Mayo County Council logo

Rátaí Tráchtála

Rannóg na Rátaí

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras AKAD
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : rates@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. - 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. - 5:00 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites