84629 agus Nancy 00353 97 84659.  Rachaidh cuid den airgead ó dhíolachán an leabhar i dtreo oibre chothabhála sa teampall.

 ***

The townland of Poll a' tSomáis is situated in the parish of Kilcommon, in the Barony of Erris in north-west County Mayo. Located in a beautiful setting on the slope of Cnoc a' Chaibín overlooking the tidal inlet of Sruth Mhada Conn, it derives its name from the Irish 'sómas' meaning comfort or sanctuary. Teampall Chill Chomáín, one of five graveyards in the parish, lies in the western part of the townland and has been used as a burial ground for centuries.

The aim of this project is:

 • To preserve the heritage of the graveyard, which stretches from the Early Christian period down to the present day, for the current and future generations
 • To provide a detailed plan of the graveyard so that people can locate their relatives' graves easily
 • To make the information more readily available and accessible to the community and
 • To provide information, in so far as possible, on those who are buried in unmarked graves

The newly-published Cill Chomáin (Poll a’ tSómais) graveyard book is now available in Barr na Trá and at Rossport Post Office or contact any of the following for copies:- Treasa 00353 97 88082 / 00353 87 1251642, Bina 00353 87 6925092, Eithne 00353 86 8704386, Paddy 00353 97 84629 or Nancy 00353 97 84659.  Part of the proceeds from the sale of the book will go towards the upkeep of the graveyard. 

Comhar Dhún Chaocháin       T: 097 88082             R: dunchaochain1@eircom.net 

ÍOSLÓDÁIL eLEABHAIR SAOR IN AISCE ÓN IDIRLÍON | DOWNLOAD eBOOKS FOR FREE
(english version below)
Íoslódáil Closleabhair saor in aisce ón idirlíon
 • Ní theastaíonn uait ach uimhir do chárta Leabharlann Chontae Mhaigh Eo agus do PIN
 • Íoslódáil ó áit ar bith, am ar bith, seacht lá na seachtaine
 • Rogha de 600 leabhar
 • Leabhair nua á gcur leis gach mí
 • Comhaid MP3 atá iontu a réitíonn le do ríomhaire, do sheinnteoir MP3, d'iPod nó le do ghuthán póca.

Seo blaiseadh den rogha teideal atá ar fáil faoi láthair:

 • Stieg Larsson - The Girl Who Kicked the Hornets' Nest
 • David Nicholls - One Day
 • Hilary Mantel - Wolf Hall
 • Sophie Kinsella - Twenties Girl

Is bealach iontach é seo ábhar léitheoireachta a bhreith leat ar saoire gan toirt a chur le do mhála (agus táillí breise a íoc dá bharr!) Tig leat éisteacht le do leabhair ar an eitleán, ar thraein, nó sa charr – níl teorainn leis na féidearthachtaí! 

Céard is féidir liom a fháil ar iasacht?

Toisc gur féidir closleabhar a thabhairt ar iasacht do bhreis is duine amháin ag aon uair amháin, tá na hiasachtaí i bhfad níos solúbtha. Ceadaítear suas le deich gclosleabhar an duine ag aon uair amháin, agus nuair a íoslódáiltear iad bíonn fáil orthu ar feadh na gnáth-thréimhse leabharlainne, .i. trí seachtaine. Déantar iad a athnuachan díreach trí do chuntas NetLibrary ar líne.

Céard is gá dom a dhéanamh agus mé ag tosú amach?

Ar an gcéad dul síos, beidh ort clárú le NetLibrary – an clár a chuireann an tseirbhís ar fáil – agus cuntas a chruthú leo saor in aisce. Bain úsáid as na naisc thíos chun teacht ar an tseirbhís agus chun freagraí a fháil ar cheisteanna coitianta.

Chun clárú le NetLibrary, ní mór duit logáil isteach ar shuíomh idirlín na leabharlainne ar dtús le huimhir do chárta leabharlainne agus do PIN. Nuair a logálann tú isteach, gliogáil ar an gcnaipe "Acmhainní Suibscríofa". Gliogáil anseo chun logáil isteach ar shuíomh idirlín na leabharlainne.

Gliogáil anseo chun logáil isteach má chláraigh tú cheana le NetLibrary.

Cover images of titles available for download from Mayo County Library  

Download eAudiobooks for free
 • All you need is your Mayo County Library card number and PIN number
 • Download anywhere, available 24/7
 • 600 titles to choose from
 • New titles added every month
 • MP3 files for your computer, MP3 player, iPod or mobile phone

Here's a taster of some of the titles currently on offer:

 • Stieg Larsson - The Girl Who Kicked the Hornets' Nest
 • David Nicholls - One Day
 • Hilary Mantel - Wolf Hall
 • Sophie Kinsella - Twenties Girl

Get your holiday reading without having to 'bulk up' your suitcase (and avoid having to pay those extra charges!).  Listen to your books in planes, trains or automobiles - the possibilities are endless!!!

What Can I Borrow?

Because more than one person can borrow an eAudiobook title at a time, loans are far more flexible. You can have up to ten eAudiobooks downloaded at a time and keep access to them for the usual library three week loan period. 

How Do I Get Started?

To get started you will first need to register and create a free account with EBSCOhost, which provides the service . Use the links below to access the service and to find answers to frequently asked questions.

To set up an account with  EBSCOhost and start downloading audiobooks, log in on the library website using your library card number and PIN number. When you log in, click on the “Subscribed resources” tab. Users of our eAudiobooks service must always access their account via the library website.

Click here for a video tutorial on EBSCOhost and how it works.

Leabharlann Chontae Mhaigh Eo       T: 094 904 7922      R: librarymayo@mayococo.ie          I: www.mayolibrary.ie/ga

TAIRISCINTÍ Á LORG DON  POETRY IRELAND REVIEW | POETRY IRELAND REVIEW - SUBMISSIONS
(english version below)

Fáiltíonn Éigse Éireann roimh iarratais don iris Poetry Ireland Review. Glacfar le saothar filíochta, altanna nó léirmheasanna . Foisítear an iris ceithre uair sa bhliain agus fáilteofar roimh ábhar i nGaeilge. 

***

Poetry Ireland Review is published quarterly. We welcome unsolicited submissions of poems, and proposals for articles and reviews, from Ireland and abroad, in Irish or English.

All communications should be addressed to the Editor, currently Caitríona O'Reilly (see address below). Email: e-mail submissions are not accepted, although an e-mail address may be included with a posted submission – see above.

Post: Poetry Ireland Review,
Poetry Ireland,
2 Proud's Lane,
off St Stephen's Green,
Dublin 2
Ireland

Éigse Éireann        T: 01 478 9974        R: info@poetryireland.ie       I: www.poetryireland.ie

FORBAIRT LITRÍOCHT & CHULTÚR NA nÓG: AN DARA COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA - AIGHNEACHTAÍ Á LORG

Beidh an dara comhdháil idirnáisiúnta ar fhorbairt Litríocht agus cultúr na n-óg ar siúl i gColáiste Phádraig, Drom Conrach ar an 23 & 24 Márta, 2012. Tá sé mar aidhm ag an gcomhdháil ardán a thabhairt d’oideachasóirí, do scoláirí, d’fhoilsitheoirí agus d’ealaíontóirí den uile chineál chun a dtuairimí maidir le litríocht agus cultúr Gaelach na n-óg a phlé. Díreofar ar stair chultúr Gaelach na n-óg, ar an suíomh reatha, agus ar dhúshláin na todhchaí.

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil spéis acu caint a thabhairt ar aon ghné de litríocht nó de chultúr na n-óg, teideal na cainte agus achoimre ar an ábhar a sheoladh isteach.

D’fhéadfadh na hábhair seo a leanas a bheith i gceist, ach glacfar le hábhair eile freisin: Stair litríocht na n-óg; Sealbhú teanga; An Óige sa Bhéaloideas; Óige na Gaeltachta; Freastal na Meán Cumarsáide Gaeilge ar an Óige; Cartúin agus Cláir Ghaeilge do pháistí; Drámaíocht agus na Taibhealaíona i measc na n-óg; An óige agus Gluaiseachtaí na Gaeilge.

Seol teideal an pháipéir agus achoimre (250 focal) chuig litriochtnanog@gmail.com roimh 19 Nollaig, 2011.

Is í An Dr Ríona Nic Congáil riarthóir na comhdhála.

Litríocht & Chultúr na nÓg       R: litriochtnanog@gmail.com       I: http://litriochtnanog.blogspot.com