Aibreán 2013


Féile na bPáistí in Áras Inis Gluaire\n\n


Bígí linn d'Fhéile na bPáistí in Áras Inis Gluaire ón Máirt 2 Aibreán – Déardaoin 4 Aibreán...Join us for Féile na bPáistí in Áras Inis Gluaire from Tuesday 2 April till Thursday 4 April.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile na bPáistí in Áras Inis Gluaire

Turas na bhFilí | Scottish Poets Mayo Bound


Tá Seachtain na Gaeilge chugainn arís agus tá súil agam go mbeidh spraoi agus craic ag cách. Tugann Seachtain na Gaeilge deis do dhaoine pé Ghaeilge atá acu a úsáid. Tá an t-uafás ag tarlú i gCo. Mhaigh Eo i mbliana agsu iarrtar ar dhaoine bheith páirteach sna h-imeachtaí sin. 17 Aibréan - Áras Inis Gluaire & 18 Aibreán - Óstán Oileán Acla | 17 April - Áras Inis Gluaire & 18 April - Óstán Oileán Acla

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turas na bhFilí | Scottish Poets Mayo Bound

Scrúdú Béil - Áiseanna Arlíne | Oral Irish Exam - Online Resources\n


If you know of any Leaving Certificate students stressing over their Oral Irish exam, you can let them know about a few online resources that may help them... Má tá aithne agaibh ar aon chréatúir atá ag tabhairt faoin Scrúdú Béil, abair leo go bhfuil cúpla áis arlíne ann le cuidiú leo...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scrúdú Béil - Áiseanna Arlíne | Oral Irish Exam - Online Resources

Ceiliúradh Cainte | Speak Irish for a day Challenge!


Wednesday 17 April: We are looking for people, to undertake the challenge of speaking in Irish only for a whole day for charity! Those who take up the challenge will do so for 12 hours: at home, at school, in shops and businesses, around the town, with friends, at sports training or at the youth club etc! Dé Céadaoin 17 Aibreán: Táimid ag iarraidh go dtabharfaidh daoine, faoi dhúshlán chun labhairt as Gaeilge amháin do lá iomlán ar son carthanachta! Déanfaidh siad é seo ar feadh 12 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt nó óige agus eile!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceiliúradh Cainte | Speak Irish for a day Challenge!

Beart in aghaidh Bruscair | Litter Action League\n


Tá an fhoirm iarratais le fáil anseo. Caithfear an fhoirm iarrtais a chur ar ais chuig an Rannóg Comhshaoil roimh Dé hAoine 5 Aibreán...The application form is available here. Completed application forms must be returned to the Environment section by Friday 5 April.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Beart in aghaidh Bruscair | Litter Action League

I could read the sky i mBaile Chruaich\n\n


Tabharfaidh an tionscnamh, darbh ainm ‘I Could Read The Sky’, an Oifig Ealaíon agus Artsquad Mhaigh Eo ag obair le Dead Good Guides (UK) agus go leor ealaíontóirí áitiúla chun tionscnamh comhtháite ealaíon a fhorbairt. Tiocfaidh sé seo uilig chun buaice in aon imeacht poiblí amháin i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich ar 13 agus 14 Aibreán....The project, entitled ‘I Could Read The Sky’, will see Arts Office & Mayo Artsquad work with Dead Good Guides (UK) and local artists to develop an integrated art project, which will culminate in a public event at Ballycroy National Park on April 13th & 14th 2013.

Tuilleadh eolais/Read the full story: I could read the sky i mBaile Chruaich

Nocht do Thuairim | Have Your Say\n


Straitéis Cuimhneacháin Mhaigh Eo, 2013-2023 | Dréachtphlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo 2014-202 | Suirbhé pobail ar roghanna maidir le formáid seirbhís nuachta do phobal na Gaeilge....Mayo Commemoration Strategy 2013-2023 | Draft Mayo County Development Plan 2014-2020

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say

An Bhruiséil ag bualadh le Cathair na Mart | Brussels meets Westport\n\n


Taispeántas Ealaíon & Grianghraf na nGael san Eoraip go dtí 28 Aibreán...Irish in Europe Art & Photo Exhibition in Brussels until the 28 April

Tuilleadh eolais/Read the full story: An Bhruiséil ag bualadh le Cathair na Mart | Brussels meets Westport

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus ar Clár Chlainne Mhuiris. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Claremorris.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Comórtas Díospóireachta do Mhic Léinn | Students Debating Competition


Abair amach é! Do rogha atá ann Comórtas Díospóireachta do Mhic Léinn Ard Fheis Sinn Féin 2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Díospóireachta do Mhic Léinn | Students Debating Competition

Scéim na nImeachtaí Óige | Youth Events Grant Scheme


Tá Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais le haghaidh Scéim na nImeachtaí Óige | Foras na Gaeilge are accepting applications for their Youth Events Scheme

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéim na nImeachtaí Óige | Youth Events Grant Scheme

Scéimeanna Ealaíon na Gaeltachta\n\n


Scéim na bhFéilte Ealaíon 2013 | Scéim na bPríomhréimsí | Cleachtas na nEalaíon | Oíche Chultúir 2013 | Síol

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéimeanna Ealaíon na Gaeltachta

Féile Chois Cuain i gCluain Cearbán | Louisburgh


Taisteal níos cliste le Comhairle na nÓg | Cleachtadh Cainte do Scoláirí Meánscoile | Seisiún na nÓg i dTeach Thurlaigh | Labhairt Phoiblí & Tráth na gCeist | 'Ceol 's Comhrá' - Club Óige i gCaisleán an Bharraigh...Smarter Travel with Comhairle na nÓg | Practice for the Oral Irish Exam | Seisiún na nÓg in the Museum of Country Life | Public Speaking & Quiz Time | 'Ceol 's Comhrá' Castlebar based Club Óige

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Chois Cuain i gCluain Cearbán | Louisburgh

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: