Mayo County Council logo

Forbairt Chomhtháite Pobail

Cuireadh an Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite agus Pobail ar bun mar chuid den bheartas rialtais maidir le comhtháthú an Rialtais Áitiúil leis an Fhorbairt Áitiúil, agus é mar phríomhfheidhm ag an bheartas seo éascú a dhéanamh ar obair an Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil agus ar ullmhú agus cur i bhfeidhm ghné phobail an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail.

Tá an rannóg seo freagrach chomh maith as tionscnaimh éagsúla eile a chur i bhfeidhm a thacaíonn le forbairt áitiúil agus pobail, rannpháirtíocht saoránach agus ionchuimsiú sóisialta. Cliceáil ar na naisc seo a leanas i gcomhair tuilleadh eolais.

Mayo Local Economic & Community Plan (Béarla)

Tá an rannóg seo freagrach chomh maith as tionscnaimh éagsúla eile a chur i bhfeidhm a thacaíonn le forbairt áitiúil agus pobail, rannpháirtíocht saoránach agus ionchuimsiú sóisialta. Cliceáil ar na naisc seo a leanas i gcomhair tuilleadh eolais.

Cistiú

Coiste Mhaigh Eo um Fhorbairt Pobail Áitiúil

LEADER

SICAP

Comhairle na nÓg

Pobal Feasta

Líonra Rannpháirtíochta Pobail Mhaigh Eo

Clár Athlonnaithe Dídeanaithe

Éire Shláintiúil

Comhúdarás Póilíneachta

Aoisbhá

Mórtas Ceantair

An Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite Pobail

Google Map to An Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite Pobail (external link; opens new window) Comhairle Contae Mhaigh Eo,
Teach Mhaigh Eo,
Bóthar an Mhóinín Bhradaigh,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo,
F23 N504
Teileafón : 094 9064397
R-phost : community@mayococo.ie
Oscailte: 9am - 1pm
2pm - 5pm

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites