Scéalta Eile | Other Stories

OILITHREACHT Ó MHAIGH EO GO MEDJUGORJE LE FEICEÁIL AR TG4 | MAYO MEDJUGORJE PILGRIMAGE TO FEATURE ON TG4
(english version below)

Craolfar clár faisnéise corraitheach a lean grúpa oilithreachta ó Mhaigh Eo go Medjugorie níos luaithe i mbliana ar TG4 ar an 23ú Nollaig ag 8.30pm. Leanann an scannán seo, dar teideal ‘Sólás na Maighdine’, grúpa oilithreachta ó Thuar Mhic Éadaigh agus iad ag tabhairt faoi thuras spéisiúil agus suimiúil go Medjugorie.

Feicfimid an grúpa ag tabhairt cuairt ar an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, áit a gcreideann go leor daoine gur tháinig an Mhaighdean Mhuire i láthair os comhair seisear leanbh óg in 1981.

***

A poignant and moving documentary that followed a Mayo pilgrimage group to Medjugorje earlier this year will be broadcast on TG4 on December 23rd at 8.30pm.  The film entitled ‘Sólás na Maighdine’ -  The Peace and Tranquility of the Blessed Mother; shadows a pligrimage group from Tourmakeady as they embark on an enthralling and fascinating journey to Medjugorje. 

The Maigh Eo Media documentary brings viewers on a magical and gripping voyage to Bosnia – Herzegovina where many believe the Blessed Mother appeared to six young children in 1981.

Maigh Eo Media      T: 098 56582        R: info@mayomedia.ie       I: www.mayomedia.ie

CRUINNIÚ CHINN BHLIANA de CHOISTE DÚICHE MHAIGH EO | AGM of COISTE DÚICHE MHAIGH EO - CONRADH na GAEILGE

Tá cruinniú cinn Bhliana de Choiste Dúiche Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge ar siúl ar an 7ú Nollaig 2011 @ 8.30i.n in Óstán an Welcome Inn i gCaisleán an Bharraigh.

Tá míle fáilte roimh óg agus aosta.

The AGM of Coiste Dúiche Mhaigh Eo, Chonradh na Gaeilge will take place in the Welcome Inn, Castlebar on Wednesday 7th December 2011 @ 8.30pm.

All are welcome.

Conradh na Gaeilge       T: 094-90-22444/087-9781166        R: eolas@conradhmhaigheo.ie        I: www.conradhmhaigheo.ie

COMÓRTAS AMHRÁN NUA CHUMTHA | COMPETITION TO SELECT A SONG TO REPRESENT IRELAND AT THE PAN CELTIC INTERNATIONAL FESTIVAL
(english version below)

Seoladh an comórtas náisiúnta ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne chun Amhrán na hÉireann a roghnú do Chomórtas Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2012 a bheidh ar siúl i gCeatharlach um Cháisc. Ní foláir an t-amhrán a bheith as Gaeilge. Is gá na focail agus an ceol a bheith nuachumtha agus glacfar le hamhrán traidisiúnta, pop amhrán, amhrán tíre nó amhrán rac cheilteach.

Glacfar le hiarratais ar dhlúthdhiosca suas go 20 Eanair 2012. Déanfar gearrliosta de na hiarratais is fearr agus beidh na hamhráin a roghnófar le canadh ag an gComórtas Náisiúnta a reachtálfar ins an Óstán Seven Oaks, Ceatharlach ar an Déardaoin, 8 Márta. Cuirfidh an pearsa teilifíse Daithí Ó Sé na hamhráin i láthair agus beidh Ollie Hennessy ina stiúrthóir ceoil. Beidh moltóirí aitheanta i láthair agus measfar na hamhráin ar fheabhas na bhfocal, an cheoil agus an cur i láthair.

Rachaidh an buaiteoir ar aghaidh chuig an Comórtas Idirnaisiúnta a bheidh ar siúl le linn na Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2012 a bheidh ar siúl i gCeatharlach mí níos déanaí ó 10 – 15 Aibreán. Beidh amhrán na hÉireann in iomaíocht leis na hamhráin náisiúnta eile ag Alba, An Bhreatain Bheag, Oileán Mhanainn, An Choirn agus An Bhriotáin chun an Corn Pan Cheilteach a thógaint.

Is é IMRO a bheidh mar phríomh urra ar an gComórtas Náisiúnta i gcomhar le Gael Linn. Tá rialacha agus foirm iarratais ar fáil ar shuíomh greasáin www.panceltic.ie nó is féidir glaoch ar oifig Pan Cheilteach i gCeatharlach ar 059 9158105, 087 2857048. ‘Sé an seoladh do dlúthdhioscaí agus iarratais ná An Comórtas Amhrán Pan Cheilteach, Glór Cheatharlach, Sráid an Choláiste, Ceatharlach.

Tá na Treoirlíntí le fáil anseo | Tá an Fhoirm Iontrála anseo

The Guidelines are available here | The Entry Form is available here

The competition to select a song to represent Éire at the Pan Celtic International Festival which will be hosted by Carlow in 2012 was launched recently at Oireachtas na Samhna. The competition is for a new song in Irish to represent Ireland at the international festival. Each of the participating countries must enter one song in its own celtic language.

The six countries are Ireland, Wales, Scotland, Brittany, Isle of Man and Cornwall. Full details of the competition and related press releases including rules and entry forms are available on the website www.panceltic.ie under the Programme/Competitions link or by contacting 059 9158105, 085 1340047 or pancelticcarlow@gmail.com.

The address for cd and entries is An Comórtas Amhrán Pan Cheilteach, Pan Celtic Office, C/o Glór Cheatharlach, Sráid an Choláiste, Ceatharlach, Co. Cheatharlach.

Féile Pan Cheilteach      T: 095 915 8105 | 085 134 0047     R: pancelticcarlow@gmail.com       I: www.panceltic.ie

SCÉALTA LE HAGHAIDH “Siar an Bóthar” | STORIES FOR “Siar an Bóthar”

Táthar fós ag lorg saorálaithe don chlár “Siar an Bóthar” atá ar siúl go rialta ar Iorras FM. Seo clár a bhíonn ag dearcadh siar ar stair na háite agus ag trácht ar an am atá thart. Mas maith leat bheith páirteach sa chlár seo cuir glaoch ar Tony nó Lorraine 097 81079

Volunteers still needed for “Siar an mbóthar...”  “Back the road..” a regular programme with Iorras FM, looking back at the history of Erris and reminiscing about days gone by. If you would like to take part and share your memoirs, contactLorraineor Tony on 097 81079.

Siar an Bóthar          T: 097 81079

 AONACH CEARDAÍOCHTA | CRAFT FAIR
(english version below)

Tá sé beartaithe ag Comhar Dún Chaocháin Teo aonach ceardaíochta a eagrú i bparóiste Chill Chomáin i mí na Nollag chun deis a thabhairt do mhuintir na háite a gcuid ceardaíocht a thaispeáint agus a dhíol.  Más maith leat clárú déan teagmháil le Treasa ag 097 88082 nó 087 1251642 led’ thoil.

***

Comhar Dún Chaocháin Teo intends to organise a craft fair in the parish of Cill Chomáin in December to give local craftspeople an opportunity to display (and sell) their goods.  Please contact Treasa on 097 88082 or 087 1251642 to register.  Seo seans duit do chuid cheardaíocht a thaispeáint i lár an aonaigh.

Comhar Dhún Chaocháin       T: 097 88082             R: dunchaochain1@eircom.net 

Daltai.com - SUÍOMH NUA | Daltai.com - NEW WEBSITE

Sheol muid ár suíomh idirlíon nua le déanaí, agus tá a lán gnéithe áirithe le feiceáil ann. Tá snas ar na FORUMS, grianghraif úr san ionad NEWS, earraí nua sa SHOP, srl. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as. Tá sé ar fáil anseo: http://www.daltai.com/

We’ve just launched our new website and it has lots of special features. The FORUMS are new and improved, the NEWS area is loaded with recent photographs, the SHOP has been re-stocked with great merchandise, and on and on. We hope that you’ll really enjoy it. You can find it here: http://www.daltai.com/ 

Daltaí na Gaeilge         R: daltai1@daltai.com       I: www.daltai.com

GRADAM GRIANGHRAFADÓIREACHTA ALLIANCE FRANCAISE | PHOTOGRAPHY COMPETITION
(english version below)

Fáilteofar roimh iarratais ó ealaíontóirí ar ghradam ghrianghrafadóireachta atá á reachtáil ag Alliance Francaise. Beidh na grianghrafanna is fearr a roghnófar mar chuid de thaispeántas in ionad an Alliance i mBÁC Roghnófar grianghraf amháin ón taispeántas sin mar bhuaiteoir ar an gcomórtas. Tá duais de €500 curtha ar fáil don bhuaiteoir mar aon leis turas chun na Fraince le lóistín coicíse sa Centre Culturel Irlandais.

Spriocdháta: 1 Nollaig, 2011, tá an fhoirm iontrála le fáil anseo.

***

After last year success, submissions are being sought again from artists working in Ireland with a particular interest in photography, for an new exhibition in the spring 2012 inspired by the particular multi-use context of the our Gallery which is also a café space. Artists will be shortlisted by the Advisory Committee of the Gallery of the Alliance Française and from this exhibition a winner will be selected.


Prize: Return flights to Paris provided by the Alliance Française Dublin for a two week stay in 2012 at the Centre Culturel Irlandais in Paris, sponsored by the Centre Culturel Irlandais, and a €500 grant, sponsored by the Ireland Fund of France. In addition, should the winner not be a French speaker, the prize will include a French course at the Alliance Française Dublin prior to the trip.

Deadline: 1 December 2011, the entry form is available here.

Alliance Francaise        T: 01 638 1447        R: gallery@alliance-francaise.ie       I: www.alliance-francaise.ie

CULTUREFOX.ie
(english version below)

Tugann Culturefox.ie deis thábhachtach do gach duine atá i mbun imeachtaí agus gníomhaíochtaí ealaíon a chlársceidealú chun aird an phobail a tharraingt ar shaibhreas na n-imeachtaí cultúrtha a bhíonn ar siúl ar fud na hÉireann ó lá go lá agus chun rannpháirtíocht iontu a spreagadh.

Is é Culturefox.ie an treoir dheifnídeach ar líne maidir le himeachtaí cultúrtha na hÉireann, lena dtugtar faisnéis iomlán duit faoi ghníomhaíochtaí cultúrtha Éireannacha anseo agus thar lear araon.

Le fáil amach céard atá ar siúl gar duit, tabhair cuairt ar www.culturefox.ie ar do ríomhaire nó ar d'fhón póca. Íoslódail an feidhmchlár SAOR IN AISCE anois ar do iPhone, Android nó Blackberry.

CultureFox.ie 

Culturefox.ie represents a new opportunity for anyone programming arts events and activities to create greater public awareness of, and encourage engagement with, the wealth of cultural events that take place throughout Ireland.

Culturefox.ie is the definitive online guide to Irish cultural events, giving you complete information about cultural activities both here and abroad. To find out what's on near you right now, visit www.culturefox.ie on your computer or mobile phone. Download the FREE App now on your iPhone, Android or Blackberry.

Culturefox.ie           R: admin@culturefox.ie             I: www.culturefox.ie