Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Folúntais | Vacancies: Stiúrthóir & Príomh Stiúrthóir i Naíonra na hEachléime

Fógra Post Príomh-Stiúrthóra

Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo., ag lorg iarratas do phost mar Phríomh-Stiúrthóir i Naíonra na hEachléime, Eachléim, Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo. Ní mór don iarrthóir taithí a bheith aige/aici ar obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois chomh maith le taithí bainistíochta foirne agus cáilíocht FETAC leibhéal a cúig i gcúram leanaí.  Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine. Seol litir iarratais agus CV roimh 22 Meitheamh 2012 chuig: Pattie Stundún, Oifigeach Forbartha, Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo., Cill Chiaráin, Partraí, Co. Mhaigh Eo.

Fógra Post Stiúrthóra

Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo., ag lorg iarratas do phost mar Stiúrthóir i Naíonra na hEachléime, Eachléim, Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo. Ní mór don iarrthóir taithí a bheith aige/aici ar obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois, chomh maith le taithí ar obair mar chuid d’fhoireann agus, más féidir, cáilíocht FETAC leibhéal a cúig i gcúram leanaí. Tá líofacht i nGaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine. Seol litir iarratais agus CV roimh 22/6/2012 chuig: Pattie Stundún,  Oifigeach Forbartha, Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.  Cill Chiaráin, Partraí, Co. Mhaigh Eo.

Comhar Naíonraí na Gaeltachta    R: eolas@cnng.ie       I: www.comharnaionrai.com