Siúlóidí | Walks

SIÚLÓID i gCOILL MHUC-CHLUANA | MOOREHALL WOODLAND WALK

Tionólfar Siúlóid sa gcoill ag "Moorehall", ar an Satharn 26 Meitheamh, 2010 ag tosnú ag 10. 30 a.m.

Tá an siúlóid treoraithe seo saor in aisce agus eagraithe siúl i gcomhar le "Tochar Valley Rural Community Network. Áit chruinnithe an carrchlós ag "Moorehall", Ceathrú na gCon, Clár Chlainne Mhuiris, Co Mhaigh Eo.

Feiliúnach do thosaitheoirí. Bíodh éadach agus bróga feiliúnach agat, chomh maith le buidéal uisce. Tógfaidh sé thart ar 2 uair an tsiúlóid a chríochnú. Bheadh an tsiúlóid seo éasca go leor agus beidh sé oiriúnach do theaghlaigh.

Táthar ag súil go mbunófar Club Siúlóide i gceantar an "Tochar Valley" níos deireanaí sa bhliain.

***

Moorehall Woodland Walk will be held on Saturday 26th June 2010 commencing at 10. 30 a.m.

This is a free guided walk held in conjunction with "Tochar Valley Rural Community Network." Meeting place Carpark at Moorehall, Carnacon, Claremorris, Co. Mayo.

Suitable for beginners. Please bring suitable footwear and clothing as well as a bottle of water. Duration of the walk will be approx. 2 hours. This walk is reasonably easy and is suitable for families.

It is hoped that a Walking Club will be established in the "Tochar Valley" region later in the year.

Siúlóid Lúb Portach an Chlochair      T: 087 9234 504       R: brainhoban78@eircom.net   

Guided Walk as Gaeilge