Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Samhain 2011


Clubanna Óige | Youth Clubs\n\n\n


Ceol...Ceamara...Comhrá - Club do mhicléinn meanscoile | Cineclub na nÓg | Club Sathairn na Cille Móire | Cumann na bhFiann i gCaisleán an Bharraigh...Ceol...Ceamara...Comhrá - Club for Secondary School Students | Cinema Club | Saturday Club | Cumann na bhFiann in Castlebar

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Logainmneacha | Placenames\n


Caint ar Logainmneacha i gCathair na Mart | Logainmneacha Acla...Talk on Placenames in Westport | Achill Placenames

Tuilleadh eolais/Read the full story: Logainmneacha | Placenames

Leabhair & Litríocht | Books & Reading\n\n\n


Club Leabhar | Teampall Chill Chomáin | 3 leabhar nua ó Chló Mhaigh Eo | Dráma Gaeilge inár nAmharclann Náisiúnta Íoslódáil eLeabhair Saor in Aisce ón Idirlíon | Tairiscintí á lorg don Poetry Ireland Review | Forbairt Litríocht & Chultúr na nÓg: An Dara Comhdháil Idirnáisiúnta - Aighneachtaí á lorg...Book Club | Cill Chomáin Graveyard Book | 3 new books from Cló Mhaigh Eo | Irish Language Play in our National Theatre | Download eBooks for Free | Poetry Ireland Review seek submissions

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Books & Reading

Taispeántais | Exhibitions


Iiulissat Marluk Akoranni | Taispeántas Mhíchíle Mhic Dhaibhéid...Between Two Icebergs | Michael Davitt Exhibition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups\n\n\n


Ciorcail Chomhrá i mBéal an Átha, i gCaisleán an Bharraigh, i gCathair na Mart agus i gCoillte Mach...Conversation Groups in Ballina, Castlebar, Westport and Kiltimagh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song\n\n\n


Taispeántas Ardáin in Acaill | Ranganna Ceoil Gheimhridh | Siansa - comórtas do ghrúpaí traidisiúnta óige | Breandán Ó Beaglaoich i Matt Molloy's...Special Evening of Entertainment in Achill | Winter Music Lessons | Siansa - competiton for young trad musicians

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus Cathair na Mart...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Westport. Bia Blasta agus Caint 's Comhrá!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Iascaireachta Míol Mór i Maigh Eo | Mayo\'s Whaling Past \n


Tá sé ar intinn aige An tSeirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra taispeántas grianghrafadóireachta a chur le chéile a léiríonn Iascaireachta Míol Mór na hÉireann agus, go háirithe, an dá stáisiúin a bhí lonnaithe ag Oileán Ruisín, Inis Scéithe Theas agus ag Ard Oiligh ar Leithinis an Mhuirthead...The National Parks and Wildlife Service of the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht is intending to put a photographic exhibition together which captures and documents Ireland’s historical whaling past and in particular the two whaling stations that operated off Rusheen Island, Inishkea Islands and off Ardelly Point, the Mullet Peninsula.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Iascaireachta Míol Mór i Maigh Eo | Mayo's Whaling Past

Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List\n\n\n


Ullmhaítear Clár na dtoghthóirí nua gach bliain agus tá tús curtha leis an gClár anois agus beidh sé i bhfeidhm ó 15ú Feabhra, 2012...A new Register of Electors is prepared each year and preparatory work has now commenced on the Register which will come into force on 15th February, 2012.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Liosta Vótálaithe Poist & Speisialta | Special & Postal Voters List

Deiseanna | Opportunities\n


Scéim Sparánachta sna hEalaíon 2011 - Forbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht | Dámhachtainí Gaeilge Fulbright | SLANC! Ar mhaith leat clár faisnéise a dhéanamh? | Scoláireacht Mhadgie Hughie Eoin | Gradam an Golden Fleece...Madghie Eoin Scholarship | Fulbright Irish Language Scholar Award | SPLANC! Would you like to make a documentary? | The Golden Fleece Award

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Nocht do Thuairim | Have your Say\n\n


Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha na hÉireann | Cuireadh ón tSeirbhís Cúirteanna chun Aigheachtaí a dhéanamh | Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003...A National Landscape Strategy for Ireland | Courts Service seek Submissions | Review of the Official Languages Act 2003

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Scéalta le haghaidh 'Siar an Bóthar' | Club Scannán | Daltai.com - Suíomh nua | Muintir Mhaigh Eo | Gradam Grianghrafadóireachta Alliance Franaise | CultureFox.ie | Aonach Ceardaíochta - Cláraigh Anois | Dráma Gaeilge inár nAmharclann Náisiúnta...Stories for 'Siar an Bóthar' | Daltai.com - New website | www.mayo.ie | Alliance Francaise Photography Competition | CulutreFox.ie | Register Now for Craft Fair | Irish Language Play in our National Theatre

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories