Mayo County Council logo

Rannóg Airgeadais

Seirbhísí a chuirimid ar fáil

'Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as airgead na Comhairle a bhainistiú agus a rialú, agus as monatóireacht a dhéanamh air ar bhonn leanúnach.  Tá sé de chúram aici an Buiséad Bliantúil agus an Ráiteas Bliantúil Airgeadais a chur i dtoll a chéile, i measc rudaí eile.  Is í an Rannóg Airgeadais a bhailíonn aon airgead atá ag dul don Chomhairle agus a íocann as earraí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil don Chomhairle.'

PRRM - Próiseas Réitigh Riaráiste Morgáiste

Príomhcháipéisí Airgeadais

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarscáil um Dhearbhú Cáilíochta Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites