Comhairliúchán poiblí faoi léitheoireacht leabhair i nGaeilge | Public Consultation re. book readership in the Irish language

Comhairliúchán poiblí faoi léitheoireacht leabhair i nGaeilge | Public Consultation re. book readership in the Irish language

(english version below)

Tá sé fógartha ag Foras na Gaeilge go bhfuil tús á chur acu le comhairliúchán poiblí faoi léitheoireacht leabhar i nGaeilge. Tá an cháipéis chomhairliúcháin ina bhfuil moltaí faoi bheartais leis an léitheoireacht a chothú le fáil ar láithreán gréasáin Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie). Beidh Foras na Gaeilge ag tabhairt faoi straitéis nua léitheoireachta sa bhliain 2014. Cuirfear torthaí an chomhairliúcháin phoiblí seo san áireamh nuair a bheidh an straitéis sin á cur le chéile.

Níos mó eolais anseo. Spriocdháta - Dé hAoine 5 Iúil

An cháipéis chomhairliúcháin Ghaeilge le fáil anseo

Foras na Gaeilge, the North/South body with responsibility for the promotion of Irish, has announced that it is conducting a public consultation on the issue of book readership in the Irish language. The consultation document is available in Irish and English on the Foras na Gaeilge website (www.gaeilge.ie). It consists of draft recommendations for initiatives that will seek to increase audiences for Irish language books.

For more information, please click here. Deadline - Friday 5 July

English version of consultation document available here

Foras na Gaeilge             T: 01 639 8400                R: eolas@forasnagaeilge.ie