Mayo County Council logo

An Rannóg um Rannpháirtíocht sa Phobal

Cuireadh an Rannóg Pobail ar bun chun leas an phobail a chothú agus a fheabhsú trí:

Rannpháirtíocht a ghríosadh:  An pobal a spreagadh le bheith páirteach i dtionscnaimh agus i gceapadh beartas i dtreo an chaighdeáin mhaireachtála a fheabhsú do chách.

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha a fhorbairt:  Obair i gcomhpháirt le heagraíochtaí eile agus leis an earnáil dheonach chun buntáistí níos fearr a fháil do phobail ar fud an chontae maidir le forbairt pobail, spórt agus cúram leanaí.

Maoirseacht: Trédhearcacht agus dea-rialtacht a chinntiú i riaradh na gclár a thacaíonn le forbairt pobail, spóirt agus cúram leanaí. 

 

Cuimsíonn an rannóg seo trí réimse seirbhísí ar leith:-

Forbairt Chomhtháite Pobail

Coiste Contae Mhaigh Eo i gCúram Leanaí

Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo

An Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite Pobail

Google Map to An Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite Pobail (external link; opens new window) Comhairle Contae Mhaigh Eo,
2ú hUrlár, Teach an Chéadrais,
An Móinín Bradach,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo,
F23 WP71
Teileafón : 094 9064337
R-phost : community@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n. - 1 i.n.
2 i.n. - 5 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites