Bealtaine 2013


Bealtaine 2013 - Ceiliúradh na Cruthaitheachta | Celebrating Creativity


Fáilte chuig Bealtaine 2013. Is é seo an t-ochtú bhliain ina bhfuil Bealtaine, ceiliúradh ar chruthaitheacht agus muid ag éirí in aois...Mayo County Council Arts Office is once again ready to embark on a month long programme of activity for Bealtaine 2013.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Bealtaine 2013 - Ceiliúradh na Cruthaitheachta | Celebrating Creativity

Tóstal Thuar Mhic Éadaigh - Gathering


Tugann Coiste Cultúr Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo cuireadh do dhaltaí a d’fhreastal ar aon cheann do na scoileanna áitiúla mar chuid d'imeachtaí Tóstal Éireann 2013...Coiste Cultúr Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo. extend a welcome to the Tuar Mhic Éadaigh pupils who attended any of the local schools to the Tuar Mhic Éadaigh Schools Gathering

Tuilleadh eolais/Read the full story: Tóstal Thuar Mhic Éadaigh - Gathering

Fleadh Cheoil Mhaigh Eo 2013\n\n


Beidh Fleadh Cheoil Mhaigh Eo ar siúl ón 9-12 Bealtaine i mBéal Átha na Muice....The Fleadh Cheoil season is upon us again and it is time to take to the road. This year’s Fleadh Cheoil Mhaigh Eo will take place in Swinford on the weekend of 9th, 11th and 12th May.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Fleadh Cheoil Mhaigh Eo 2013

Fleadh na nÓg Chaisleán an Bharraigh | Castlebar


Arís i mbliana tá Conradh na Gaeilge ag reachtáil Fleadh na nÓg i gColaiste Dáibhéid...Conradh na Gaeilge's Fleadh na nÓg will be held in Davitt College, Thursday 16th May

Tuilleadh eolais/Read the full story: Fleadh na nÓg Chaisleán an Bharraigh | Castlebar

Amharcealaíon | Visual Art\n


Seolfar an taispeántas 'Art in the Afternoon' ar an gCéadaoin 8 Bealtaine ag 3i.n | Ar an gCéadaoin 8 Bealtaine, beidh seoladh den taispeántas le Amanda Jane Graham ‘A Tribute to the Irish Community, Montana’ sa dánlann in Áras Inis Gluaire..... On Wednesday 8th May at 3pm we will open our ‘Art in the Afternoon’ Showcase |An exhibition by Amanda Jane Graham, entitled 'A Tribute to the Irish Community, Montana' will open on the 8th.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Amharcealaíon | Visual Art

Folúntais & Deiseanna | Vacancies & Opportunities\n\n


Teagascóirí á lorg ag UISCE | Scoláireachtaí Printíseachta....Training Apprenticeships.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntais & Deiseanna | Vacancies & Opportunities

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus ar Clár Chlainne Mhuiris. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Claremorris.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme


Ní mór a léiriú in iarratais céard go baileach a chaithfear an t-airgead air agus cén buntáiste a bheidh ann do Bhéal an Átha agus dá saoránaigh...Applications have to be specific on what the funding is sought for and its benefit to Ballina and its citizens. Applications should be project based and funding will not be permitted forongoing maintenance costs.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme

\nStraitéis Cuimhneacháin Mhaigh Eo, 2013-2023 | Mayo Commemoration Strategy


Tá Coiste um Straitéis Cuimhneacháin curtha ar bun ag Comhairle Contae Mhaigh Eo chun clár cuimsitheach uile-ghabhálach imeachtaí a eagrú i Maigh Eo a bheadh feiliúnach chun comóradh céad bliana a dhéanamh ar na deich mbliana ba mhó tionchar acu ar nua-stair na tíre seo (1913-1923)...Mayo County Council have put in place a Commemoration Strategy Committee, whose objective is to develop a comprehensive and inclusive programme of commemorations for Mayo, that is appropriate on the centenary anniversary of the defining decade (1913-1923) of our modern history.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Straitéis Cuimhneacháin Mhaigh Eo, 2013-2023 | Mayo Commemoration Strategy

Tionscnamh um Fheasacht Frithbhruscair 2013 | Anti-Litter Awareness Grants


Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail, cumainn cónaitheoirí, scoileanna, coistí na mbailte slachtmhara nó eagraíochtaí eile ar mhaith leo maoiniú a fáil chun tionscnaimh um fheastacht frithbhuruscair & frith-ghraifítí a chur ar bun...Is your organisation planning a project, which will raise awareness to the issue of litter or graffiti? Have you thought of adopting a road in your community and keeping it litter free? If so, you may be eligible for a grant towards the cost of the project.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Tionscnamh um Fheasacht Frithbhruscair 2013 | Anti-Litter Awareness Grants

TG4 ag lorg daoine a bhfuil ceird acu | TG4 seek Irish speaking Tradespeople\n\n


Tá El Zererro Films ag déanamh chláir do TG4 faoi láthair agus tá siad ag lorg daoine le Gaeilge a bhfuil ceird acu ar nós pláistéirí, pluiméirí, tógálaithe, glascheardaí,{handymen) - daoine a bhíonn ag obair lena gcuid lámha chun páirt a ghlacadh sa chlár....El Zererro Films are producing a programme for TG4 and are looking for Irish speakers with a trade such as plasters, plumbers, developers, handymen – people that work with their hands, to take part in the programme.

Tuilleadh eolais/Read the full story: TG4 ag lorg daoine a bhfuil ceird acu | TG4 seek Irish speaking Tradespeople

Dréachtphlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo | Draft Mayo County Development Plan 2014-2020\n


Dréachtphlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo 2014-2020...Draft Mayo County Development Plan 2014-2020

Tuilleadh eolais/Read the full story: Dréachtphlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo | Draft Mayo County Development Plan 2014-2020

Scéimeanna Ealaíon na Gaeltachta\n\n


Scéim na bhFéilte Ealaíon 2013 | Scéim na bPríomhréimsí | Cleachtas na nEalaíon | Oíche Chultúir 2013 | Síol

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéimeanna Ealaíon na Gaeltachta

Corn Cuimhneacháin Éamoinn Ghráinne


Comórtas amhránaíohta ar an sean-nós i gcuimhne ar an amhránaí & ceoltóir iomráiteach, Éamonn Ghráinne Mac Ruairí

Tuilleadh eolais/Read the full story: Corn Cuimhneacháin Éamoinn Ghráinne

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 904 7541
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte: