Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha > Nuachtlitreacha 2013 > Meán Fómhair 2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Meán Fómhair 2013


Seachtain Oidhreachta Phartraí | Partry Heritage Week


Beidh Seachtain Oidhreachta Phartraí ar siúl ó Dé Domhnaigh 18 Lúnasa go dtí Dé Domhnaigh an 24ú Lúnasa...Partry Heritage Week will be held from Sunday 18 August until Sunday 24 August.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain Oidhreachta Phartraí | Partry Heritage Week

Léacht ar Logainmneacha | Talk on Placenames


Léacht ar Logainmneacha i bPartraí Dé Máirt 20 Lúnasa ins an Halla Pobail ag 8.00in...Talk on Placenames on Tuesday 20 August, in Partry Community Hall at 8.00pm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Léacht ar Logainmneacha | Talk on Placenames

Seachtain Oidhreachta Chill Chomáin | Cill Chomáin Heritage Week


Beidh Seachtain Oidhreachta Náisiúnta ar siúl ón 19ú Lúnasa go ceann seachtaine...National Heritage week will be held from 19th August.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain Oidhreachta Chill Chomáin | Cill Chomáin Heritage Week

Athaontú Ceantair 7 Scoile Bhreac-chluana | Brackloon School & District Reunion\n


Ag teacht le spiorad ‘Tóstal 2013’, is é bunchloch an deireadh seachtaine seo ná cuireadh a thabhairt d’éinne thar lear arb as Breac-chluain nó an ceantar máguaird iad féin ná a sinsir chun teacht abhaile agus a n-oidhreacht a cheiliúradh agus dúchas a muintire a roinnt...A focus of this festive weekend, as engendered by the spirit of the ‘Gathering 2013’, is to invite those who have emigrated and those whose ancestry is from the Brackloon area and surrounding environs to come home and celebrate and share the richness of their past and relative family histories.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Athaontú Ceantair 7 Scoile Bhreac-chluana | Brackloon School & District Reunion

Comórtas grianghrafadóireachta | Photo competition


Tá Údarás na Gaeltachta ag reáchtáil comórtas grianghraif “Is álainn í an Ghaeltacht” mar chuid dá ról leis an nGaeltacht a chur chun cinn mar áit álainn le cónaí, le hoibriú, le dul ar saoire agus le gnó a dhéanamh ann...'Is álainn í an Ghaeltacht'- Údarás na Gaeltachta are running a photo competition to promote the Gaeltacht as an ideal place to live, to work, to do business and as a holiday destination.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtas grianghrafadóireachta | Photo competition

Folúntas le Áras Inis Gluaire | Vacancy with Áras Inis Gluaire\n\n


Comhordnóir/Teagascóir & Comhordnóir Cúnta ar Chlár Oiliúna i Léiriú Ilmheán...Coordinator /Tutor & Assistant Coordinator/Tutor in Multimedia Production.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Folúntas le Áras Inis Gluaire | Vacancy with Áras Inis Gluaire

BA san Amharcealaín i mBéal an Mhuirthead | BA in Visual Art\n


Táthar ag glacadh le hiarratais ar an gClár BA sna hAmharcealaíona go dtí deireadh mhí Lúnasa. Tosaíonn an cúrsa i lár mhí Mheán Fómhair agus beidh sé ar siúl i mBéal an Mhuirthead agus Ros Dumhach. ...Draft Mayo County Development Plan 2014-2020

Tuilleadh eolais/Read the full story: BA san Amharcealaín i mBéal an Mhuirthead | BA in Visual Art

Seoidíní Staire i mBéal an Mhuirthead\n


Iarrfar ar an phobal le dhul ar thóir earraí agus iarsmaí ina gcuid áiléir agus cófraí, rudaí atá áitiúil, suntasach agus stairiúil le bheith ar taispeáint in iarsmalann a bheas ar siúl do lá amháin ina gceantar áitiúil...Members of the public are being asked to rummage through their attics and cupboards for objects and artefacts of local historical interest to be displayed at a one day only pop-up exhibition in their area.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seoidíní Staire i mBéal an Mhuirthead

Scéim Réigiúnach Tyrone Guthrie | Tyrone Guthrie Regional Bursary Scheme\n\n


Tá dhá ghradam speisialta sparánachta á dtairiscint ag Comhairle Chontae Mhaigh Eo d'ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, chun cur ar a gcumas coicís a chaitheamh ag an Tyrone Guthrie Centre ag Annaghmakerrig, Contae Mhuineacháin...Mayo County Council are offering two special bursary awards to artists born or living in Mayo, to enable them to spend two weeks at The Tyrone Guthrie Centre at Annaghmakerrig, County Monaghan.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéim Réigiúnach Tyrone Guthrie | Tyrone Guthrie Regional Bursary Scheme

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?\n\n


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBéal Átha hAmhnais, Baile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach agus i gClár Chlainne Mhuiris...Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballyhaunis, Ballinrobe, Ballina, Castlebar, Kiltimagh and Claremorris.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Gaeilgeoirí á Lorg ag Claremorris Community Radio


Claremorris Community Radio are looking for Irish speakers who are interested in Radio and Media to join the station...Beidh traenáil tugtha do na hoibrí deonach i scríbhneoireacht scripte, léiriúchán agus clár a cur i láthair.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Gaeilgeoirí á Lorg ag Claremorris Community Radio

Dianchúrsa i scríobh an Ghearrscáil & an Úrscéil


Tá áit d'ochtar ar an gcúrsa seo i scríobh an ghearrascéil agus an úrscéil le h-iar scríbhneoir cónaithe Mhaigh Eo, Ré Ó Laighléis

Tuilleadh eolais/Read the full story: Dianchúrsa i scríobh an Ghearrscáil & an Úrscéil

Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme


Ní mór a léiriú in iarratais céard go baileach a chaithfear an t-airgead air agus cén buntáiste a bheidh ann do Bhéal an Átha agus dá saoránaigh...Applications have to be specific on what the funding is sought for and its benefit to Ballina and its citizens. Applications should be project based and funding will not be permitted forongoing maintenance costs.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéim um Leas an Phobail Áitiúil (Béal an Átha) | Ballina Local Community Scheme

Maoiniú | Funding\n\n


Straitéis Mhaoinithe Bord Iascaigh Mhara | An Clár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail | Tacaíocht d'Fhiontair | Scéim Féilte 's Imeachtaí 2014...BIM Funding Strategy | Local and Community Development Programme | Support for Starting your own Business | Festivals & Events Scheme 2014

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

CHANGING TRACKS - Coimisiún Ealaíne Poiblí faoin Spéir


Is mian leis na Comhpháirtithe trí ealaíontóir ceannais a choimisiúnú, duine as gach ceann de na trí thír rannpháirteach – an Ríocht Aontaithe, Éire agus an Spáinn/an Chatalóin faoi seach – chun coincheap a mholadh le haghaidh píosa SEALADACH ealaíne amuigh faoin spéir...One artist living in, or from, Ireland will be commissioned to create three temporary artworks, one in each partner country, related to the shared common theme and site of old railway lines.

Tuilleadh eolais/Read the full story: CHANGING TRACKS - Coimisiún Ealaíne Poiblí faoin Spéir