Scéalta Eile | Other Stories

MARGADH FEIRMEOIRÍ IORRAIS | ERRIS FARMERS' MARKET

Beidh Margadh Feirmeoirí Iorrais ag ath-oscailt arís ar feadh an tSamhraidh.  Tá réimse leathan bia atá úr, séasúrach agus caighdeánach ó cheantar Iorrais le fáil sa mhargadh - glasraí, uibheacha circe agus lachan, ábhar bácála, iasc, luibheanna agus plandaí beaga, táirgí feamainne agus miasa réamhullmhaithe san áireamh.  Tá fáilte roimh chuile dhuine teacht, ábhar bácála a bhlaiseadh agus labhairt leis na feirmeoirí agus na táirgeoirí áitiúla.  Béimid ag fógairt na laethanta agus na hamanna oscailte in am tráth.

Margadh Feirmeoirí Iorrais – Erris Farmers Market will be re-opening for the summer months.   The market offers a variety of fresh, seasonal produce from the Erris area including vegetables, free range hen and duck eggs, home baking, fish, herbs & small plants, seaweed products and prepared dishes.   Why not come along, sample the produce on offer and get to know the local farmers and producers.  The opening dates and times will be advertised in due course.

Margadh Feirmeoirí Iorrais        T: 097 88082             R: dunchaochain1@eircom.net 
"MAYO'S LOST ISLAND" - LEABHAR FAOI INIS GÉ

Tá leabhar faoi Inis Gé le Brian Dornan "Mayo's Lost Island" ar fáil ó Ionad Deirbhile, Eachléim. Costas €25.

Comhar Deirbhile            T: 097 85727           R: comhardeirbhile@gmail.com
IARRTHÓIRÍ LE GAEILGE AG TEASTÁIL DO CHLÁR NUA AR TG4!

An bhfuil tú ag iarradh fáil amach céard atá le teacht sa todhchaí? Dá mbeadh eolas agat amach anseo faoi do shlí beatha, cén chaoi a mhothóidh tú? An bhfuil ceisteanna agat faoi airgead, do shláinte nó sláinte do chlann? Conas atá cúrsaí chaidrimh i do shaol?

Tá Red Shoe Productions, do TG4 ar thóir Gaeilgóirí ó gach gairm bheatha chun páirt a ghlacadh i gclár fáisnéise faoi fhir agus mná feasa. Tá muid ag cuartú daoine atá ag iarraidh buaileadh leis na fir agus mná feasa seo agus a cuid scéalta a roinnt linn.

Have you ever wondered what it would be like to know what is in store for you in the near future? What it would be like to know what lies ahead for you in your career? Have you any questions about money woes or maybe questions about your family’s health? Is your current relationship really going somewhere?

Red Shoe Productions for TG4 are currently looking for Irish speaking people from all walks of life to participate in a once off documentary which will see us follow them on their spiritual journey as they seek guidance from some of Irelands foremost fortune tellers from around the country.
Are you willing to try something new and share your story with us? Are you already a keen and regular user of fortune tellers? We are looking for people of all ages to participate in this new and exciting documentary that will help us shed light onto the personal experience of using a fortune teller and how it works for you.

Red Shoe Productions       T: 01 6699 998          R: fortunetellersyourstory@gmail.com

MO THEACH, DO THEACH 

An gceapann tú gur glas iad na cnoic i bhfad uainn?
Ar mhaith leat triail a bhaint as an saol in áit éigin eile in Éirinn?
An mbeadh suim agat i malairt tithe?
An bhfuil tú i do chónaí ar fheirm agus ag iarraidh cur fút sa chathair?
Nó an duine cathrach tú atá ag iarraidh saol na tuaithe a thriail?

Má duine eachtrúil, neamhchlaonta tú atá ag lorg dúshláin, gabh i dteagmháil linn!

Tá Waddell Media ag léiriú sraith sé pháirt do TG4 faoi dhaoine a dhéanann malairt saoil ar feadh tamaill ghairid. Le linn na sraithe, leanfaidh muid cairde, teaghlaigh agus páirtnéirí an-difriúla a bheith ag malairt tithe ag feadh 5 nó 7 lá.

Tá muid ag lorg daoine ar mian leo saol difriúil a bhlaiseadh. Ba mhaith linn iarratais a fháil ó theaghlaigh, cairde árasán agus páirtnéirí a mbeadh suim acu blaiseadh de shaol iomlán difriúil óna saol féin. B’fhéidir go bhfuil tú i do chónaí ar fheirm bheag i nGaillimh agus gur mhaith leat aistriú go Béal Feirste? Nó fear agus bean as lár Bhaile Átha Cliath a bhfuil fonn oraibh bogadh faoin tuath?

Taifeadadh ar siúl i Iúil agus Lúnasa 2010. Má tá suim agat, seol proifíl pearsanta agus grianghraf chuig sara@waddellmedia.com nó muireann@waddellmedia.com nó seol litir chuig “Mo Theach, Do Theach” Waddell Media, 7-12 St. Helen’s Business Park, Holywood, Co. Down, BT18 9HQ

Waddell Media       R: sara@waddellmedia.com        I: www.waddellmedia.com
CEOL SAN AER

Dlúthdhiosca nua Ghaeilge don aos óg ar díol. A new CD of Irish songs suitable for young children available to buy.

Ar fáil ó: Gaelscoil na Cruaiche, Bóthar an Lóistín, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

Gaelscoil na Cruaiche       R: cruaiche.ias@eircom.net       T: 098 28121