Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Feabhra 2013


Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Tá Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais do na scéimeanna seo a leanas: | Foras na Gaeilge is accepting applications for the following schemes:

Tuilleadh eolais/Read the full story: Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Glór na nGael | Community Competition


Is comórtas náisiúnta é Glór na nGael, ina bhfuil forbairt agus caomhnú theanga agus chultúr na Gaeilge mar spriocanna lárnacha...Glór na nGael is a national competition where the development of the Irish language and culture are it's central aims.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Glór na nGael | Community Competition

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBéal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris, Caisleán an Bharraigh agus Baile an Róba...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballina, Castlebar, Claremorris and Ballinrobe.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Folúntais & Deiseanna | Vacancies & Opportunities


Scoláireachtaí Printíseachta | Oibre Ginearálta á lorg i dTuar Mhic Éadaigh | Óstach agus Cúntóir Teanga á lorg ar an Eachléim...Training Apprenticeships | General Operative in Tuar Mhic Éadaigh | Tour Guide and Language Assitant in Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntais & Deiseanna | Vacancies & Opportunities

An Ghaeilge sa Bhaile | Using Irish at Home


An Clár Tacaíochta Teaghlaigh | 'An Ghaeilge sa Bhaile' - Seo scéim nua atá curtha ar bun ar an Eachléim. Tagann tuismitheoirí agus paistí le chéile go sóisialta chun cluichí agus imeachtaí a dheánamh trí Ghaeilge...Family Language Support Programme | 'An Ghaeilge sa Bhaile' - Parents and Children meet socially to enjoy fun activities and games that can be repeated at home through the medium of Irish.

Tuilleadh eolais/Read the full story: An Ghaeilge sa Bhaile | Using Irish at Home

Buntáiste Breise i mBéal an Átha | Careers Seminar in Ballina


Seimineár fostaíochta do dhaltaí sa cheathrú, cúigiú agus séú bliain in iar-bhunscoileanna ar fud na tíre. Le linn an tseimineáir pléifear na buntáistí breise a thugann an Ghaeilge duit agus tú ag dul i mbun do ghairme beatha...Irish language careers seminar for students in fourth, fifth and sixth year in secondary schools across the country. During the seminar, the advantages which the Irish language will afford you in your chosen career will be discussed.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Buntáiste Breise i mBéal an Átha | Careers Seminar in Ballina

Ranganna Gaeilge | Irish Classes


Ranganna Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim, Ceathrú Thaidhg...Irish classes in Castlebar, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim, Ceathrú Thaidhg

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge | Irish Classes

Seoladh Sheachtain na Gaeilge | Seachtain na Gaeilge Launch


Seolfar Seachtain na Gaeilge 2013 i gCo Mhaigh Eo ar an Déardaoin, 28 Feabhra, @ 8.00 i.n. in Óstán an Welcome Inn i gCaisleán an Bharraigh...Seachtain na Gaeilge 2013 will be launched by musician & broadcaster Meaití Joe Shéamuis Ó Fatharta in the Welcome Inn Hotel on the 28th February.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seoladh Sheachtain na Gaeilge | Seachtain na Gaeilge Launch

Comórtas Filíochta | Poetry Competition


Comórtas filíochta – ‘Páistí na linne, todhchaí na cruinne'...Poetry competition - 'Today's Children, Tomorrow's World'

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas Filíochta | Poetry Competition

Maoiniú | Funding


RITH - €15,000 ar fáil do thionscnaimh pobail Gaeilge | Scéim Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2013...RITH - €15,000 grant scheme for Irish Language Projects | Update on Deis and Deis Recording Scheme (Traditional Arts) 2013

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding