Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Eanáir 2010


Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE I MAIGH EO & AR-LÍNE | IRISH LANGUAGE CLASSES IN MAYO & ON-LINE: Ranganna Gaeilge i gCeathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris Irish Language Classes in Ceathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Castlebar, Ballina, Claremorris

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Ciorcail Chomhrá i gCaisleán an Bharraigh, An Cartúr, Cathair na Mart Conversation Groups in Castlebar, An Cartúr, Westport

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Campaí Samhraidh do Dhaoine Óga | Summer Camps for Young People


'BUNTÁISTE BREISE NA GAEILGE' | CAREER SEMINAR 'THE ADDED ADVANTAGE OF IRISH' Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge will organise a seminar in Castlebar on 21 January 2010, discussing the advantages which the Irish language affords young people when choosing their careers. Club Óige Acla COMHRÁ DO DHALTAÍ MEÁNSCOILE | CONVERSATIONAL IRISH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Cothú an scéim iarscoile do bhunscoileanna Acla SCANNÁN DON ÓIGE Léiritear scannán le haghaidh páistí bunscoile an cheantair sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg chuile Deardaoin Club Óige do Dhéagóirí i Halla Bhreandáin, Eachléim

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh do Dhaoine Óga | Summer Camps for Young People

Ceol & Amhránaíocht | Music & Song


CEARDLANN AMHRÁNAÍOCHTA IN ACAILL | SONG WORKSHOP Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta. Má tá fonn ort amhráin a fhoghlaim nó a chanadh beidh fíor fáilte romhat. Siad amhráin Acla, amhráin Mhaigh Eo agus amhráin na hÉireann a bhéas i gceist. Tá Ranganna Giotáir do dhaoine óga agus daoine fásta ag tosú arís Dé Céadaoin 6ú Eanáir ó 6-8 i dTuras Siar, Cartúr. A Song Workshop for adults will be held in Áras Forbairt Acla every fortnight (Tuesday 3rd & 17th November) starting at 8. Come along if you are interested in learning or singin a song. The Workshops will focus on songs from Achill, songs from Mayo, and songs from Ireland.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol & Amhránaíocht | Music & Song

Deiseanna & Scéalta Eile | Opportunities & Other Stories


Cruinniú Cinn bliana - Muintir Chathair na Mart SEACHTAIN NA GAEILGE 2010 & RITH 2010 - MAIGH EO: Cruinniú Pobail, Dé Céadaoin 20 Eanáir in Óstán an Welcome Inn, Caisleán an Bharraigh @ 8:30 | Public Meeting, Wednesday 20 January in the Welcome Inn, Castlebar @ 8:30 Tá Ionad Seirbhísí Teanga ar fáil gach lá in Áras Forbairt Acla CÉ CHÓNAIGH i DO THEACHSA? Tá Tile Films i mbun sraith staire nua do TG4, d'arbh ainm, Cé chónaigh i mo theachsa? - agus tá siad ag iarraidh rannpháirtithe a aimsiú. GLAO ar THAIBHEOIRÍ le hAGHAIDH PHARÁID & FHÉILE LÁ NAOMH PÁDRAIG i LONDAIN | CALL FOR PERFORMERS FOR THE St. PATRICK'S DAY PARADE & FESTIVAL IN LONDON Beidh Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Ghuth Gafa 2010 ar siúl i nGort an Choirce idir an 10 -13 Meitheamh an bhliain seo chugainn. GLAO ar IONTRÁLACHA le hAGHAIDH AN FRESH FILM FESTIVAL 2010 | CALL FOR ENTRIES FOR THE FRESH FILM FESTIVAL 2010

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna & Scéalta Eile | Opportunities & Other Stories

Maoiniú | Funding


DÁMHACHTAIN SPARÁNACHTA na COMHAIRLE EALAÍON | ARTS COUNCIL BURSARY AWARD Is é an spriocdháta chun iarratais ar an Dámhachtain Sparánachta a fháil ná 5.30 i.n. an Déardaoin 21 Eanáir 2010, i gcás na n-iarratas ina bhfuil an tionscadal atá molta dírithe go príomhúil ar cheann de na foirmeacha ealaíon/cleachtais ealaíon seo a leanas... Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


GAELTACHT BHEO I MAIGH EO Chuir muintir Ghaeltacht Mhaigh Eo fáilte roimh urlabhraithe ‘Guth na Gaeltachta’ Táthar ag lorg tacaíochta don fheachtas is féidir achainí a shíniú anseo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say