Coláiste UISCE - Scoláireachtaí do Dhéagóirí na Gaeltachta

Coláiste UISCE - Scoláireachtaí do Dhéagóirí na Gaeltachta

A part funded leadership course especially for teenagers from Gaeltacht areas will be held in Coláiste UISCE from 31 July - 14 August.

Coláiste UISCE

Tá maoiniú faighte ag Coláiste UISCE ó Roinn na Gaeltachta chun cúrsa ceannaireachta úrnua a reáchtáil atá go hiomlán dírithe ar dhéagóirí na Gaeltachta agus déagóirí le sárlíofacht sa Ghaeilge.

Tá an cúrsa ceannaireachta seo ar siúl againn i gColáiste UISCE an samhradh seo, ón 31 Iúil go 14 Lúnasa 2013.  

Is deis í seo do dhéagóirí na Gaeltachta scileanna i ngníomhaíochtaí eachtraíochta agus uisce a fhoghlaim ina dteanga dúchais. Chomh maith leis sin, beidh scoláirí an chúrsa ag glacadh páirt i gceardlanna atá dírithe ar scileanna ceannaireachta, forbairt phearsanta, scileanna cinnireachta teanga, maraon le scannánaíocht agus teicneolaíocht trí Ghaeilge.

A bhuíochas le maoiniú ó Roinn na Gaeltachta, tá páirt-scoláireachtaí maithe (idir 33% agus 50%) ar fáil do dhaoine ar spéis leo freastal ar an gcúrsa iontach seo.

Tá tuilleadh eolais faoin gcúrsa spéisiúil seo le fáil anseo:  Coláiste UISCE - Cúrsa Ceannaireachta Úrnua

Coláiste UISCE                  t: 097 8211               r: antaine@uisce.ie