Féile Iorrais 2013

Féile Iorrais 2013

 

(english version below)

Dé hAoine 12 Iúil - Dé Sathairn 20 Iúil | Friday 12 July - Saturday 20 July

Anois ins a 18ú mbliain, tosnaíonn Féile Iorrais ar an Aoine 12 Iúil agus ritheann sé tríd chuig an Satharn 20 Iúil. I mbliana tá sraith imeachtaí chun aird a choinneáil ar gach duine.

Don deich lá den Fhéile beidh rud éigin a oireann do gach duine, idir óg agus aosta. Ar an Aoine 12 Iúil, 7i.n. Beidh taispeántas Pamela De Bhrí in Áras Inis Gluaire, ag 8i.n. beidh ceol ‘Fado’ le Ceara Conway in Áras Inis Gluaire. Ar an Satharn 13 Iúil, ag 7i.n. beidh seoladh taispeántas ón tAthair Browne in Áras Inis Gluaire, agus ag 10i.n. Oíche Greann-Ghedy, The Dark Poet, Chocolate Teapot. Ar an Luain 15 Iúil ag 3i.n. beidh 4 scannáin á thaispaint do na pháistí, ag 7i.n. beidh feidhmniú ó Manchán Magan agus ‘Add a Leaf’ – Tree of a Thousand Voices do pháistí. Ar an Céadaoin 17 Iúil ag 8.30i.n. beidh feidhmniú amharclann le HTTF ‘A Fools Apprentice’ & Nanzikambe, ‘A Tale of a Tiger’ le Dario Fo, in Áras Inis Gluaire. Ar an Satharn ag 7i.n. beidh faisnéíse ó Richie O Donnell ‘Al Jazeera’ in Áras Inis Gluaire.

Beidh na himeachtaí go léir ar siúl in Ionaid éagsúla thart cheantair Iorrais ó Ionad Deirbhile in Eachléim, go McGuires Pol a tSomais, Tí Báiréad & Trá Buí í Dú Thúama, Abhainn Mhór Lodge í Gaoth Sáile, Naoinír í Beannchóir, an halla í ghleann na Mhuiadhe agus Ionad Cuairteoirí Bhaile Chruaich.

Tosaíonn Féile Iorras 2013 ar an Aoine 12 Iúil agus rithfidh sé tríd chuig an Satharn 20 Iúil. Beidh táille isteach chuig cuid de na imeachtaí, agus do na ceardlann ní costaíonn sé tada ach am! Glaoigh ar 097-81079 chun spás a chur in áirithe duit féin ar na ceardlanna seo.

Féile Iorrais 2013 now in its eighteenth year kicks off on Friday 12 July and runs until Saturday 20 July.  This year shows an array of events to keep everyone entertained. 

For the ten days of the festival there is something to suit everyone, young and old.  Friday 12 July 7pm Exhibition Pamela De Bhrí, Áras Inis Gluaire; 8pm ‘Fado’ music by Ceara Conway, Áras Inis Gluaire; Saturday 13 July 7pm Fr, Browne Exhibition Launch, Áras Inis Gluaire; 10pm Comedy Night - Ghedy, The Dark Poet, Chocolate Teapot;

Monday 15 July 3pm Shorts for Wee Ones, 4 films in Áras Inis Gluaire, 7pm performance by Manchán Magan & ‘Add a Leaf’ - Tree of a Thousand Voices. Tuesday 16 July 8.30pm Theatre  HTTF presents ‘A Fool’s Apprentice’ & Nanzikambe, ‘A Tale of a Tiger’ by Dario Fo, Áras Inis Gluaire. Saturday 20 July 7pm Richie O Donnell, Documentary ‘Al Jazeera’, Áras Inis Gluaire.

All events take place in different venues throughout the Barony of Erris from Ionad Deirbhile in Eachléim to McGuires Pullathomas, Barrett’s & Tra Buí of Doohoma, Abhainn Mhór Lodge in Geesala, Bangor Play School, Glenamoy Hall and Ballycroy Visitor Centre.

Féile Iorrais 2013. begins on Friday, 12 July and continues through to Saturday 20 July. Admission to some of the concerts, and to all of the workshops, costs nothing but time! Bookings are required for the workshops – call 097 81079. 


Féile Iorrais         T: 097 81079     R: feileiorras@eircom.net