Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha > Nuachtlitreacha 2012 > Deireadh Fómhair 2012
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Deireadh Fómhair 2012


Samhain Abhainn - Ballina\'s Hallowe\'en Festival


Samhain Abhainn 2012 - Bainfear geit asat i mBéal an Átha! Dé Sathairn 27 Deireadh Fómhair go dtí Dé Céadaoin 31 Deireadh Fómhair...Samhain Abhainn Ballina's Hallowe'en Festival Saturday 27 October until Wednesday 31 Ocotber.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Samhain Abhainn - Ballina's Hallowe'en Festival

Tóstal Éireann 2013 | The Gathering


Is tionscadal turasóireachta é Tóstal Éireann 2013 atá ag súil leis na céadta míle turasóire, go háirithe diaspóra na hÉireann a mhealla go hÉirinn in 2013...12 months packed full of exciting events that will be extensively promoted in Ireland and overseas.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Tóstal Éireann 2013 | The Gathering

Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes


Ranganna Gaeilge i gCeathrú Thaidhg | Ranganna Comhrá i dTuar Mhic Éadaigh | Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil ar an Eachléim | Ranganna bunleibhéal agus meánleibhéal i gCaisleán an Bharraigh...Irish Classes in Ceathrú Thaidhg | Conversation Classes in Tuar Mhic Éadaigh | Irish classes in Eachléim | Irish classes - beginners & intermediate in Castlebar

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

Drámaíocht | Drama


Branar - "Croí a Mhúscailte - Awakening a Heart" | Salomé le Oscar Wilde aistrithe ag Cathal Ó Searcaigh in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead...Branar - "Croí a Mhúscailte - Awakening a Heart" | Salomé by Oscar Wilde translated by Cathal Ó Searcaigh in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Comóradh Céad Bliain i gCill Chomáin | Cill Chomáin Centenary Celebration


Is dáta fíor-stairiúil i bparóiste Chill Chomáin an 20ú Deireadh Fómhair. Ar an dáta seo, céad bliain ó shin, leagadh síos bunchloch Theach a’ Phobail an Chorráin Bhuí...The 20th October next marks a very special occasion in the parish of Cill Chomáin. On that very date, 100 years ago, the foundation stone for the new church at Cornboy was laid.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comóradh Céad Bliain i gCill Chomáin | Cill Chomáin Centenary Celebration

Folúntais | Job Vacancies


Stiúrthóir Ealaíne in Áras Inis Gluaire | Oifigeach Forbartha le hÓgras | Folúntais le Foras na Gaeilge...Artistic Director in Áras Inis Gluaire | Youth Development Officer with Ógras | Jobs with Foras na Gaeilge

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntais | Job Vacancies

Dámhachtainí Gaeilge Fulbright | Fulbright Irish Language Scholar Award


An raibh a fhios agat go múintear Gaeilge i mbeagnach 60 Ollscoil sna Stáit Aontaithe? Ar mhaith leat Gaeilge a mhúineadh i gceann acu?...The Fulbright Commission is accepting applications from Irish Language academics and professionals for a Fulbright Irish Language Scholar Award to teach and research at a recognised US higher education or cultural institution.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Dámhachtainí Gaeilge Fulbright | Fulbright Irish Language Scholar Award

Ranganna Ceardaíochta i dTuar Mhic Éadaigh | Craft Classes


Ranganna i nDeileadh Adhmaid | Ranganna Paiste do Thosaitheoirí | Ciorcal Cniotála | Cúrsa ag Réiteach Bláthanna...Wood Turning Classes | Beginner's Patchwork Classes | Knitting Circle | Flower Demonstration and Flower Arrangement Classes

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Ceardaíochta i dTuar Mhic Éadaigh | Craft Classes

Iorras FM ar ais ar an aer | Iorras FM back on the airwaves


Tá an raidió phobail do cheantar Iorrais ar ais ar an aer ó Aoine an 2ú Samhain ag 12i.n...We are looking for people to get involved in all aspects of the radio station.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Iorras FM ar ais ar an aer | Iorras FM back on the airwaves

Pearsa na Bliana Mhaigh Eo | Mayo People of the Year Awards


I measc na gradaim a bhronntar mar chomóradh ar Phearsa na Bliana Mhaigh Eo (REHAB) tá Gradam na Gaeilge.... Gradam na Gaeilge recognises the positive contribution that is being made by an individual in the promotion and furtherance of the Irish language and culture in Co. Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Pearsa na Bliana Mhaigh Eo | Mayo People of the Year Awards

Leabhair & Litríocht | Literature & Books


Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh romhat ag seoladh 'Spidey' | 'Tubaiste ar an Titanic' & 'Éalú san Oíche' Leabhair nua ó Chló Mhaigh Eo...Children's Book Launch in Ballinrobe | 'Tubaiste ar an Titanic' &'Éalú san Oíche' New book from Cló Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Litríocht | Literature & Books

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i gCathair na Mart, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Westport, Ballinrobe, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Údarás ag lorg léirithe spéise ó eagraíochtaí pobail atá sásta ócáidí Gaeltachta a eagrú do Thóstal na hÉireann 2013 | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Clár um Eoraip do na Saoránaigh...Applications sought from community organisations interested in organising a Gaeltacht event for The Gathering 2013 | Scéim Gnó Mhaigh Eo | Europe for Citizens Programme 2007-2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Scéalta Eile | Other Stories


Ranganna Damhsa Traidisiúnta | Taispeántas Chócaireachta i gCorrán Buí | Bliain na Gaeilge 2013 | An Ghaeilge agus Cleachtadh Ealaín Comhaimseartha - deis iontach le dul i bhfiontar ar an nua? | Blaiseadh Gaeltachta | Tionscadal na dTeangacha i mBaol | Generation Y - Iris Óige an Choimisiúin Eorpaigh | An Dara Teampall ag Poll a' tSómais | Mykidstime.ie...Traditional Irish Dance Classes | Cookery Demonstration | Bliain na Gaeilge 2013 | Fás & Forbairt: Irish Arts Symposium & Funding | A Taste of the Gaeltacht | Google Endangered Languages Project | Generation Y - Online Youth Magazine supported by the European Commission | Survey of Poll a' tSómais Second Graveyard | Mykidstime.ie | Mayo Biographies

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories