Mayo County Council logo

An Rannóg um Rannpháirtíocht sa Phobal

Cuireadh an Rannóg Pobail ar bun chun leas an phobail a chothú agus a fheabhsú trí:

Rannpháirtíocht a ghríosadh:  An pobal a spreagadh le bheith páirteach i dtionscnaimh agus i gceapadh beartas i dtreo an chaighdeáin mhaireachtála a fheabhsú do chách.

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha a fhorbairt:  Obair i gcomhpháirt le heagraíochtaí eile agus leis an earnáil dheonach chun buntáistí níos fearr a fháil do phobail ar fud an chontae maidir le forbairt pobail, spórt agus cúram leanaí.

Maoirseacht: Trédhearcacht agus dea-rialtacht a chinntiú i riaradh na gclár a thacaíonn le forbairt pobail, spóirt agus cúram leanaí. 

 

Cuimsíonn an rannóg seo trí réimse seirbhísí ar leith:-

Forbairt Chomhtháite Pobail

Coiste Contae Mhaigh Eo i gCúram Leanaí

Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites