Campaí Samhraidh | Summer Camps

Campa Samhradh i dTuar Mhic Éadaigh | Summer Camp
(english version below)
Beidh Campa Samhradh atá á réachtáil ag Óige na Gaeltachta do dhaoine óga idir 7 agus 12 ar siúl i Halla Thuar Mhic Éadaigh ón 15 go 19 Iúil . Beidh imeachtaí spraoiúla ar siúl ann ar nós spórt, damhsa, ealaíon, ceardlanna agus iad go h-iomlán trí Ghaeilge. Chun tuilleadh eolas a fháil, téigh i dteagmháil le Joanne: 091-506014/ 087 1162058 nó ar a ríomhphost joanne@onag.ie
 
Óige na Gaeltachta Summer Camp for 7 to 12 year olds in Halla Tourmakeady from Monday 15th July to 19th July. Well known local leaders are helping with the camp. Packed programme that will be all carried out through Irish. Contact Joanne on 091-506014 / 087 1162058 nó 087 9092543 email joanne@onag.ie
Campa Samhraidh Thuar Mhic Éadaigh           T: 091 506014 | 087 116 2058              R: joanne@onag.ie

Summer Camps - Spórt agus Spraoi trí Ghaeilge

english version below

Beidh Campaí Samhraidh á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. Beidh campa Chaisleán an Bharraigh ar siúl i Scoil Raifteirí ó 1 Iúil - 5 Iúil ó 10am go 2.30pm.

Tá na campaí do pháistí san aois ghrúpa  7 – 12 bliain d’aois. Deis iontach ag páistí a gcuid Ghaeilge a chleachtadh trí spórt agus spraoi. 
 
Summer camps as Gaeilge will be held in Castlebar for children between 7 and 12 years of age. There will be lots of Fun activities as Gaeilge.

The Castlebar camp will be held in Scoil Raifteirí from 1-5 July from 10am 'till 2.30pm. This is a great opportunity for children to learn Irish through fun and games.


Tuilleadh eolais ó Togra Mhaigh Eo - Conradh na Gaeilge | Further information: 086 347 4496


Campa Samhraidh in Áras Inis Gluaire | Áras Inis Gluaire Summer Camp

(english version below)

 

Seachtain siamsaíochta, spraoi, spóirt agus sceilp trí mheán na Gaeilge!  Beidh dhá campaí samhraidh anseo in Áras Inis Gluaire le ealaíon, ceol, spóirt agus dramaíocht trí Ghaeilge. Tosnóidh an chéad campa ar an Luain 1 Iúil go dtí an Aoine 5 Iúil agus an dara cheann ón Luain 29 Iúil go dtí an Aoine 2 Lúnasa. Páistí ó 6+. €25 Páiste amhain, €40 do beirt agus €60 do triúr nó níos mó.

I mbliana beidh campa againn do pháistí réamhscoile.

Seachtain siamsaíochta, spraoi, spóirt agus sceilp trí mheán na Gaeilge!  Two fun-filled camps offering art, music, sports & drama through Irish.  First camp begins on Monday 5 July until Friday 5 July and the second one begins on Monday 29 July to 2 August.  Children 6+.  €25 for one child, €40 for two children and €60 for three or more children. 

This year also sees a camp for pre-schoolers. 

Áras Inis Gluaire                T: 097 81079               R: info@arasinisgluaire.ie

Campaí Samhraidh Iorrais | Summer Camps in Erris

(english version below)

Eagraíonn coiste Campaí Samhraidh Iorrais campaí samhraidh trí mheán na Gaeilge ar fud cheantar Iorrais le cuidiú airgeadú na Roinne Ealaíne, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Scéim na gCampaí Samhraidh sa Ghaeltacht. An aidhm atá leis na campaí ná páistí
a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt agus dul i dtaithí ar í a úsáid lena chéile i dtimpeallacht thaitneamhach. Seachtain siamsaíochta, spraoi, agus scléip atá ann le himeachtaí mar spórt, ealaíon, ceardaíocht, damhsa traidisiúnta, amhranaíocht, cluichí
boird agus barbeque. I mbliana, ag brath ar éileamh, eagrófar campaí ag na hionaid seo a leanas (déan nóta led’ thoil de na haoiseanna agus na dátaí):-
The committee of Campaí Samhraidh Iorrais organises summer camps through the medium of Irish throughout the Erris area with the assistance of funding it receives from The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht under the scheme Scéim na gCampaí
Samhraidh sa Ghaeltacht. The aim of the camps is to encourage children to speak Irish in an enjoyable environment. The week-long programme of activity includes sports, art, crafts, traditional dancing, singing, board games and a barbeque.
This year, pending sufficient demand, camps will be held at the following venues (please note the age groups and dates):-
  • Áras Inis Gluaire (6-12 years) 1ú Iúil go 5ú Iúil & 29ú Iúil go 2ú Lúnasa
  • Áras Inis Gluaire (3 - 6 years) - 15ú go 19ú Iúil
  • Gleann na Muaidhe (sa naíonra) (3 - 6 years) - 8ú go 12ú Iúil & 15ú go 19ú Iúil
  • Scoil Náisiúnta Ghleann an Chaisil (6-12 years) 15ú go 19ú Iúil
  • Eachléim (6-12 years) 29ú Iúil go 2ú Lúnasa &19ú go 23ú Lúnasa
  • Eachléim (3 - 6 years) 15ú go 19ú Iúil & 6ú go 10ú Lúnasa
  • Scoil Náisiúnta Cheathrú Thaidhg (6-12 years) 22ú go 26ú Iúil & 6ú go 10ú Lúnasa * Iúil / July : Lúnasa / August
Application forms and further information are available from:-
Treasa Ní Ghearraigh (Campaí Ceathrú Thaidhg) 097 88082 nó 087 1251642 dunchaochain1@eircom.net
Pam Ní Thaidhg (Campa Gleann an Chaisil) 097 81418 pnt@udaras.ie
Ian Mac Aindriú (Campaí Áras Inis Gluaire) 097 81079 i.macaindriu@arasinisgluaire.ie
Jacqui Uí Mhonacháin (Campaí na hEachléime) 097 85727 comhardeirbhile@eircom.net
Máire Cáit Uí Mhurchú (Campaí Gleann na Muaidhe) 097 87838 nó 087 9714395