Deiseanna | Opportunities

SCOLÁIREACHT CHUNTASAÍOCHTA - ÚDARÁS na GAELTACHTA

Tá scoláireacht á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine Gaeltacht le líofacht Ghaeilge atá ag iarraidh cáilíocht phroifisiúnta chuntasaíochta a bhaint amach.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in Ard-Oifig Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Gaillimh agus freagrach don Chuntasóir Airgeadais.

Leanfaidh an duine a cheapfar clár oiliúna a chuirfidh taithí agus cleachtadh i gcuntasaíocht ar fáil dó/di. Ní mór d'iarratasóirí clárú agus ballraíocht a baint amach le hinstitiúid aitheanta. Socrófar fad agus coinníolacha na scoláireachta leis an duine a cheapfar.

Cáilíochtaí

Is iad na bun cháilíochtaí atá ag teastáil ná Céim sa Tráchtáil nó Dioplóma i gCuntasaíocht nó i Staidéar Gnó.

Cuirtear iarratais, mar aon le C.V., roimh Dé hAoine 2 Nollaig 2011 chuig:

An Fheidhmeannach Acmhainní Daonna, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

T: 091 503 100         F: 091 503 101        R: p.oconghaile@udaras.ie