Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme

Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme
(english version below)

Ní mór a léiriú in iarratais céard go baileach a chaithfear an t-airgead air agus cén buntáiste a bheidh ann do Bhéal an Átha agus dá saoránaigh.  Ba chóir d’iarratais a bheith bunaithe ar thionscadal ar leith; ní thabharfar maoiniú i gcomhair costais leanúnacha cothabhála.  Tabharfar tús áite do thionscadail a bhfaighidh cistí comhfhreagracha nó do thionscadail a gcuirfidh an t-iarratasóir a chuid acmhainní féin leis.


Déanfar iarratas trí Fhoirm Iarratais  a leagadh isteach - atá ar fáil anseo - mar aon le haon cháipéisíocht eile a chuirfeadh leis an iarratas.

Applications have to be specific on what the funding is sought for and its benefit to Ballina and its citizens. Applications should be project based and funding will not be permitted forongoing maintenance costs. Preference will be given to projects which can attract matching funding or which the applicant can allocated their own resources.

The application form is available here.

Comhairle Baile Bhéal an Átha            T: 096 76100         R: ballinatc@mayococo.ie