Mayo County Council logo

Foirmeacha agus Cáipéisí

Alt 32 (Form)

Foirm aistrithe réadmhaoine a bhfuil rátaí dlite air (Béarla).
Formats Available:


Cead Páirceála d'Íocóirí Rátaí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh - Foirm Iarratais (Form)

Cead Páirceála d'Íocóirí Rátaí, Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh - Foirm Iarratais
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites