Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Deireadh Fómhair 2010
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Deireadh Fómhair 2010


Lá Náisiúnta Filíochta | National Poetry Day


Lúcháir mhór atá ar Oifig Ealaíon Mhaigh Eo & Comhairle Contae Mhaigh Eo fáilte a chur roimh Anne Le Marquand Hartigan & John F.Deane a dhéanfaidh léamha ag Leabharlann an Chontae, Caisleán an Bharraigh Déardaoin an 7 Deireadh Fómhair @ 6.30i.n. mar chuid den Lá Náisiúnta Filíochta. As part of All Ireland Poetry Day, Mayo Arts Office & Mayo County Library are delighted to present Anne Le Marquand Hartigan & John F.Deane who will give a reading in Mayo County Library, Castlebar on Thursday October 7th @ 6.30pm. Admission Free, All welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Náisiúnta Filíochta | National Poetry Day

Féile Leabhar na bPáistí | Children's Book Festival


Tá lúchair ar Leabharlann Chontae Mhaigh Eo i gcomhar le Foras na Gaeilge léamha lena húdair Ailbhe Nic Ghiolla Bhrighde agus Patricia Forde a fhógairt mar chuid d’Fhéile Leabhar na bPáistí 2010. Beidh siad ag léamh i Leabharlanna Bhéal an Átha agus Chaisleán an Bharraigh Dé Máirt 12ú Deireadh Fómhair. Mayo County Library are delighted to announce readings with Ailbhe Nic Ghiolla Bhrighde and Patricia Forde in association with Foras na Gaeilge as part of the Children's Book Festival 2010. They will be reading in Castlebar and Ballina Libraries Tuesday 12th October.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Leabhar na bPáistí | Children's Book Festival

Lá Náisiúnta na gCosán | National Trails Day


Lá Náisiúnta na gCosán Dé Domhnaigh, 3 Deireadh Fómhair 2010 Beidh gach duine amuigh ar Lúb Siúlóide Oileán Éadaí ar an Domhnach, 3 Deireadh Fómhair. Islandeady Loop Walk will be held on Sunday October 3rd . SIÚLÓID i dTUAR MHIC ÉADAIGH | WALK IN TOURMAKEADY TURAS LAE go BAILE CHRUAICH & IORRAS | DAY TOUR TO BALLYCROY & ERRIS Tá turas lae á eagrú ag Muintir Chathair na Mart go Baile Chruaich agus Iorras, Dé Domhnaigh 3ú Deireadh Fómhair. Lá lán le himeachtaí atá eagraithe acu. Beidh an bus ag fágáil an tOchtagán i gCathair na Mart ag 9.00rn - bí i láthair ag 8.45rn!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Náisiúnta na gCosán | National Trails Day

Drámaíocht | Drama


Greim na Sainte - Dráma Grinn Úrscríofa le Prionsias Ó Cuilinn á léiriú ag Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, Tír Chonaill sa Linenhall. Ceardlann Drámaíochta - Aoine, 8 Deireadh Fómhair go Domhnach, 10 Deireadh Fómhair, 2010 Óstán Welcome Inn, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

SONAS - Féile Ealaíona Aos Óg Chluain Cearbán | Louisburgh Children's Arts Festival


Le na laethanta ag giorrú agus ag éirí níos dorcha tá roinnt Sonas uainn i gCluain Cearbán, gCilín agus Leac an Anfa chun an teocht a chur ar ais san Fhómhar. Is é ábhar an fhéile i mbliana na Finscéal agus Miotas agus tá clár corraitheach againne le ceoltóírí agus aisteoirí aithnidiúil agus nua. As the evenings start to get longer and darker, the communities of Lousiburgh, Killeen and Lecanvey need some Sonas to bring some brightness into Autumn. Our theme this year is Myths and Legends and we have an exciting programme, with familiar faces and some brand new performers.

Tuilleadh eolais/Read the full story: SONAS - Féile Ealaíona Aos Óg Chluain Cearbán | Louisburgh Children's Arts Festival

Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance


CEOLCHOIM SCOIL ACLA - 23ú Deireadh Fómháir | 23 October Comhleá meisciúil d’amharclannaíocht fisiceach, rince, scannánaíocht agus beo-léiriú ceoil is ea The Adventures of The Wet Señor. Léiriú dátheangach d’ard-chaighdeán is ea an saothar nua seo le Donal O’Kelly agus ceol nua-chumtha ag Kila don seó | The Adventures of the Wet Señor is an intoxicating fusion of physical theatre, dance, film and live music. The high calibre, bilingual production is a new work by Donal O’Kelly, which features specially composed live music by Kíla. Tar éis rath ranganna na bliana seo caite beidh ranganna ceoil Geimhridh ag tosú arís ar an gCéadaoin, 6ú Deireadh Fómhair. Following from the success of last year, winter music classes in Áras Inis Gluaire are recommencing on Wednesday, October 6. RANGANNA DHAMHSA BÁLSEOMRA | BALLROOM DANCE CLASSES Beidh ranganna ar siúl gach Déardaoin ag 9 sa Park Hotel, Coilte Mach. Gach sórt damhsa - damhsa ar an sean nós, rince céilí, rince seit. Costas €5. Dancing classes will be held every Thursday at 9 in the Park Hotel Kiltimagh. All kinds of dance - sean nós dancing, céilí dancing, set dancing. Cost €5.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht/Rince | Music/Song/Dance

Logainmneacha | Placenames


LOGAINMNEACHA NA CILLE MÓIRE | PLACENAME PROJECT OF KILMORE PARISH Tá Turas Siar ag tabhairt faoi tionscnamh 2 bhliain ag bailiú logainmneacha na Cille Móire, Iorras. Séard atá i gceist ná thart ar 12-15,000 logainmneacha a bhailiú agus a chur ar léarscáil de gach aon cheann de na 60 bailte fearainn sa pharóiste. Beidh beirt saineolaí ag tabhairt comhairle dúinn agus muid i mbun oibre. Beidh comhairle seandálaíochta ag teastáil chomh maith.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Logainmneacha | Placenames

Taispeántais | Exhibitions


Beidh an taispeántas Contemplating Flight le Agnes Nyland ó Chaisleán an Bharraigh le feiceáil go dtí 19ú Deireadh Fómhair. An exhibition of paintings by Agnes Nyland, titled Contemplating Flight will be on display until October 19. In an attempt to find the right words... is teideal do shaothar ealaíne poiblí nua leis an ealaíontóir James Hayes ag Áras Inis Gluaire, Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead, Contae Mhaigh Eo. Seolfar an saothar go hoifigiúil ag imeacht cheiliúrtha Dé hAoine an 22 Deireadh Fómhair ag 1.00 i.n. in Áras Inis Gluaire agus cuirfear fáilte roimh chuile dhuine ann.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Club Leabhar | Book Club


Leabhar mhí Dheireadh Fómhair 2010 - An tAthair Pádraig ó Duinín - Bleachtaire le Biddy Jenkinson www.clubleabhar.com aims to encourage Irish speakers in Ireland and abroad to read books in the language and to discuss them in the site’s discussion forum.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Club Leabhar | Book Club

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE NÓ MAIDIN CAIFE | LUNCH AS GAEILGE OR COFFEE MORNING?: This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers in Ballinrobe, Castlebar & Ballina. Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta. CÚPLA FOCAL agus CUPÁN TAE i gCOILTE MACH | KILTIMAGH Everyone is welcome, regardless of what level of Irish they may have. IS LEOR BEIRT | IT TAKES TWO Creideann Conradh na Gaeilge nach bhfuil slua de dhíth le daoine a chur ag labhairt i nGaeilge i ngach cearn den tír - is leor beirt! You can call into the Linenhall, Castlebar every Wednesday morning between 11.00 -12.00 for a cup of tea and a chat as Gaeilge.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE AR FUD MHAIGH EO | IRISH LANGUAGE CLASSES ACROSS MAYO Would you like to learn Irish from the beginning or improve on the amount you already have and obtain a recognised qualification in the process? Comhar Dún Chaocháin Teo, in conjunction with The Languages Centre, University College Maynooth and Údarás na Gaeltachta intends to organise Irish language courses in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg in September to cater for adult learners.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Maoiniú | Funding


GRADAM CÚNAIMH le hAGHAIDH TAIFEADADH CEOIL | MUSIC RECORDING ASSISTANCE AWARD GRADAIM DRÁMAÍOCHTA AMAITÉIRÍ | AMATEUR DRAMA AWARDS Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


ATHBHREITHNIÚ AR AN bPLEAN OIDHREACHTA | HERITAGE PLAN REVIEW Download questionnaire here Heritage Plan Review Questionnaire PEARSA NA BLIANA MHAIGH EO 2010 | MAYO REHAB PEOPLE OF THE YEAR AWARDS Tá Pearsa na Bliana Mhaigh Eo ag glacadh le hainmniúchán faoi láthair. Tugann Gradam na Gaeilge aitheantas don té a bhfuil sár-iarracht leanúnach á dhéanamh aige nó aici i gcur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir i gCo. Mhaigh Eo. PLEAN EALAÍON CHONTAE MHAIGH EO 2010-2016 | MAYO COUNTY ARTS PLAN 2010-2016 Tá plean straitéiseach cúig bliana nua, a fhoilseofar níos moille i mbliana, á fhorbairt ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo i láthair na huaire. Tá tuairimí á lorg ó dhaoine a bhfuil baint leis na healaíona sa chontae acu. Mayo County Council's Arts Office is currently developing a new five-year strategic arts plan for the county, which will be produced later this year. We are actively seeking the views of those involved and interested in the arts within the county. DRÉACHT SCÉIM TEANGA Á hULLMHÚ AG TEAGASC | TEAGASC PREPARING LANGUAGE SCHEME

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say

Scéalta Eile | Other Stories


CLAINNE: Ó GHLÚIN GO GLÚIN Féile dátheangach agus féile spreagúil – seo ócáid do gach aois agus do gach ball den teaghlach. Beidh tóraíocht taisce (sa gcarr) agus scéalaiocht ann; agus beidh ceardlann le Kids Own Partnership – ag foilsiú leabhar dhátheangach. 25ú Deireadh Fómhair go dtí 29ú Deireadh Fómhair. Beidh sonraí breise ar fail go luath! CALL FOR APPLICATIONS Iarrthóirí a lorg do mhargadh mhór traidisiúnta na Nollag ar an 10ú,11ú, 12ú Nollaig. Má tá baint agat le Bia, Ceardaíocht nó Ealaíon i Maigh Eo agus má tá suim agat páirt a ghlacadh sa Westport Shop ‘n Spraoi na Nollag bí i dteagmháil le Gnó Mhaigh Eo. A fun-filled, bilingual féile for families and children. Events include: Tóraíocht Taisce (sa gcarr) [a treasure hunt]; scéalaiocht [storytelling]; and a special two-day workshop with Kids Own Partnership creating and publishing a bilingual book. October 25 to October 29. Watch out for more details! IORRASfm AR AN AER | IORRASfm ON THE AIR Tiúinigí isteach le hIorras FM - stáisiún raidió Phobal Iorrais - gach Satharn ar 106.8fm ó 10am go 6pm. CAINT ar GPS | TALK on GPS Tá an cócaire cáilithe Calann Uí Cheallaigh ag leanacht ar aghaidh leis an taispeántais chócaireachta sa Seanscoil ar an 13ú agus 20ú Deireadh Fómhair ag 7.30i.n. TEAMPALL PHOLL a t'SÓMAIS | GRAVEYARD SURVEY San am a chaitheadh, roimh a raibh caint ar tháibhléidí agus phiollaí, bhain daoine úsáid as luibheanna le haghaidh leigheasanna agus b'fhéidir go raibh siad níos folláine dá bharr. ÚSÁID LUIBHEANNA i gCÚRSAÍ LEIGHIS | MEDICINAL HERBS Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint sé mhí taithí oibre do dhuine chun cabhrú leo leabhrán eolais a chur le chéile i dtaca le scéimeanna fostaíochta sa Ghaeltacht.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories