Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Márta 2010


Seachtain na Gaeilge Mhaigh Eo


Tá Seachtain na Gaeilge eagraithe faoi choimirce Chonradh na Gaeilge

Tuilleadh eolais/Read the full story: Seachtain na Gaeilge Mhaigh Eo

Rith 2010


Rith 2010 to see hundreds running through Mayo Tiocfaidh an Rith go Maigh Eo ar an 16 Márta, beidh na céadta daoine ag rith ó Chaisleán an Bharraigh tríd Chathair na Mart ar an mbealach go dtí teorann contae na Gaillimhe. Beidh oíche mhór i Matt Molloy's i gCathair na Mart ar an 16ú Márta dóibh siúd ar ghlac páirt sa rás. The Rith will arrive in Mayo on the 16th March, hundreds of participants will run from Castlebar through Westport and on to the Galway border. Weary runners will recover in “Club Rith” in Matt Molloy’s, Westport.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Rith 2010

Lá na Gaeilge


Gaeigle ár linne, Gaeilge ar líne! Glac páirt i 'Lá na Gaeilge ar Líne' ceiliúradh domhanda ar líne, "make friends" with Gaeilge Mhaigh Eo on Facebook or follow GaeilgeMhaighEo on Twitter

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá na Gaeilge

Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards


Comórtas Peile na Gaeltachta Mhaigh Eo 13ú - 14ú Márta Beidh deireadh seachtaine ollmhór i bParóiste Chill Chomáin an mhí seo, beidh Foirne na Gaeltachta Mhaigh Eo ag teacht!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAL COMHRÁ i McCARTHY'S, CAISLEÁN AN BHARRAIGH: 'Séard atá i gceist ná grupa daoine a bhfuil tugthá don teanga, cultuir, ceol is craic!! We meet every Wednesday evening in the McCarthy's Pub, Castlebar at 9:00. Come along and dust off your cúpla focal. Beidh Seannachas Gaeilge Chois Tine ar siúl gach Déardaoin ó 8 go dtí 10 le Vincent McGrath i dTuras Siar with the emphasis on customs and tradtions of the area. Bíonn Ciorcal Comhrá Gaeilge ar siúl gach Máirt i tigh Matt Molloy ag tosú ag 9.00, is deis iontach é seo do dhaoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh, mar sin bígí linn tráthnóna Dé Máirt.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

ón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE: Tá an Lón Gaeilge ar ais i gCaisleán an Bharraigh, Cathair na Mart agus Béal an Átha...The Lón Gaeilge is back in Castlebar, Ballina & Westport!!

Tuilleadh eolais/Read the full story: ón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


Ranganna amhránaíocht ar an Sean Nós le Mattie Joe Shéamais sa Welcome Inn SEAN NÓS DANCING IN BALLYHEANE Ceardlann Amhránaíochta in Áras Forbairt Acla Oíche cheoil gach Céadaoin i Shazzy Mac's, Cill Cheallaigh Cleachtadh ceoil gach Luan óna 8, tá sé seo oscailte do gach éinne is cuma cén sórt ceol nó gléas, tosnaitheoir nó go maith, óg nó aosta. Beidh Oíche Ghaelach i Glór na dTonn Dé hAoine 19ú Márta ag 7.30 le ceoltóirí, amhránaí agus ar an ardán an oíche sin beidh an Dráma Casadh an tSugán le Tomás Mac Sheáin...bígí ann!!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Deiseanna | Opportunities


FOLÚNTAS: STIÚRTHÓIR EALAÍONA | VACANCY: ARTISTIC DIRECTOR Tá súil ag Ionad Ealaíona Iorras Teo go mbeidh ar a chumas Stiúrthóir Ealaíonta a cheapadh i mbliana. Má tá suim agat sa phost seol do CV chuig Áras Inis Gluaire, Áisleann Bhéal an Mhuirthead, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo roimh an Aoine, 16ú Aibreán 2010. Is cúrsa Leibhéal 5 FETAC é Teastas na dTaibh-Ealaíon a bheidh ar siúl in Áras Inis Gluaire i gcomhpháirtíocht le FÁS agus Muintearas. The Certificate in Performing Arts is a FETAC Level 5 course, which will take place in Áras Inis Gluaire, and will be operated by FÁS and Muintearas TIONSCNAMH TRAENÁLA na MEÁIN DHIGITEACHA d'IAR THUAISCEART MHAIGH EO | DIGITAL MEDIA TRAINING INITIATIVE FOR NORTH WEST MAYO

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

SCÉIM SCOLÁIREACHTA do BHAILL IMPACT | GAELTACHT SCHOLARSHIP SCHEME FOR CHILDREN OF IMPACT MEMBERS Tá 80 deontas de €150 á gcur ar fáil do pháistí ball IMPACT chun freastal ar Chúrsaí Shamhraidh sa Ghaeltacht i mbliana. 80 grants of €150 each are available to assist children of IMPACT members to attend Irish Language courses in Gaeltacht areas this year. Tá scoláireachtaí de luach €15,000 ar fáil anois do Choláiste UISCE. Cuir isteach ar líne ANOIS ar www.uisce.ie €15,000 worth of scholarships are now available for Coláiste UISCE. Apply for the scholarships online NOW on www.uisce.ie


SCÉIM SCOLÁIREACHTA do BHAILL IMPACT | GAELTACHT SCHOLARSHIP SCHEME FOR CHILDREN OF IMPACT MEMBERS Tá 80 deontas de €150 á gcur ar fáil do pháistí ball IMPACT chun freastal ar Chúrsaí Shamhraidh sa Ghaeltacht i mbliana. 80 grants of €150 each are available to assist children of IMPACT members to attend Irish Language courses in Gaeltacht areas this year. Tá scoláireachtaí de luach €15,000 ar fáil anois do Choláiste UISCE. Cuir isteach ar líne ANOIS ar www.uisce.ie €15,000 worth of scholarships are now available for Coláiste UISCE. Apply for the scholarships online NOW on www.uisce.ie

Tuilleadh eolais/Read the full story: SCÉIM SCOLÁIREACHTA do BHAILL IMPACT | GAELTACHT SCHOLARSHIP SCHEME FOR CHILDREN OF IMPACT MEMBERS Tá 80 deontas de €150 á gcur ar fáil do pháistí ball IMPACT chun freastal ar Chúrsaí Shamhraidh sa Ghaeltacht i mbliana. 80 grants of €150 each are available to assist children of IMPACT members to attend Irish Language courses in Gaeltacht areas this year. Tá scoláireachtaí de luach €15,000 ar fáil anois do Choláiste UISCE. Cuir isteach ar líne ANOIS ar www.uisce.ie €15,000 worth of scholarships are now available for Coláiste UISCE. Apply for the scholarships online NOW on www.uisce.ie

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA GAEILGE I MAIGH EO & AR-LÍNE | IRISH LANGUAGE CLASSES IN MAYO & ON-LINE: Ranganna Gaeilge i gCeathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris Irish Language Classes in Ceathrú Thaidhg, Acaill, Eachléim, Castlebar, Ballina, Claremorris

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classes for Students


RANGANNA GAEILGE do MHIC LÉINN MEÁNSCOILE | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile fud fad an Chontae. COTHÚ Tá Cothú an scéim iarscoile do na bunscoileanna uilig in Acaill ar ais arís in Áras Forbairt Acla gach Déardaoin ó 4 go dtí 5. Fáilte roimh gach éinne. Cothú the afterschool scheme for all of the primary schools in Achill is back again in Áras Forbairt Acla every Thursday from 4 'till 5. Everyone is welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classes for Students

Maoiniú | Funding


Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo. Tá scéim deontas Cholmcille oscailte, agus tá fáilte roimh iarratais a neartaíonn Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, agus a chothaíonn nasc idir pobail Ghaeilge na hÉireann is na hAlban. Is féidir iarratais faoi bhonn £2,500/€3,000 a chur isteach ar bhonn leanúnach.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


Tá Dréacht-Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae Mhaigh Eo ullmhaithe anois agus tá sé ar fáil ag: http://www.mayococo.ie/en/Services/Heritage/BiodiversityActionPlan Cuirfear fáilte roimh aighneachtaí agus moltaí ar an Dréacht-Phlean, glacfar le haighneachtaí scríofa go dtí Dé Céadaoin 10 Márta. The County Mayo Draft Biodiversity Action Plan has been prepared and is available GAELTACHT BHEO I MAIGH EO Labhair Eamonn Mac Niallais agus Dónall Ó Cnáimhsí faoin bhfeachtas aontaithe Gaeltachta agus Gaeilge, ‘Guth na Gaeltachta’. Táthar ag lorg tacaíochta don fheachtas is féidir achainí a shíniú anseo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say

Scéalta Eile | Other Stories


SUÍOMH IDIRLÍN NUA www.errisevents.com NEW WEBSITE Is forbairt spreagúil nua é an suíomh www.errisevents.com a chuirfidh sonraí de na h-imeachtaí uile in Iorrais ar fáil. Beidh siopa Gaeigle ar oscailt i rith Seachtain na Gaeilge - beidh cartaí, leabhair agus earraí eile ar fáíl trí Ghaeilge. Irish language shope with cards, books and lots more open for Seachtain na Gaeilge. LUCHT FÉACHÁNA Á LORG... Beidh Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Ghuth Gafa 2010 ar siúl i nGort an Choirce idir an 10 -13 Meitheamh an bhliain seo chugainn, is é an spriocdháta d’iontrálacha Éireannacha ná an 31 Márta 2010.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories