Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Feabhra 2010


Rith 2010


Rith 2010 to see hundreds running through Mayo Tiocfaidh an Rith go Maigh Eo ar an 16 Márta, beidh na céadta daoine ag rith ó Chaisleán an Bharraigh tríd Chathair na Mart ar an mbealach go dtí teorann contae na Gaillimhe. Beidh oíche mhór i Matt Molloy's i gCathair na Mart ar an 16ú Márta dóibh siúd ar ghlac páirt sa rás. The Rith will arrive in Mayo on the 16th March, hundreds of participants will run from Castlebar through Westport and on to the Galway border. Weary runners will recover in “Club Rith” in Matt Molloy’s, Westport.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Rith 2010

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE I MAIGH EO & AR-LÍNE | IRISH LANGUAGE CLASSES IN MAYO & ON-LINE: Ranganna Gaeilge i gCeathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris Irish Language Classes in Ceathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Castlebar, Ballina, Claremorris

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Is deis iontach í an ciorcal comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeigle ag an am céanna. Everyone is welcome, regardless of what level of Irish you have, every Wednesday @ 10 in McCarthy's Pub, Castlebar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classe for Students


RANGANNA GAEILGE do MHIC LÉINN MEÁNSCOILE | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile fud fad an Chontae. COTHÚ Tá Cothú an scéim iarscoile do na bunscoileanna uilig in Acaill ar ais arís in Áras Forbairt Acla gach Déardaoin ó 4 go dtí 5. Fáilte roimh gach éinne. Cothú the afterschool scheme for all of the primary schools in Achill is back again in Áras Forbairt Acla every Thursday from 4 'till 5. Everyone is welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classe for Students

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


OÍCHE MHAIGH EO sa BUTTON FACTORY Beidh Oíche Mhaigh Eo le Mick Lally, Laoise Kelly, Mary Staunton, Emer Mayock agus John Hoban Dé Máirt, 9ú Feabhra sa Button Factory i mBaile Átha Cliath. Oíche Cheoil i dTeach Finan i mBaile an Chathail Déardaoin 18ú Feabhra, fáilte roimh gach éinne. Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta uair sa choicís gach ré Mháirt ag tosú ag 8. Beidh oíche cheoil anseo i Turas Siar ar an 16 Feabhra le brainse Iorrais de Chomhaltas Ceóltóirí Éireann, tá Joe Byrne le bheith í láthair chun tafadh a dhéanamh don chlár a bhíonn aige gach oíche Dé Máirt idir 10 agus 1 ar Mid West Radio.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Drámaíocht | Drama


FÉILE SCOIL DRÁMAÍOCHTA ACLA 'Chuile bhliain eagraíonn Coiste Scoil Drámaíochta Acla féile de dhrámaí as Gaeilge. I mbliana tá muid ag ceiliúradh 30 bliain ar an bhfód. FÉILE DRÁMAÍOCHTA MHAIGH EO Beidh Féile Drámaíochta Mhaigh Eo ar siúl ar an 23, 24 mí Feabhra i Scoil Raifteirí i gCaisleán an Bharraigh

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Scoláireachtaí do Choláistí Shamhraidh | Scholarships for Summer Colleges


SCÉIM SCOLÁIREACHTA do BHAILL IMPACT | GAELTACHT SCHOLARSHIP SCHEME FOR CHILDREN OF IMPACT MEMBERS Tá 80 deontas de €150 á gcur ar fáil do pháistí ball IMPACT chun freastal ar Chúrsaí Shamhraidh sa Ghaeltacht i mbliana. 80 grants of €150 each are available to assist children of IMPACT members to attend Irish Language courses in Gaeltacht areas this year. Tá scoláireachtaí de luach €15,000 ar fáil anois do Choláiste UISCE. Cuir isteach ar líne ANOIS ar www.uisce.ie €15,000 worth of scholarships are now available for Coláiste UISCE. Apply for the scholarships online NOW on www.uisce.ie

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoláireachtaí do Choláistí Shamhraidh | Scholarships for Summer Colleges

Deiseanna | Opportunities


Oifigeach Forbartha - Tuar Mhic ÉadaighIRISEOIR TÁIRGTHE le FOINSE FOLÚNTAS san IONAD AISTRIÚCHÁIN i LUSCAMBURG | VACANCY in the TRANSLATION UNIT in LUXEMBOURG DEISEANNA FOSTAÍOCHTA do GHAEILGEOIRÍ i gCEANADA | JOB OPPORTUNITIES for IRISH SPEAKERS in CANADA DEIS D'FHÍSEALAÍONTÓIR LE GAEILGE LÍOFA

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scoil Acla ag Ceiliúradh 100 bliain ar an bhFód | Scoil Acla 100 Celebration


SCOIL ACLA AG CEILIÚRADH CÉAD BLIAIN AR AN bfFÓD: Seolfar clár ceiliúradh Céad Bliain Scoil Acla ar an Satharn 20ú Feabhra, ag 9 i dteach Ted Lavelle’s, Caiseal, Oileán Acla.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scoil Acla ag Ceiliúradh 100 bliain ar an bhFód | Scoil Acla 100 Celebration

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE: Tá an Lón Gaeilge ar ais...The Lón Gaeilge is back!!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Maoiniú | Funding


Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


DRÉACHT-SCÉIM TEANGA á hULLMHÚ ag an COISTE GAIRMOIDEACHAS CHONTAE MHAIGH EO | PREPARATION OF DRAFT LANGUAGE SCHEME BY MAYO V.E.C. CAITH VÓTA ar son COGG! | VOTE for COGG! GAELTACHT BHEO I MAIGH EO Labhair Eamonn Mac Niallais agus Dónall Ó Cnáimhsí faoin bhfeachtas aontaithe Gaeltachta agus Gaeilge, ‘Guth na Gaeltachta’. Táthar ag lorg tacaíochta don fheachtas is féidir achainí a shíniú anseo.bourg or in the EU institutions in general.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say

Scéalta Eile | Other Stories


Tá Scoil Raifteirí atá lonnaithe ar Faiche an Aonaigh, i gCaisleán an Bharraigh ag ofráil spás do dhá rang Naíonán Bheaga don bhliain 2010/2011. Glacfar suas le 60 páiste scoile. FÉILE IDIRNÁISIÚNTA FILÍOCHTA BHÉAL ÁTH na mBUILLÍ 2010 | 2010 STROKESTOWN INTERNATIONAL FESTIVAL POETRY COMPETITION Tá Tile Films i mbun sraith staire nua do TG4, d'arbh ainm, Cé chónaigh i mo theachsa? - agus tá siad ag iarraidh rannpháirtithe a aimsiú. GLAO ar THAIBHEOIRÍ le hAGHAIDH PHARÁID & FHÉILE LÁ NAOMH PÁDRAIG i LONDAIN | CALL FOR PERFORMERS FOR THE St. PATRICK'S DAY PARADE & FESTIVAL IN LONDON Beidh Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Ghuth Gafa 2010 ar siúl i nGort an Choirce idir an 10 -13 Meitheamh an bhliain seo chugainn. Is féidir Scannáin Idirnáisiúnta agus Éireannacha (iad siúd a mhaireann níos faide ná 50 nóiméad amháin) a chur isteach

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories